Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

OPI EFFEKTMÅLINGSVÆRKTØJ

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "OPI EFFEKTMÅLINGSVÆRKTØJ"— Præsentationens transcript:

1 OPI EFFEKTMÅLINGSVÆRKTØJ

2 Elementer i værktøjet Proces for fastlæggelse af projektets målhierarki 2. Skabelon til opstilling af konkrete mål og succeskriterier

3 Proces for fastsættelse af projektets målhierarki

4 Effektmålingens proces
Centrale spørgsmål for de enkelte niveauer og trin Hele eller dele af processen gentages i tråd med projektets udvikling Der laves en ny version af effektmålingsværktøjet ved store ændringer (LÆRING!) Effektmålingens proces FORMÅL EFFEKT LANG EFFEKT KORT KRAV LØSNING DELMÅL/LØSNING MÅL Niveau 1 Hvorfor projektet? Hvad er merværdien? Formålet er opfyldt når..? Hvordan måler vi? Hvilke data bruger vi? Målene er opfyldt når…? Hvordan måler vi? Hvilke data bruger vi? Niveau 2 Hvordan gør vi? Dækker målene formålet? Niveau 3 Hvordan ser leverancerne ud? Dækker delmålene målene? Hvad skal løsningen kunne?

5 Huskeliste Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
Lav én effektmåling for hver bundlinje: borger/patient, offentlig og privat Huskeliste Er der efterspørgsel? Overvej hvem der skal involveres og hvornår, så den rette viden kommer med i form af ledelse, fagpersoner, styregruppe etc. Business casen kan hjælpe på niveau 1 og 2 FORMÅL EFFEKT LANG EFFEKT KORT KRAV LØSNING DELMÅL/LØSNING MÅL Niveau 1 Overvej hvilke data, der allerede findes, fx registre, patientsamtaler etc. Niveau 2 OPI Screening giver bud på mål/værditilvækst Niveau 3 Krav-oversigten kan bruges, når der skal udarbejdes funktionskrav til kommende udbud. Innovation = iterativ proces Pilene udtrykker antagelser om hvad der fører fra A til B. Ny indsigt, test af proto- type mv. kan betyde at mål og effekter skal ændres, hvis antagelsen ikke længere holder.

6 Hvem gør hvad (eksempel)
Projektlederen (PL) holder styr på effektmåling og opdateringer. Dokumentet er også et styringsværktøj gennem projektet! Hvem gør hvad (eksempel) PL laver et første udkast til effektmåling fra projektets start baseret på antagelser sammen med OPI-gruppen og inddragelse af ledelsen. Hvorfor (formål) og hvad forventer vi at opnå (effekt lang)? De forventede effekter identificeres tidligt bl.a. via business casen og forventningsafstemmes med ledelsen. Hvordan mener ledelsen de langsigtede effekter skal anvendes og hvad gør PL/ledelsen, hvis ny viden i stedet leder til andre effekter end forventet? Bedre ernæringstilstand for svage patienter Økonomisk besparelse (sygehus) Bedre helbredelse Vægtforøgelse Formidling Personlig kontakt Appetit -stimulerende Køleskabe el. Madambassadør? Adgang til mad El øget appetit? Niveau 1 Sammen med OPI gruppen og relevante fagpersoner defineres mål/delmål baseret på første faglige antagelser, fx at patienter vil spise mere hvis de har bedre adgang til mad. Hvis vores antagelser holder, hvad fortæller os så, at vi har gjort det godt (effekt)? PL er løbende opmærksom på, overensstemmelsen mellem mål, effekt og ressource- forbrug. Sammen med det første fulde udkast til effektmåling identificerer OPI gruppen og relevante fagpersoner, hvilke data der skal vise effekten og hvornår. Prioritering af effektmål og ressourceforbrug aftales med ledelsen. Fx kun at måle vægtforøgelse, men ikke inddrage patienternes oplevelse. Hvad er need to know og nice to know? Niveau 2 Niveau 3 Når brugernes behov undersøges, prototypen testes og ny viden opstår, justeres mål, effekt mv. så de fundne sammenhænge vises, fx da det står klart at appetitten skal stimuleres frem for tilgængeligheden for at øge madindtagelsen, kræver det en anden type løsning (madambassadør i stedet for køleskab). Opdateringen gennemgås med OPI gruppe og fagpersoner og der laves en ny version af effektmålingsværktøjet. Ledelsen skal orienteres og tage stilling til projektets udvikling og potentielle konsekvenser.

