Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 DEFINITIONER for ENSARTETHED  Parametre, vi har brug for at kende:  Vandingsmængde (PR) Vandingsmængde (PR)  Ensartethedskoefficient (CU) Ensartethedskoefficient.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 DEFINITIONER for ENSARTETHED  Parametre, vi har brug for at kende:  Vandingsmængde (PR) Vandingsmængde (PR)  Ensartethedskoefficient (CU) Ensartethedskoefficient."— Præsentationens transcript:

1 1 DEFINITIONER for ENSARTETHED  Parametre, vi har brug for at kende:  Vandingsmængde (PR) Vandingsmængde (PR)  Ensartethedskoefficient (CU) Ensartethedskoefficient (CU)  Ensartet fordeling (DU) Ensartet fordeling (DU)  Planlægningskoefficient (SC) Planlægningskoefficient (SC)

2 2 Vandingsmængde (PR)  Vandingsmængden (Precipitation Rate - PR) er den mængde vand i mm pr. time, der gennemsnitligt tilføres et område, der vandes med et nærmere defineret sprinkleranlæg. PR (MM/T) = SPRINKLERENS FLOW (L/H) VANDET OMRÅDE I (M)

3 3 Ensartethedskoefficient (CU)  Ensartethedskoefficienten (Coefficient of Uniformity - CU) er en måling af ensartethed, udtrykt i procent, hvor man sammenligner den gennemsnitlige afvigelse af værdier fra det samlede gennemsnit.  En perfekt ensartet anvendelse er repræsenteret ved en CU på 100 %. En ringere ensartethed er udtrykt med en lavere procent.

4 4 Ensartethedskoefficient (CU)  Hvilke resultater kan accepteres?  91% +Udmærket ensartethed  84 % til 90 %God ensartethed  Mindre end 83 %Uacceptabel ensartethed

5 5 Ensartethedskoefficient (CU) Hvad kan begrænse CU Ud fra de enkelte resultater er CU ikke følsom over for mangel på vand.

6 6 Ensartet fordeling (DU)  Ensartet fordeling (Distribution Uniformity - DU) er en måling af ensartethed, udtrykt som en procent, der sammenligner de tørreste 25 % af et område med det samlede gennemsnit.  En perfekt ensartet anvendelse er repræsenteret ved en DU på 100 %. En mindre ensartet anvendelse er repræsenteret ved en lavere procent. Gennemsnit af lav 25 % Samlet gennemsnit DU = [] x 100

7 7 Ensartet fordeling (DU)  Hvilke resultater kan accepteres?  +90 Udmærket ensartethed  85 % til 89 %God ensartethed  85 % til 75 % Acceptabel for visse afgrøder (markafgrøder) med lave værdier

8 8 Ensartet fordeling (DU) Hvad kan begrænse DU Selvom de tørreste resultater (bedre end CU) tages i betragtning, tager DU-målingen alligevel højde for individuelle måleresultater. Hvis der er et lavt måleresultat ved siden af et højt, vil DU stadig bruge det resultat.

9 9 Planlægningskoefficient (SC)  Planlægningskoefficienten (Scheduling Coefficient - SC) er en run-time multiplikator. Den angiver den tid, der skal vandes, for at få den gennemsnitlige vandmængde for hele vandingsmønstret helt ud i de tørreste områder af det. SC = Gennemsnitlig værdi Gennemsnitlig værdi i kritisk tørt område

10 10 Planlægningskoefficient (SC)  Hvilke resultater kan accepteres?  1.1 Udmærket  1.2 Meget god

11 11 Planlægningskoefficient (SC) Hvad kan begrænse SC Ingen begrænsninger. Fordelen ved en måling af planlægningskoefficienten er, at den tager højde for området og ikke enkeltresultater.


Download ppt "1 DEFINITIONER for ENSARTETHED  Parametre, vi har brug for at kende:  Vandingsmængde (PR) Vandingsmængde (PR)  Ensartethedskoefficient (CU) Ensartethedskoefficient."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google