Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kvalitetssikring af lærerpræstationer - Hvordan?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kvalitetssikring af lærerpræstationer - Hvordan?"— Præsentationens transcript:

1 Kvalitetssikring af lærerpræstationer - Hvordan?
Synlig ledelse Af HR-chef Thomas Ulrik Stilling

2 Skolens grundtal: 1999: 550 elever 60 medarbejdere 22 klasser 144 primæransøgere (elever) Ledelse: rektor, vicerektor, 3 inspektorer, 3 sekretærer 2014: 1300 elever 150 medarbejdere 48 klasser 607 primæransøgere (elever) Ledelse: rektor, pæd vicerektor, drift vicerektor, 3 uddannelsesledere, 1 HRchef, 1 kom.chef, 1 øk.chef, 3 sek Siden 2004 blandt de 5 mest søgte gymnasier i DK, nr. 1 i 2012, nr. 2 i 2013, nr Ansat 200 lærere fra I samme periode ca. 60 på barsel

3 Baggrund: Formål: Medarbejderønske: klar og tydelig ledelses-feedback og forventningsafstemning Ledelsesønske: klar forventningsafstemning vedrørende praksis, kvalitetssikring og opgaveløsning

4 P U L S  Løsning: RKS model: V-team – nærmeste leder. Tæt kontakt og dialog mellem leder og medarbejder. Redskab: PULS – Et redskab til kvalificeret ledelses-medarbejder-dialog

5 Redskabet = PULS Kvalitetssikring af medarbejdernes opgavevaretagelse
og forventningsafstemning i forhold til fremtidig praksis Evaluering foretages af både medarbejder og leder PULS har tre spor: et evaluerings-feedbackspor et udviklingsspor et forventningsafstemningsspor Evaluering og feedback danner ramme for dialogen om medarbejders udvikling Forventningsafstemning om fremtidig praksis

6 PULS i praksis Præstation Medarbejderens konkrete præstation vurderes i PULS-regi i forhold til fastlagte fokusområder og vurderingskriterier. Udvikling Fremadrettet drøftelse af udviklingspunkter, der omsættes til konkret handling gennem en udviklingsplan. Læring Fokus på forholdet mellem medarbejderens undervisningspraksis og elevernes læring.  Samtale Konstruktiv dialog. Konkret, konstruktiv og respektfuld feedback. Medarbejderen får et klart billede af, hvilke forventninger og krav der stilles til fremtidig praksis. 

7 Den videre proces Nedsættelse af arbejdsgruppe, der arbejder på at indkredse fokusområder, præstationsindikatorer og endelige vurderingskriterier

8 Udkast Områder for evaluering og feedback – et bud:
Undervisningens kvalitet Lærer har høje forventninger til elevers læring, og deler forventning med elever Lærer giver elever effektiv feedback Lærer udfører klasserumsledelse med fokus på læring Læren inddrager it målrettet og aktivt i undervisningen Læren holder sig løbende fagligt orienteret og inddrager aktuelle didaktiske og faglige tendenser i undervisningen Lærers elever får eksamenskarakterer over hvad der kunne forventes i forhold til socioøkonomiske faktorer Der er en sammenhæng mellem elevernes standpunkts karakterer og eksamensresultater …… Udkast Org. forståelse og samarbejde Lærer indtænker RKS strategi og indsatsområder ind i daglig praksis                 Lærer samarbejder aktivt med kolleger om elever og klasser og i team og faggrupper   Lærer er en rollemodel for elever og kolleger                                      Lærer udviser dømmekraft i opgavevaretagelsen  ……. Effektivitet og engagement Lærer er engageret i skolens virke generelt Lærer håndterer pressede situationer professionelt Lærer har en proaktiv og selvstændig tilgang til opgavevaretagelsen  Lærer arbejder effektivt med undervisnings-opgaver              ……

9 Udkast PULS-fokuspunkter/indikator/mulige kilder til evidens
Eksempler på indikatorer Mulige kilder til evidens Lærer giver elever effektiv feedback Lærer opstiller klare læringsmål for hver lektion og opgave – nogle gange i samarbejde med elever Lærer formulerer (ofte i samarbejde med elever) succeskriterier i f.h.t. læringsmål. Lærer giver elever feedback i f.h.t. hvor elev befinder sig i sin læring ….. osv. Spørgeskema til elever Evt. fokusgruppe Observation Lærer medbringer et par eksempler på læringsmål og succeskriterier Læreren udfører klasserums-ledelse med fokus på læring Alle elever befinder sig godt i undervisningssituationen Der er tillid mellem lærer og elever og mellem elever, og det er ok at begå fejl Lærer har fokus på læringsledelse frem for på adfærdsledelse …osv. Klasserumsobservation Spørgeskema ETU   Udkast

10 Udkast

11 Forslag til tidsplan 2014 2015 Januar Februar Marts April Maj Juli
November December Juni August September Arbejdsgruppe nedsat af MIO udarbejder liste over fokuspunkter og indikatorer til PULS vurderingsskemaet Puls implementeres som fast dialogredskab på RKS Ledelsens orienterer om sine overvejelser vedrørende PULS i MIO Ledelsens orienterer om sine overvejelser vedrørende PULS i bestyrelsen


Download ppt "Kvalitetssikring af lærerpræstationer - Hvordan?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google