7 Skabelon for fastsættelse af projektets mål og succeskriterier

8 Effektmåling skabelon (#bundlinje)
#indsæt formål #indsæt mål, tilføj kasser efter behov #indsæt delmål ift. mål, tilføj kasser efter behov #indsæt krav til ønsket løsning – evt. til brug for udbud #indsæt effekt, tilføj kasser og sammenhænge efter behov Formål (Behov/problem) Mål (nødvendig værditilvækst) Delmål/Output (løsning, der skaber værdi) løsning Krav til Effekt – kort sigt Effekt – lang sigt

9 Eksempel: Tværsektorielt Samarbejde (Borger-bundlinje)
Bedre tværsektorielt samarbejde Ensartet tilgang til borgeren på tværs Nye arbejdsgange på tværs Ugentligt møde Færre kontakter med sundhedssystem Sundhedspersonale er opdateret på borgersituation Øget tryghed Borger oplever sundhedssystemet som én indgang Hot spot, der samler data Data skal kunne deles Færre fejl (UTH) i overgang/sek-torovergang Øget kvalitet i behandlingen hjemme hos borger Hot spot løsning hos borgeren Behandlingen bliver mere individuelt tilpasset God oplæring, nem brugerflade, pænt i hjemmet Selvmonitorering af egen sygdom Øget egenmestring kompetence, tryghed, motivation Borgeren i stand til at håndtere egen medicin Formål (Behov/problem) (nødvendig værditilvækst) Mål Delmål/Output (løsning, der skaber værdi) løsning Krav til Effekt – kort sigt Effekt – lang sigt Færre indlæggelser Tidsbesparelse for borgeren Tid Tid til effekt på kort og lang sigt anslås af projektleder

10 Eksempel: Tværsektorielt Samarbejde (offentlig bundlinje)
Mål (nødvendig værditilvækst) Delmål/output (løsning der skaber værdi) Krav til løsning Formål (behov/problem) Effekt – kort sigt Effekt – lang sigt Opgaveglidning/ bedre arbejdsdeling Effektivisering/ færre ansatte Øget indsigt i ”hinanden” på tværs Mindre tid på konsultation (pga. selvmonitorering) Tidsbesparelse Øget samarbejde på tværs Ensartet indsigt i borgeren på tværs Nye arbejdsgange på tværs Fælles møder med patienten Flere konflikter/ udfordringer Færre fejl – UHT (økonomisk besparelse) Bedre tværsektorielt samarbejde Hot Spot der indsamler data på tværs Tilgængelige for alle involverede – skal køre på alle platforme Hurtigere overblik over sygdomshistorik - Øget anvendelse af Hotspot Oplever øget kvalitet i samarbejdet på tværs Medicinske effektmål opfyldt Øget kvalitet i behandlingen Hot Spot løsning hos borgeren som bruges på tværs Let at betjene god teknisk back-up Oplever øget kvalitet i behandlingen – tilfredshed i arbejdet Øget viden om medicinhåndtering Øget tilgang til viden om borgeren Færre/kortere indlæggelse (økonomisk besparelse) Bedre mulighed for at møde borgerens behov Tid til effekt på kort og lang sigt fastlægges af projektlederen Tid


Download ppt "OPI EFFEKTMÅLINGSVÆRKTØJ"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google