Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Den gode ansøgning – fra forundersøgelse til projektbeskrivelse. Karsten Gasseholm Naturstyrelsen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Den gode ansøgning – fra forundersøgelse til projektbeskrivelse. Karsten Gasseholm Naturstyrelsen."— Præsentationens transcript:

1 Den gode ansøgning – fra forundersøgelse til projektbeskrivelse. Karsten Gasseholm Naturstyrelsen

2

3 Forun- dersø- gelse Udbe- taling Reali- serings- ansøgn. Indstil- ling Til- sagn

4 StatKommune ForprojektUndersøgt og taget stilling til konsekvenser =>udbetaling Beslutning om:  prioritering  VOP  metode o teknisk o ejendomsmæssig  ansøgning om realiseringsansøgning RealiseringBeskrivelse af forudsætning og beslutninger Beskrivelse af teknisk løsning Dokumentation af projektets virkninger og konsekvenser Bedømmelse af logik, konsistens og dokumentation på baggrund af information fra forundersøgelse.

5 Minimering af sagsbehandling. Kræver en logisk, konsistent og dokumenteret ansøgning.

6 Mål (Reducere N-udledning med x kg i 2013)

7 Delmål (1-4) –y ha vådområde –z ha sø –forbedring af habitat for rørdrum –bedre friluftsmuligheder

8 Leverancer (1-6) –Godkendt jordfordelingsoverenskomst –Afsluttet ekspropriationsforretning –Nyindrettet pumpestation –Overrislingsanlæg –Vandløbsregulativ –Nye ind- og udløb

9 Aktivitet: etablering af overrislingsanlæg –topografisk model –kortlægning af dræn –hydraulisk model –detailprojektering af jordarbejder –udbud –kontrakt –gennemførelse –etc

10 Budget –topografisk model post 1 post 2

11 2. halvår 2010 1. halvår 2012 2. halvår 2012 1. halvår 20132. halvår 2013 1. Aktivitet: etablering af overrislingsanlæg 1.1. topografisk model 1.2. kortlægning af dræn 1.3. hydraulisk model 1.4. detailprojektering af jordarbejder 1.5. udbud 1.6. kontrakt 1.7. gennemførelse

12 Succeskriterier/Indikatorer v/ FERV –S pecifikke –M ålbare –A ccepterede –R ealistiske –T idsbaserede

13 Budskaber 1/2 –Forundersøgelsen gennemføres for kommunens skyld ønsker man projektet hvordan skal det designes hvor stort et tilsagn er nødvendigt er det politisk gennemførligt

14 Budskaber 2/2 –Realiseringsansøgningen er et udtryk for kommunens beslutninger (baseret på forundersøgelsen) –Realiseringsansøgningen er udvalgt dokumentation for virkninger og konsekvenser (baseret på forundersøgelsen) –Realiseringsansøgningen præsenterer et antal målepunkter, der kan kontrolleres for at vise om projektet er gennemført som beskrevet

15 Tak for opmærksomheden!


Download ppt "Den gode ansøgning – fra forundersøgelse til projektbeskrivelse. Karsten Gasseholm Naturstyrelsen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google