Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Forbehandling til døgnbehandling

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Forbehandling til døgnbehandling"— Præsentationens transcript:

1 Forbehandling til døgnbehandling
Organisation Rammer Forbehandling i CFM Arrest I frihed Tal og statistik Afrunding og spørgsmål

2 CFM Centerleder Administrationen Rådgivningen Forbehandling
Halvvejshus Madam Grøn Kontakthuset Gadeteamet Stoffri afsnit Korterevarende behandlingstilbud Længerevarende Familie-afsnittet Substitutionsafsnittet Århus Klinikken Forbehandling i arrest Sundhedsklinikken (3-årigt satspuljeprojekt) Familiehuset

3 Grøn Bølge Visitation Forbehandling Døgnbehandling Halvvejs hus
Efterbehandlingsgruppe Arrest

4 Forbehandling Koncept 2008
Gruppetilbud med individuelt planlagte forløb og individuelle samtaler Lav tærskel, stor rummelighed At gøre tilbuddet attraktivt Tid sammen med brugeren De fysiske rammer

5 Forbehandling Genkendelighed
Socialt fællesskab som grundlag for åbenhed Ressourcefokus og mulighedsfokus

6 Forbehandling Undervisning Tryghed i strukturen
Socialisering til behandlingsmetoden Modelindlæring og at forholde sig til sig selv Metaundervisning – at holde møde om hvordan man holder et møde Pædagogiske strategier

7 Forbehandling Århus Arrest
Visitation ved samtale med arrestforvarer ved ankomst til Århus arrest Gruppe 1 i 3 uger Gruppe 2 ubestemt

8 Forbehandling Århus Arrest
1 VELKOMST PRÆSENTATION AF BEHANDLERE PRÆSENTATION AF INDSATTE GENNEMGANG AF REGLER OG RAMMER FOR FORLØBET I FORBEHANDLINGEN UNDERSKRIVELSE AF SAMTYKKEERKLÆRING UDFYLDELSE AF SKEMA ”ADFÆRDSÆNDRING” (VIGTIGHED / TRO) SKRIV DIN STOF- / MISBRUGSLIVSHISTORIE MEDBRING : MAPPER SKEMA OM REGLER OG RAMMER / SAMTYKKEERKLÆRING SKEMA OM ADFÆRDSÆNDRING (VIGTIGHED / TRO) SKEMA OM STOF- / MISBRUGSLIVSHISTORIE

9 Forbehandling Århus Arrest
2 PRÆSENTATION AF PERSONALE I FORBEHANDLINGEN BEHANDLERE : GITHA OG ERIK PRÆSENTATION AF ANSATTE : OVERVAGTMESTER FÆNGSELSFUNTIONÆRER SOCIALRÅDGIVER SYGEPLEJESKE RUNDEN SIDEN SIDST BASAL STOFEDUKATION : (VIRKNING, AFHÆNGIGHED, ABSTINENSER ETC) HASH HEROIN / OPIUM AMFETAMIN KOKAIN ECSTASY LSD / MESKALIN / PSILOCYBIN KHAT BENZODIAZEPINER ALKOHOL MEDBRING : SKEMA OVER PERSONALE I FORBEHANDLINGEN MATERIALE OM STOFFER

10 Forbehandling Århus Arrest
3 RUNDEN SIDEN SIDST FORTSAT GENNEMGANG AF BASAL STOFEDUKATION TRANG SOM BØLGE

11 Forbehandling Århus Arrest
4 RUNDEN SIDEN SIDST GENNEMGANG AF ICD-10 SKEMA AFHÆNGIGHED FYSISK PSYKISK SOCIAL OPGAVE TIL NÆSTE GANG : UDFYLDELSE AF FORDELE / ULEMPESKEMA

12 Forbehandling Århus Arrest
5 RUNDEN SIDEN SIDST GENNEMGANG AF FORDELE / ULEMPESKEMA

13 Forbehandling Århus Arrest
6 RUNDEN SIDEN SIDST MOTIVATIONSHJUL UDFYLDELSE AF SKEMA ”ADFÆRDSÆNDRING” (VIGTIGHED / TRO) AFRUNDING

14 Forbehandling Århus Arrest
Gruppe 2 Samme temaer som gruppe 1 men med mulighed for at arbejde mere i dybden og med de temaer som er mest relevante og tidsvarende

15 Forbehandling Visitation Fra Rådgivningen via rådgivningskonferencen.
Fra Afsnit Kort, Afsnit Lang, KontaktHus og Familiehus gennem afdelingsleder og/eller behandlingskonferencen. Informations- og motivationsafklarende forsamtale, derefter drøftelse med afdelingsleder, evt. på behandlingskonference

16 Forbehandling 6-8 uger Ansøgning om Døgnophold efter 14 dage
Bestilling af plads Praktisk forberedels

17 Forbehandling Basis tema Introduktion Motivation
Vigtighedsskala, tro på forandring, besluningstagen

18 Forbehandling Modul 1 Afhængighed ICD 10 Ambivalens/ benægtelse
Livshistorie

19 Forbehandling Modul 2 Fordele/ulemper Adfærdsændring Følelser og trang

20 Forbehandling Modul 3 Behandlingstilgang Behandlingssteder

21 Forbehandling Klar Parat Afsted mest forberedt
Modtagelse på Døgnistitution

22 Projekt Bedre Udredning
Psykiatrisk udredning og Behandling 400 udredt 80 % diagnosticeret 60 % Compliance i igangsat medicinsk behandling

23 Forbehandling Succesfuld udskrivning 3. kvt. 2008 Budget Afvigelse
Afklaring/forbehandling 96 % 90 % 6 %-point Døgnbehandlingsophold 53 % 55 % -2 %-point Halvvejshuset 31 % 50 % -19 %-point

24 Forbehandling R 2007 1. kvt. 2008 2. kvt. 3. kvt.
Afklaring/forbehandling 95 % 96 % 38/40 36/38 27/28 Døgnbehandling 56 % 51 % 53 % 25/45 22/43 23/43 20/38 Halvvejshuset 50 % 47 % 35 % 31 % 9/18 9/19 6/17 4/13

25 Forbehandling R 2006 2007 B 2008 BO 2009 2010 Afklaring/forbehandling
89 % 95 % 90 % Døgnbehandling 56 % 55 % Halvvejshus 42 % 50 % Cleangruppe 73 % 60 % - Efterbehandling 0 % 100 % Samlet succes 24 % 28 % Anm: For at opnå en større population måles der fra årets afslutning og et år bagud. Procentsatserne afspejler andelen af udskrevne, der på hvert behandlingsniveau gennemfører det planlagte forløb mod stoffrihed. Fra 2008 udregnes ikke længere den samlede succesrate.

26 Forbehandling 2009 Konklusion Spørgsmål


Download ppt "Forbehandling til døgnbehandling"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google