Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Jeg hedder …… og er indkøber i GLX.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Jeg hedder …… og er indkøber i GLX."— Præsentationens transcript:

1 ”Hvordan handler man med Gladsaxe Kommune og hvordan ser indkøbspolitikken ud” v/ Pia Korning
Jeg hedder …… og er indkøber i GLX. Jeg er glad for at jeg har fået mu- lighed for at præsentere indkøb i Glx. kommune

2 Organisering Indkøbsafdeling Indkøbsgruppe / grupper
300 decentrale indkøbende medarbejdere Central- og skatteforvaltning / rådhusafdeling Med øverste chef vicekommunaldirektøren Pr. 1. marts selvstændig afdeling under økonomidirektøren

3 Hvad laver indkøbsafdelingen ?
EU-udbud Alm. Indkøbsaftaler / rammeaftaler Indkøb for administrationen Potentialet er ca. 700 mio. kr. Alle indkøb af : Varer Service- og tjenesteydelser Lejeaftaler leasingaftaler ca. 30 forskellige EU-udbud alm. indkøbsaftaler

4 Indkøbsregler EU’s udbudsregler
direktiv Nr. 2004/18/EF af marts 2004 Indkøbspolitikken fra 1999 – revideres i år Hvilke regler styrer så indkøbene ? Trådt i kraft her pr. 1. Januar 2005 Over 1.8 mio kr. for kontraktperioden ( kr.) Derudover mange andre: Aftalelov Konkurrencelov Købelov Tilbudslov Offentlighedsloven Lov om social service

5 Ligebehandlingsprincippet
Skal sikre at alle firmaer behandles lige Eet af de grundlæggende principper i EF-traktat Iflg. KS betyder dette at man ikke må favorisere firmaer alene på baggrund af deres tilknytning til kommunen. Og derfor står der ikke længere noget på hjem- mesiden om at ved lighed foretrækkes et lokalt firma. ”Indgåelse af kontrakter i medlemsstaterne på vegne af staten, regional e eller lokale myndigheder og andre offentligretlige organer er underlagt traktatens principper og navnlig principperne om fri bevægelighed for varer, fri etableringsret og fri bevægelighed for tjenesteydelser og de principper, der er afledt heraf, såsom principperne om ligebehandling, ikke-forskelsbehandling, gensidig anerkendelse, proportionalitet og gennemsigtighed… [Udbudsdirektivet] bør derfor fortolkes i overensstemmelse med såvel ovennævnte regler og principper — som traktatens øvrige bestemmelser.”

6 Gladsaxe Kommunes Miljøvenlige indkøbspolitik
søg: indkøbspolitik MILJØVENLIG indkøbspolitik er udarbejdet med baggrund i en aftale mellem miljøministeren, KL og Kommuner og Amter om, at alle offentlige Inst. skal udarb. en Grøn indkøbspolitik Skal bidrage til at vi løser opgaverne med så Lille en belastning af miljøet som muligt Og skal støtte den miljøbevidste del af markedet Skal hurtigst muligt revideres

7 Overordnede mål for Miljøvenlig indkøbspolitik
Sikre at love og regler overholdes Styre og koordinere alle indkøb af varer service- og tjenesteydelser, så der kan spares – både penge og tid Sikre at der inddrages miljømæssige hensyn ved alle indkøb Ad 1 har vi været igennem Ad 2 vha fælles indkøbsaftaler – for hele or- ganisationen – drages nytte af de fordele kommunen har ved at optræde som én stor kunde. Pga kommunens størrelse – ofte EU-udbud Ad 3 har vi været igennem

8 Efter hvilke principper indgås indkøbsaftaler ?
Primært tager vi selv initiativ (indkøb el. forvalt.) Omsætningen der bestemmer om vi laver en aftale eller et udbud alm. Indkøbsaftaler ml og 1.8 mio. EU-udbud over 1.8 mio kr. for kontraktperio- den Kontakter relevante firmaer Sætter henvisn.annonce i lokalavis Annonce på hjemmesiden Leverandører henvender sig – vi gemmer henvendelserne.

9 Forudsætning for indkøbsaftale med kommunen
Tro- og Love-erklæring Og vægtes højt E-faktura og elektronisk varekatalog (hvis relevant / muligt) Udover krav til varen/ydelsen så skal der foreligge en ”Erklæring om ubetalt forfalden gæld til det offentlige iht. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13.maj1997” Elektronisk faktura vægtes højere end ”læs ind”, for der skal vi indtaste data manuelt.

10 elektronisk indkøbssystem
Kommunen benytter et elektronisk indkøbssystem RAKAT Hvis elektronisk varekatalog kan der sendes en Elektronisk ordre til firmas ’postkasse’ Og giver mulighed for at ordren kan vendes til en faktura. Kræver at Fordele Udover interne bogføringsmæssige fordele Aut. EAN-nr. Rekv.nr.

11 MÅL med digitalisering
Arbejdsprocesser digitaliseres - indkøbshåndbog / ordrebestilling - faktura, attestering, anvisning, kontering og betaling Understøtte indkøbspolitik - brugen af indkøbsaftaler - statistikker - dokumentation af grønne indkøb

12 FORDELE Administrative lettelser Finansielle fordele:
- lavere procesomkostninger - ekstra rabat - betaling til tiden - reducering af antal leverandører - målrettet styring af likviditet Højere informationsniveau om indkøb og disponeringer


Download ppt "Jeg hedder …… og er indkøber i GLX."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google