Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Åndenød – kan det være andet end KOL?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Åndenød – kan det være andet end KOL?"— Præsentationens transcript:

1 Åndenød – kan det være andet end KOL?
Pia Holland Gjørup

2 Interessekonflikter

3 Kært barn…… Åndenød Dyspnø Lufthunger Stakåndet Forpustet

4 Lungesygdomme Åndedrætsbesvær er årsag til 2-4% af kontakterne til praktiserende læger Hyppigheden stiger med alderen og er hyppigst hos kvinder Lungesygdomme (akutte og kroniske) er årsagen i ca. 70% af tilfælde med åndenød

5 Disposition Anatomi & fysiologi KOL + astma
Interstitielle lungesygdomme Kirurgi

6 Respirationen

7 Cirkulationen

8 Respirationen IRV TLC TV ERV RV

9 Spirometri RASK FVC FEV1 = 4 l FVC = 5 l FEV1/FVC = 0,8 FEV1

10 Typer af lungesygdomme
Obstruktive KOL Astma Restriktive Parenkymet Thorax Infektioner Tumores Benigne Maligne Strukturelle Bronchiectasier Cyster Åndenød

11 Kronis Obstruktiv Lungesygdom
KOL

12 KOL Hyppigheden stiger med alderen Flere mænd end kvinder
med KOL i DK Heraf med klinisk betydende KOL og med svær og invaliderende sygdom UFL 2007;46

13 Problemets omfang UFL 2009;4

14 Problemets omfang UFL 2009;4

15 Miljø Rygning Arv Tidlig rygedebut Passiv rygning Køn Kost Alder
Motion Tidlig rygedebut Miljø α1-AT-mangel Arv Infektioner Astma

16 Destruktion af parenchym
KOL Inflammation Bronkiolit Fibrose Slim Bronkiektasier Emfysem Destruktion af parenchym Tab af støttevæv

17 Raske lunger

18 KOL

19

20 KOL IRV IRV TV ERV TV ERV RV RV

21 KOL RASK

22 Airtrapping

23 FÆNOTYPER Emfysem Bronkit Astma FEV1/FVC < 0.7

24 BEHANDLING Rygeophør Træning Medicin PEP/CPAP Ilt Kirurgi
Ventil-behandling Transplantation

25 Rygeophør Standser det alt for hurtige fald i lungefunktion ved KOL
Bedrer ofte problemer med hoste og ekspektoration Bedrer åndenød

26 Træning Øger træningskapaciteten Reducerer fornemmelsen af åndenød
Øger livskvaliteten Nedsætter antallet af indlæggelser Nedsætter antallet af indlæggelsesdage Reducerer angst og depression Øger overlevelsen Vedvarende effekt

27 MEDICIN

28 Oversigt Inhalation Bronkodilaterende Korttidsvirkende SABA SAMA
Langtidsvirkende LABA LAMA Steroid Peroral PD4E-hæmmere Theofyllin

29 Astma 5 - 12% har astma > 300.000 i DK
Kan være en stor diagnostisk udfordring Hoste-variant astma VCD Eosinofil bronkitis

30 Astma ASTMA FEV1/FVC < 70% eller FEV1 < 85% ß2-reversibilitet
200 – 500 ml > 500 ml < 200 ml PEF-variabilitet < 20% og < 100 ml Steroid- reversibilitet > 500 ml < 500 ml > 20% eller > 100 ml ASTMA Videre udredning

31 BEHANDLING Rygeophør Medicin Inhalationssteroider Bronkodilatatorer
Montelukast Immunterapi

32 Interstitielle LungeSygdomme
ILS

33 Interstitielle lungesygdomme
IPF NSIP DIP RBILD COP/BOOP LIP LAM Bindevævs-sygdomme Lægemidler Stråler Sarcoidose Eosinofil Pneumoni Hist. X Alveolær proteinose Vasculitis Pneumokoniose mmf.

34 ILS Kendt årsag Idiopatisk Granulo-matøse Andre Medicin IPF Andre LAM
Stråler LIP NSIP Eosinofil pneumoni Bindevævs- sygdomme DIP COP Pneumo-konioser RBILD

35 Sarcoidose

36 Sarcoidose Generaliseret granulomatøs sygdom
Kan give anledning til både obstruktiv og restriktiv nedsat lungefunktion 7/ årligt 400 nye tilfælde årligt har eller har haft sarcoidose

37 Sarcoidose Vanligvis god prognose: Ca. 80% remitterer inden for 5 år
5% permanent organskade 15-20% kronisk aktiv med progredierende organskade 5% mortalitet

38 IPF

39 Lægemiddelinduceret fibrose

40 Fibrose

41 ILS IRV IRV TV ERV TV ERV RV RV

42 ILS

43 ILS Ingen effekt af vanlig KOL behandling
Større problemer med O2 end med CO2 Ofte højt tryk i lungekredsløbet Oftere urglasnegle

44 Urglasnegle

45 Behandling Rygestop Afhængig af diagnosen

46

47 En sidste udvej Kirurgi

48 LTX Den første lungetransplantation blev foretaget i 1981, i DK 1992
30-40 transplantationer om året i DK Udredning mhp Transplantation foregår på RH og AUH Alle transplantationer foregår på RH

49 LTX Forventet restlevetid på under 2 år God compliance
Total rygeabstinent i min. 6 mnd BMI < 30 Daglig Prednisolondosis < 10 mg Intet misbrug Ingen osteroporotiske sammenfald Alder < 60 år

50 Hvordan går det så? Til stadighed ca. 40 personer på venteliste
Ventetid 6-12 mnd 5-års overlevelsen er 70% 10-års overlevelsen er 50% Nogle lever i op til – indtil videre – 18 år

51 Overlevelse

52 LVRK og ventil Reducerer residualvolumen/hyperinflation Bedrer dyspnø
Øger IKKE FVC og FEV1 Ikke uden risiko Ny behandling Ikke alle bivirkninger er kendte Tidsbegrænset effekt?

53 Andet kirurgi Bullektomi og lobektomi Recidiverende infektioner
Aspergillomer

54


Download ppt "Åndenød – kan det være andet end KOL?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google