Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Specialskolen som kompetencecenter i kommunen IdéOrganisationFagligt Oplæg til Workshop, Forårsseminar 2009, Byggecentrum, Middelfart Viceskoleinspektør.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Specialskolen som kompetencecenter i kommunen IdéOrganisationFagligt Oplæg til Workshop, Forårsseminar 2009, Byggecentrum, Middelfart Viceskoleinspektør."— Præsentationens transcript:

1 Specialskolen som kompetencecenter i kommunen IdéOrganisationFagligt Oplæg til Workshop, Forårsseminar 2009, Byggecentrum, Middelfart Viceskoleinspektør Annette Morell Bøstrup

2 Idé D efinition af videnscenterskole: ”Der udpeges et antal videnscenterskoler, som generelt får ansvaret for at sikre, at den relevante viden på området indhentes og ajourføres og anvendes i det specialpædagogiske arbejde i hele kommunen” AB/2009

3 Idé Byhaveskolens kompetenceområder som videnscenterskole Elever med vidtgående generelle vanskelighederElever med vidtgående generelle vanskeligheder Elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelserElever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser AB/2009

4 Idé Byhaveskolen som videnscenterskole Tilbyde konsultativ bistand til andre skoler og institutionerTilbyde konsultativ bistand til andre skoler og institutioner Etablere og vedligeholde netværk for ansatteEtablere og vedligeholde netværk for ansatte VidensdelingVidensdeling KvalificeringKvalificering EfteruddannelseEfteruddannelse AB/2009

5 Idé Byhaveskolen som videnscenterskole Tilbyde konsultativ bistand til andre skoler og institutioner HømarkskolenHømarkskolen sommerskolesommerskole AB/2009

6 Organisation Byhaveskolen som videnscenterskole Hømarkskole”projektet”Hømarkskole”projektet” SommerskoleSommerskole KursusvirksomhedKursusvirksomhed PraksisforskningPraksisforskning SupervisionSupervision BesøgBesøg AB/2009

7 Organisation Byhaveskolen som videnscenterskole Hømarkskole”projektet” Model 1. år: 1 heldagsbesøg på Byhaveskolen efterfulgt af en konference for samtlige lærere i funktionsklassen1 heldagsbesøg på Byhaveskolen efterfulgt af en konference for samtlige lærere i funktionsklassen 4 besøg af 1½ time efterfulgt af en 1½ times konference på skolen4 besøg af 1½ time efterfulgt af en 1½ times konference på skolen 1 heldagsbesøg på Byhaveskolen, efterfulgt af en konference for samtlige lærere i funktionsklassen1 heldagsbesøg på Byhaveskolen, efterfulgt af en konference for samtlige lærere i funktionsklassen Model 2. år: 5 besøg af 1½ time, efterfulgt af en 1½ times konference på skolen5 besøg af 1½ time, efterfulgt af en 1½ times konference på skolen Model 3. år: Etablering af netværkEtablering af netværk AB/2009

8 Organisation Byhaveskolen som videnscenterskole Økonomiske overvejelser ved Hømarkskole”projektet”: Model 1. år: ”Frikøb af 2 lærere til at varetage opgaven” 2 timer pr. person lagt ind i deres tjenesteplan. Svarer til ca.90 timer”Frikøb af 2 lærere til at varetage opgaven” 2 timer pr. person lagt ind i deres tjenesteplan. Svarer til ca.90 timer Model 2. år: Der opkræves honorar for ydelsen, svarende til det beløb, det koster at sætte vikar påDer opkræves honorar for ydelsen, svarende til det beløb, det koster at sætte vikar på Model 3. år: Der gives 20 timer til netværk pr. person.Der gives 20 timer til netværk pr. person. AB/2009

9 Organisation Byhaveskolen som videnscenterskole Økonomiske overvejelser ved ”sommerskole” Betalt af kommunenBetalt af kommunen Økonomiske overvejelser ved Kursusvirksomhed: Et eller flere kurser indlagt i videnscenterlærerens tjenesteplanEt eller flere kurser indlagt i videnscenterlærerens tjenesteplan Aftale med TR og kreds om tid til forberedelseAftale med TR og kreds om tid til forberedelse Udregning af timeløn efter gældende aftalerUdregning af timeløn efter gældende aftaler Afledte udgifter vedr. sekretariat og serviceafdelingAfledte udgifter vedr. sekretariat og serviceafdeling ForplejningForplejning Indlagt ”udvikling”Indlagt ”udvikling” ….…. Etablering af et kursus og priskatalogEtablering af et kursus og priskatalog AB/2009

