Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Råstofårsmøde 2014 – Aalborg Videncenterets syn på de nye opgaver på råstofområdet Morten Sørensen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Råstofårsmøde 2014 – Aalborg Videncenterets syn på de nye opgaver på råstofområdet Morten Sørensen."— Præsentationens transcript:

1 Råstofårsmøde 2014 – Aalborg Videncenterets syn på de nye opgaver på råstofområdet Morten Sørensen

2 Nye tider pr. 1. september Videncenteret udvider fra 4 til 6 personer 2 nye ansættelser – Fast ansat pr. 1. oktober – Midlertidig ansat pr. 20. oktober – udgangen af 2015 Kerneydelser: Vidensdeling Erfaringsopsamling Metodeudvikling Interessevaretagelse Politikformulering

3 Erfaring fra tidligere – oplevet kvalitet af sagsbehandlingen Der er kun få rigtigt høje vurderinger Utilfredsheden er størst for indvindingsansøgninger og tidsforlængelser Lang sagsbehandlingstid resulterer i lav tilfredshed med sagsbehandlingen. Fokusområde 1 Sagsbehandling § 7 – Tilladelse § 8 – Samordningspligten – dvs. forpligtigelse til at koordinere med kommunen om andre tilladelser – der arbejdes på en samarbejdsaftale § 10 - Vilkår for efterbehandling / efterbehandlingsplan - pligt til høring af kommunen § 31 – Tilsyn Screening og VVM Fuld overtagelse af tilladelseskompetencen og sikker drift

4 Fokusområde 2 Effektivisering af sagsgang Digitalisering af råstofplan, ansøgningsskema og indberetning af forbrug – Version 1 – primo oktober 2014 (besluttet) Råstofdatabase, Høringsdatabase, Web-Gis platform, Ansøgninger, – Version 2 – ultimo 2014 (skal konfirmeres) § 52, Indberetning, tilpasninger / rettelser – Version 3 – medio 2015 (skal konfirmeres) Tlsyn

5 Fokus på råstofbranchen God dialog og kontakt til råstofbranchen Aftale om nedsættelse af kontaktgruppe – Møde 1 – 2 gange årligt – første møde efterår 2014 – Deltagelse i branchens årsmøder Kodeks for godt naboskab – Eventuel behov for revision

6 Mulighed for at drive politik Regionerne som koordinator og initiativtager til nye tværgående projekter Ph.d – projekt om bæredygtig udnyttelse Analyse af råstofbehovet Grønbogen

7 Tak for opmærksomheden


Download ppt "Råstofårsmøde 2014 – Aalborg Videncenterets syn på de nye opgaver på råstofområdet Morten Sørensen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google