Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Psykiatriens Centrale Visitation Region Midt

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Psykiatriens Centrale Visitation Region Midt"— Præsentationens transcript:

1 Psykiatriens Centrale Visitation Region Midt
Ledende overlæge Bent Richelsen og afdelingssygeplejerske Dorte Purr Hede UBR konference

2 Indhold Baggrund og formål v.Bent Richelsen
Implementering v. Dorte Purr Hede

3 Baggrund Psykiatriplan 2013-2016 Pakkeforløb i psykiatrien 2013
Udrednings –og behandlingsret 2014

4 Formål Lige adgang til behandling for patienter, der fejler det samme, uanset bopæl Én indgang for henvisende instanser og andre relevante aktører Bedst mulig udnyttelse af behandlingskapaciteten i Region Midtjylland

5 Kultur revolution Før Behandle få Lange forløb
Fokus på behandling/støtte Forskellige tilbud Uklarhed på sektorfordeling Nu Behandle mange Kortere forløb Fokus på recovery Pakkeforløb Kerneopgaven Det nødvendige og tilstrækkelige

6 Processen i psykiatrien
1 sygehus – mange afdelinger Omlægning af arbejdsgange Anderledes tankegang -> anden organisering -Nye krav til afdelingsledelse/funktionsledelse så medarbejderne er klædt på

7 Vision anno 20… Overblik over kapacitet Udredning Behandling
Flaskehalse ->ledelsesmæssig intervention Detail justering

8 Vision fortsat Booke hele (standard) forløb
->bedre kapacitetsvurdering

9 Implementering af Psykiatriens Centrale Visitation

10 Fakta 4 sekretærer (snart 5) 3 sygeplejersker 1 afdelingssygeplejerske
klar til start… Psykiatriens Centrale visitation Bopæl i Silkeborg 4 sekretærer (snart 5) 3 sygeplejersker 1 afdelingssygeplejerske 0,25 ledende overlæge. 50 speciallæger tilknyttet - konference

11 Fakta 27.000 henvisninger i 2013 Børn ca.100 stk ugentligt
Voksne ca. 600 stk ugentligt

12 PCV pr. 1.9.2014 3 muligheder for håndtering af henvisninger
1) Tilbagevise henvisning 2) Visitere til udredning (afklarende) 3) Visitere til behandling

13 Udredningspakker Børn PB01 Afklarende samtale - 1,5 timer
PB02 Basis udredningspakke - 3,5-6,5 timer PB03 Standard udredningspakke - 6,5-9,5 timer PB04 Udvidet udredningspakke - 9,5-13,5 timer Voksne PV01 Afklarende samtale - 1 time PV02 Standard udredningspakke timer PV03 Udvidet udredningspakke timer Udredning af eksterne henvisninger initieres af afklarende samtale

14 Behandlingspakker - Børn
Pakkeforløb for depression - 23 timer (DF32) Pakkeforløb for OCD - 26 timer (DF42) Pakkeforløb for anoreksi - 41 timer (DF50.0, DF50.1) Pakkeforløb for gennemgribende udviklingsforstyrrelse - 22 timer (DF84 fraset DF84.2, DF84.3 og DF84.4)

15 Behandlingspakker- voksne
Pakkeforløb for bipolar affektiv sindslidelse - 18 timer (DF31) Pakkeforløb for depressiv enkeltepisode - 18 timer (DF32) Pakkeforløb for periodisk depression - 18 timer (DF33) Pakkeforløb for angst og social fobi - 15 timer (DF41 og DF40) Pakkeforløb for OCD - 15 timer (DF42) Pakkeforløb for PTSD - 29 timer (DF43.1) Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion - 26 timer (DF43.2) Pakkeforløb for spiseforstyrrelse - 29 timer (DF50.1, DF50.2, DF50.3, DF50.4) Pakkeforløb for emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse - 59 timer (DF60.3) Pakkeforløb for evasiv personlighedsforstyrrelse - 34 timer (DF60.6)

16 Behandling uden for pakker
Til de diagnoser, hvortil der ikke er lavet pakker.

17 Udredning og behandling voksne
Efter Udredning 754 stk Behandling stk Både interne og eksterne henvisninger

18 Fordeling udredning 620 PV01 Afklarende samtale
76 PV02 Standard udredningspakke 58 PV03 Udvidet udredningspakke 754 I alt

19 Fordeling behandling - pakker
96 Pakkeforløb for bipolar affektiv sindslidelse 57 Pakkeforløb for depressiv enkeltepisode 119 Pakkeforløb for periodisk depression 120 Pakkeforløb for angst og social fobi 78 Pakkeforløb for OCD - 15 timer 37 Pakkeforløb for PTSD - 29 timer 4 Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasning. - Pakkeforløb for spiseforstyrrelse 43 Pakkeforløb for emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse 32 Pakkeforløb for evasiv personlighedsforstyrrelse 675 i alt

20 Fordeling behandling 176 DF0 Gerontopsykiaytri
11 DF1 Rusmiddel psykiatri 131 DF2 Psykose 35 DF3 Mani og Depression 11 DF3+4 Klinik for PTSD og Transkulturel psykiatri 1 DF3+4 Klinik for Traumatiserede Flygtninge 13 DF3+4 Veteran 8 DF4 Angst og OCD 97 DF6 Personlighedsforstyrrelser 36 DF7 Oligofrenipsykiatri 187 DF9 ADHD 706 I alt

21 Visitation og booking Visiterer alle henvisninger.
Booker pr til afklarende Booker pr til 1. samtale

22 Udfordringer Visitation Booking

23 Visitation udfordringer
1 speciallæge = 1 Mening Mange speciallæger = mange ….. 

24 Visitation udfordringer
Forskellige meninger om hvad der kan ses i pakker i forskellige geografier Hvor meget skal der udredes før der kan behandles - samrating Kan sygeplejersker visitere?

25 Booking udfordringer 1 sygehus flere geografier
Tid indenfor garantien – 1 sygehus Regionspsykiatrien – ”Vi har tid til vores egne patienter…” ventetidsredskab Kan psykisk syge flytte sig? Tramatiserede flygtninge Hvordan sikrer tidlig booking så UBR overholdes Fremsøger 7 dage – Post DK

26 Booking udfordringer Er patienterne klar til hurtig tid?
Booking hurtig tid, pt. ikke klar, aflyser og tiden kan ikke nå at blive brugt. Stigende antal henvisninger – kapacitet er svær at forudsige – både i forhold til udredning og behandling. Booking af hele forløb i fremtiden? Overblik over ressourcer Udfordring hvis ikke hele forløb bliver brugt.

27 Spørgsmål


Download ppt "Psykiatriens Centrale Visitation Region Midt"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google