10 Organisation Byhaveskolen som videnscenterskole Økonomiske overvejelser vedr. praksisforskning Aftale timer til at udvikle og afholde kursusAftale timer til at udvikle og afholde kursus (2 lærere af 100 timer hver) Etablering af netværk (alle teamets lærere 20 timer hver)Etablering af netværk (alle teamets lærere 20 timer hver) Udviklingsmidler (psykolog og AC- bistand)Udviklingsmidler (psykolog og AC- bistand) Tid til fordybelseTid til fordybelse Tovholderfunktion (ledelsen)Tovholderfunktion (ledelsen) Synliggørelse for øvrigt personale af timeforbrug ved planlægning af skoleåret. Timerne markeres i timeforbrugsopgørelsenSynliggørelse for øvrigt personale af timeforbrug ved planlægning af skoleåret. Timerne markeres i timeforbrugsopgørelsen Tildele 4- ugers periode ved analyse af empirien og udarbejdelse af rapportTildele 4- ugers periode ved analyse af empirien og udarbejdelse af rapport AB/2009

11 Organisation Byhaveskolen som videnscenterskole Økonomiske overvejelser vedr. supervision: Timer til tilstedeværelseTimer til tilstedeværelse Timer til forberedelse af supervisionTimer til forberedelse af supervision Økonomiske overvejelser vedr. besøg: Timer til forberedelse af efterfølgendeTimer til forberedelse af efterfølgende konferencekonference AB/2009

12 Fagligt Byhaveskolen som videnscenterskole LydbilledlæsningLydbilledlæsning Tegnediktat / skriftlig opmærksomhed ”Byhavemetoden”Tegnediktat / skriftlig opmærksomhed ”Byhavemetoden” Emner fremadrettet: Dialogkoncept / kursus, etablering af tilbud til elever, der trænger til et fagligt løftDialogkoncept / kursus, etablering af tilbud til elever, der trænger til et fagligt løft Skole band / musikundervisning for elever med vidtgående generelle vanskelighederSkole band / musikundervisning for elever med vidtgående generelle vanskeligheder AB/2009

13 Idé Organisation Fagligt Hvordan geares personalet fagligt til den udfordring, det er at være videnscenter?Hvordan geares personalet fagligt til den udfordring, det er at være videnscenter? Hvordan geares eleverne til at modtage besøg?Hvordan geares eleverne til at modtage besøg? Hvordan geares eleverne til at have flere lærere end tidligere fordi en del lærere vil være tilknyttet skolen som videnscenterlærere?Hvordan geares eleverne til at have flere lærere end tidligere fordi en del lærere vil være tilknyttet skolen som videnscenterlærere? Hvordan geares skolen til vidensfunktion, når den er takstfinansieret?Hvordan geares skolen til vidensfunktion, når den er takstfinansieret? AB/2009

14 Idé Organisation Fagligt Etik Hvad betyder det, at der vil komme mange besøgende på skolen? Digitalisering af undervisningsforløb til kursus- brugDigitalisering af undervisningsforløb til kursus- brug Vidensdele via medieVidensdele via medie AB/2009

15 Byhaveskolen som videnscenterskole katalogeksempel Besøg på skolen, efterfulgt af konferenceBesøg på skolen, efterfulgt af konference Orientering for forældre og lærereOrientering for forældre og lærere Minikursus (3 timer) om lydbilledlæsningMinikursus (3 timer) om lydbilledlæsning Kursus (6 timer) om lydbilledlæsningKursus (6 timer) om lydbilledlæsning Kursus (10 timer) af 2 gange (6 timer+4 timer) omKursus (10 timer) af 2 gange (6 timer+4 timer) om tegnediktat / skriftlig opmærksomhed Planer om internatkursus i både lydbilledlæsning og tegnediktat / skriftlig opmærksomhedPlaner om internatkursus i både lydbilledlæsning og tegnediktat / skriftlig opmærksomhed AB/2009

16 Byhaveskolen Svendborg kommune Byhaveskolen Ørbækvej 47 5700 Svendborg Byhaveskolen@Svendborg.dk Tlf.: 62 21 35 85 Annette Morell Bøstrup viceskoleinspektør Amtanb@Svendborg.dk AB/2009


Download ppt "Specialskolen som kompetencecenter i kommunen IdéOrganisationFagligt Oplæg til Workshop, Forårsseminar 2009, Byggecentrum, Middelfart Viceskoleinspektør."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google