Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Camp IB37 13. sept. - 24. sept. 2010. VELKOMMEN TIL CAMP IB37.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Camp IB37 13. sept. - 24. sept. 2010. VELKOMMEN TIL CAMP IB37."— Præsentationens transcript:

1 Camp IB37 13. sept. - 24. sept. 2010

2 VELKOMMEN TIL CAMP IB37

3 HVORFOR CAMP ? Partnere i spil På tværs af fag og virksomheder 1+1=3 I skal opleve at det gi’r jer noget Sjovt og interessant Bidrage til en anderledes proces med et anderledes produkt - idékatalog

4 FOKUS, VALG, JURA OG KONCEPT Fokus på idéer og forslag – renovering af Islands Brygge 37 Ej økonomi og udbud mm. Camp og habilitet –Vi arbejder ikke med udbud og udbudsmateriale –Alt bliver dokumenteret (referater, skitser mm.) –Idékatalog tilgængeligt for alle Næste camp Video

5 Jeres forventninger ?

6 Mål og succeskriterier Mål Camp IB37 skal skabe et tværfagligt idékatalog med løsninger:  Der fokuserer både på at renoverer energirigtigt og foreslå de mest innovative både del- og helhedsløsninger  Der tilfører husets brugere tilsigtet merværdi ved denne renovering (f.eks. bedre/mere lys, luft, æstetik mm.)  Der bidrager ti l at opfylde mål i Københavns Kommunes Klimaplan Succeskriterier 1. Minimum 66 % af de inviterede partnere møder frem til Camp IB37 2. Partnernes viden bringes i spil og kvalificerer til nye metoder og tilgange til renovering 3. Der produceres idéer, ny viden og metoder mm. der konkret kan arbejdes videre med i IB37 og efterfølgende cases 4. Der gøres brug af vedvarende energi 5. Der produceres et idékatalog med minimum 3 overordnede samlede forslag til renovering af IB37 ud fra principperne Renovering med merværdi Holistisk tilgang til renovering, beliggenhed, byggestil, materialer, drift, energiforsyning, indeklima, lys og vedligehold Idéerne skal forholde sig ti l den nuværende brug af huset, Københavns kommunes grundlæggende værdier samt ønsker ti l arbejdsformer og trivsel for moderne arbejdspladser. Idéerne danner grundlag for demonstrationsprojekter som tager udgangspunkt i klimaskærm, rum & funktion, venti lation samt dagslys & lys

7 Styregruppe, følgegruppe, projektledelse, projektadministration Demonstrationsprojekter Delprojekt 6: Kommunikation og videndeling Delprojekt 4 Renovering med merværdi Delprojekt 5 Styring, drift og adfærd Delprojekt 3 Bæredygtig forsyning Delprojekt 2 Bygge- processer Delprojekt 1 Beslutnings- grundlag og finansiering PLAN C

8 PROGRAM


Download ppt "Camp IB37 13. sept. - 24. sept. 2010. VELKOMMEN TIL CAMP IB37."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google