Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Www.kk.dk 3. februar 2010 Festival om arbejdsfastholdelse og rummelighed.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Www.kk.dk 3. februar 2010 Festival om arbejdsfastholdelse og rummelighed."— Præsentationens transcript:

1 www.kk.dk 3. februar 2010 Festival om arbejdsfastholdelse og rummelighed

2 3. februar 2010 Festival om arbejdsfastholdelse og rummelighed Generelt om sygefravær og medarbejdersammensætning - Baseret på OECD-rapport fra 2005 om sygefravær i Sverige

3 Festival om arbejdsfastholdelse og rummelighed 3. februar 2010 Festival om arbejdsfastholdelse og rummelighed Medarbejder- og fraværssammensætning efter køn Sammensætning:  En udpræget kvindearbejdsplads  Kvindelige ansatte har et generelt højere sygefravær end mandlige ansatte

4 Festival om arbejdsfastholdelse og rummelighed 3. februar 2010 Festival om arbejdsfastholdelse og rummelighed Udfordringer – i forhold til arbejdsmarkedet generelt  Høj andel af kvindelige medarbejdere  Overvejende lavt eller lavere uddannet arbejdskraft  Relativt høj andel af enlige med børn  Generelt ringere sundhedstilstand Konkrete udfordringer ved nedbringelse af sygefravær  Fastholdelse på arbejdspladsen – og arbejdsmarkedet generelt

5 Festival om arbejdsfastholdelse og rummelighed 3. februar 2010 Festival om arbejdsfastholdelse og rummelighed Rummelig personale politik Ex. Fra hjemmeplejen Vanløse Brønshøj Husum Formålet er at skabe rummelighed og fastholdelse af medarbejderne med basis i Københavns Kommunes værdigrundlag.  Den bærende ide er, at forskellighed er et aktiv for arbejdspladsen og medarbejderne.  For at vi kan behandle hinanden ens, er vi nødt til at gøre det forskelligt..

6 Festival om arbejdsfastholdelse og rummelighed 3. februar 2010 Festival om arbejdsfastholdelse og rummelighed  Der er fokus på den enkelte medarbejders behov og udvikling, for derved at skabe øget arbejdsglæde hos medarbejderen, samt størst mulig virkning for gruppen og arbejdspladsen som helhed.  Personalepolitikken har vore forskellige livsfaser som orientering, idet den ønsker at tage højde for medarbejdernes behov i den aldersmæssige spredning og de forskellige livssituationer i et arbejdsliv.

7 Festival om arbejdsfastholdelse og rummelighed 3. februar 2010 Festival om arbejdsfastholdelse og rummelighed Tiltag:  ”Skræddersyede job” til alle  Fleksibel arbejdstidstilrettelæggelse  Fleksibel tilrettelæggelse af frihed  Mulighed for akut afspadsering ”ØV- dag”  Imødekommenhed ved barns sygdom  Undervisning af alle medarbejdere i ” Ryg og belastninger ”  Fokus på arbejdsredskaber og APV i borgernes hjem.  Målrettet samarbejde med SYFO

8 Festival om arbejdsfastholdelse og rummelighed 3. februar 2010 Festival om arbejdsfastholdelse og rummelighed SYFO står for SYgefravær og FOrebyggelse og er et tilbud til medarbejdere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune. Tilbuddet retter sig mod medarbejdere, som af en eller anden årsag mistrives, og det påvirker medarbejdernes arbejdsindsats typisk i form af fravær.

9 Festival om arbejdsfastholdelse og rummelighed 3. februar 2010 SYFO` tilbud  Fysioterapeutiske ydelser og psykologisk rådgivning.  Rådgivning af ledere og arbejdspladser i håndtering af medarbejdere med fysiske og/eller psykiske problemer.  Koordinering af alle de instanser, der kan være en del af et forløb: sygedagpengekontoret i hjemkommunen, Reva-institutioner, behandlingsinstanser, pensionskasser, faglige organisationer og andre.  Rådgivning om fleksjobs, revalidering og om hvilke andre muligheder, der kan være for fastholdelse, og nogle gange også om hvordan arbejdsophør kan ske på en god måde. Festival om arbejdsfastholdelse og rummelighed

10 3. februar 2010 Festival om arbejdsfastholdelse og rummelighed Systematisk fælles ledelsesmæssig tilgang til sygemeldte medarbejdere Tydelig holdning til sygefravær, handlemuligheder og konsekvenser  Kortlægning af langtidssygefraværet  Sygefraværssamtaler efter fælles skabelon  Telefonisk kontakt til sygemeldte medarbejdere – ”Snor i fraværet ” – plan for alle medarbejdere med sygefravær over 14 dage  SYFO fra tilbud til must  Akut anvendelse af SYFO til medarbejdere med belastningssymptomer fra bevægeapparatet  Delvis syge- eller raskmeldinger, hjælperordning og arbejdsprøvning  Arbejdspladssamtaler

11 Festival om arbejdsfastholdelse og rummelighed 3. februar 2010 Festival om arbejdsfastholdelse og rummelighed Fokus på anerkendelse  Daglige møder med fokus på kvaliteten i vores ydelser.  Anerkendelse af medarbejdernes viden og indsats over for borgerne. Rammer til udøvelse af god ledelse  Tid til værdig dialog med medarbejderen Ledelsesinformation til gruppelederniveau  Gensidighed og dialog  Identifikation af fokusområder og opfølgning på iværksatte initiativer  Handlingsorienteret – præciserer og vejleder gruppeledere og giver gruppeledere et dialoggrundlag i forhold til medarbejderne

12 Festival om arbejdsfastholdelse og rummelighed 3. februar 2010 Festival om arbejdsfastholdelse og rummelighed Kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere  Kompetencegivende i KSA og CVU- regi  Fuld / delvis finansiering af kursus - og vikarudgifter  Uddannelse i ledelse for gruppelederne

13 Festival om arbejdsfastholdelse og rummelighed 3. februar 2010 Festival om arbejdsfastholdelse og rummelighed Samlet sygefravær 2005-2007

14 Festival om arbejdsfastholdelse og rummelighed 3. februar 2010 Festival om arbejdsfastholdelse og rummelighed Langtidssygefravær 2005-2007

15 Festival om arbejdsfastholdelse og rummelighed 3. februar 2010 Festival om arbejdsfastholdelse og rummelighed Oversigt over tiltag og værktøjer RETTIGHEDER / PLIGTER  Personalepolitik  SYFO  Middagssamling  Ledelsesinformation / synliggørelse af fravær  Kompetenceudvikling LEDELSE OG KOMMUNIKATION  Anerkendelse  Nærvær i daglig ledelse  Fraværssamtaler  Forandringsledelse / inddragelse  Tid til en værdig dialog med medarbejderne  Uddannelse af ledere Gensidighed Respekt Dialog Professionalisering Proaktiv handling

16 Festival om arbejdsfastholdelse og rummelighed 3. februar 2010 Festival om arbejdsfastholdelse og rummelighed Så hvad er det, der virker?  Ingen enkeltstående gimmick, ingen mirakelkur – de demografiske og socioøkonomiske forudsætninger ændrer sig ikke  Det handler om god og nærværende ledelse  Alle tiltag er i spil og balanceres hele tiden  Fastholdelse af fokus – ”Det lange seje træk” bliver praksis


Download ppt "Www.kk.dk 3. februar 2010 Festival om arbejdsfastholdelse og rummelighed."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google