Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

MTHSU d. 16. November 2006 Puljer i budget 2007: –Overførsler (mellem årene) –Puljer i det hele taget.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "MTHSU d. 16. November 2006 Puljer i budget 2007: –Overførsler (mellem årene) –Puljer i det hele taget."— Præsentationens transcript:

1 MTHSU d. 16. November 2006 Puljer i budget 2007: –Overførsler (mellem årene) –Puljer i det hele taget

2 Overførselsadgang fra år til år Forskellige ordninger i de 7 enheder som indgår i Ny Randers: –Randers, Amtet og Sønderhald har lønsumsstyring med overførselsadgang –Purhus adgang til at overføre uforbrugte timer –Nørhald og Langå ingen

3 Hvad er besluttet i SLU? Godkendt overførsler fra 2005 til 2006 efter indstilling fra gl. kommuner Godkendt fastfrysning af tværgående konti og centrale puljer vedr. gl. Randers Godkendt at gældende regelsæt i de gl. kommuner også anvendes ved overførsel fra 2006 til 2007 Nyt fælles regelsæt gælder 2007 til 08 (SLU d. 21/11)

4 Overførsel af uforbrugte bevillinger fra 2001 til 2006 Overførsel af driftsbevillinger i gl. Randers

5 Overførsel af uforbrugte bevillinger fra 2005 til 2006 Fordeling af overførslerne fra 2005 til 2006 I ”Forklaringer til overførslerne” bind 1-3 har forvaltningerne beskrevet overførslerne detaljeret.

6 Overførsel af uforbrugte bevillinger fra 2005 til 2006 Væsentligste tværgående konti – i alt ca. 45 mio. kr.

7 Overførsel af uforbrugte bevillinger fra 2005 til 2006 Væsentligste puljer – i alt 31,6 mio. kr. *Forsikringsbudgettet er reduceret med 4 mio. kr. årligt jf. det vedtagne budget 2006-2009. Endvidere er puljen reduceret med 2 mio. kr. i 2006 i forbindelse med genåbningen af budget 2006.

8 Overførsel af uforbrugte bevillinger fra 2005 til 2006 Fastfrysning af overførsler fra 2005-2006

9 Nyt regelsæt Ny Randers Modellen i SLU 21/11 Decentrale enheder: 5% af budgettet (overskud/underskud) kan overføres uden bemærkninger For beløb over 5% skal der udarbejdes en redegørelse og godkendes Centrale enheder/puljer: Altid redegørelse og godkendelse

10 Overførsel af uforbrugte bevillinger Tiltag i 2007 -Direktionen foretager en kritisk gennemgang af overførsler fra 2006 til 07, vedr. puljebeløb og tværgående konti, mens institutioner kan forvente uændret adgang -Findes der beløb, vil de enten tilgå kassen, kunne bruges til at lukke besparelseshuller i 2007 eller bruges til nyanlæg - efter byrådets beslutning -Udvalgene gennemgår budget 2007, herunder beløb til puljer og tværgående konti, samt overførslerne inden for egne områder. -Direktionen undersøger muligheder for ændret konterings- praksis, ex. Udv. bygningsvedligehold til anlæg, forsikring til finansforskydning

11 Puljer i det hele taget Eksempler Puljer til demografisk udvikling på ældre, børn og skoler, Pulje til fælles IT-anskaffelser Central Lønpulje Uddannelsespulje Pulje til omstilling ifm. personalebesparelser, 3 mio.kr Bufferpulje vedr. besparelser på anbringelser, 8 mio. kr. Puljer til bygningsvedligeholdelse

12 Puljer Hvorfor? Afsættes til et bestemt formål, hvor man ved budgettidspunkt ikke kender konkret omkostningssted eller art Afsættes til at imødegå usikkerhed om mængder – hvor mange børn skal passes etc. Afsættes centralt, men udkonteres decentralt, når der sker anvendelse Projekter med støtte fra EU, staten eller fonde Afsættes på drift, så man hurtigt kan reagere og afhjælpe

13 Er puljer og overførsler udtryk for ”luft i budgettet”? Budgetbeløb afsat til et bestemt formål – godkendt i gamle byråd Ofte forskydninger og forsinkelser i projekter, som er under tværgående konti og puljer – fornuftig disponering Der har været flere sparerunder i gl. Randers – evt. luft må formodes at være lukket ud

14 Puljer i budget 2007 Vi kender ikke alle puljer endnu Forvaltningerne er ved at detaillægge budgettet – færdige inden nytår Gennemgås for relevant fagudvalg Gennemgås med relevant MTFSU inden 1. februar


Download ppt "MTHSU d. 16. November 2006 Puljer i budget 2007: –Overførsler (mellem årene) –Puljer i det hele taget."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google