Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Dias 1 Danskernes pensionsopsparinger – En deskriptiv analyse, af Michael Jørgensen. Gåhjemmøde tirsdag.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Dias 1 Danskernes pensionsopsparinger – En deskriptiv analyse, af Michael Jørgensen. Gåhjemmøde tirsdag."— Præsentationens transcript:

1 SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Dias 1 Danskernes pensionsopsparinger – En deskriptiv analyse, af Michael Jørgensen. Gåhjemmøde tirsdag d. 25. september 2007 10-09-2007 Danskernes pensionsopsparinger En deskriptiv analyse

2 SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Dias 2 Danskernes pensionsopsparinger – En deskriptiv analyse, af Michael Jørgensen. Gåhjemmøde tirsdag d. 25. september 2007 10-09-2007 0. Oversigt over gennemgangen 1.Formål og baggrund for rapporten 2.Reformen i 1990’erne 3.Data/metode 4.Gennemgang af resultater fra rapporten 5.Forskningschef Ole Beier fra ATP 6.Spørgsmål

3 SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Dias 3 Danskernes pensionsopsparinger – En deskriptiv analyse, af Michael Jørgensen. Gåhjemmøde tirsdag d. 25. september 2007 10-09-2007 1. Formål og baggrund for rapporten Fremtidige pensionsudbetalinger vil i højere grad stamme fra arbejdsmarkedspensioner og privattegnede pensionsordninger Større ansvar for individet til at opspare tilstrækkeligt. Spørgsmål: 1) Hvem foretager de forskellige former for pensionsopsparing 2) Hvor store er disse pensionsopsparinger 3) Hvem kan forventes ikke at have hverken arbejdsmarkedspension eller private pensioner, når de trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet.

4 SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Dias 4 Danskernes pensionsopsparinger – En deskriptiv analyse, af Michael Jørgensen. Gåhjemmøde tirsdag d. 25. september 2007 10-09-2007 1987Fælleserklæringen (Arbejdsgivere, fagbevægelsen, regeringen) 1989Arbejdsmarkedspensioner ufaglærte offentlige sektor 1991Arbejdsmarkedspensioner ufaglærte og faglærte i private sektor Pensionsbidragene: 1993= 0,9 pct. 2006= 10,8 pct. 2009= 12 pct. 1985-2003 – arbejdsmarkedspensioner til alle 2. Reformerne i 1990’erne

5 SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Dias 5 Danskernes pensionsopsparinger – En deskriptiv analyse, af Michael Jørgensen. Gåhjemmøde tirsdag d. 25. september 2007 10-09-2007 1993Dagpenge, sygedagpenge og barselsdagpenge (dobbelt bidrag fra 1998) 1997Kontanthjælp, revalideringsydelser mv. 1997 Frivilligt for førtidspensionister, efterlønnere og modtagere af delpension 1998Indførelsen af DMP/SP – 1 pct. af bruttoindkomsten. Indefrosset fra primo 2004. 2003Førtidspensionister (SAP ordningen for førtidspensionister). 1985-2003 – obligatorisk at indbetale til ATP

6 SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Dias 6 Danskernes pensionsopsparinger – En deskriptiv analyse, af Michael Jørgensen. Gåhjemmøde tirsdag d. 25. september 2007 10-09-2007 Motivationen bag reformerne i 1990’erne Fagforeningerne ønskede en bedre dækning. Regeringen ønskede at øge den nationale opsparing og styrke handelsbalancen. Mange husstande har i dag to indkomster, hvilket kræver en større pensionsindkomst for, at familien bevarer den samme dækningsgrad

7 SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Dias 7 Danskernes pensionsopsparinger – En deskriptiv analyse, af Michael Jørgensen. Gåhjemmøde tirsdag d. 25. september 2007 10-09-2007 Søjle 1Søjle 2Søjle 3 TypeOffentligt administreret, universel (bopælskrav) Privat administreret med krav om medlemskab Privat administreret med frivillige indbetalinger Målsætning og metode Undgå fattigdom som pensionist via ens ydelse til alle, indkomstafhængig ydelse eller garanteret minimumspension Sikre dækningsgrad via obligatorisk opsparingsordning i relation til beskæftigelse Fleksibilitet gennem individuel pensionsopsparing FinansieringSkattefinansieretOpsparingsbaseret Danske OrdningerFolkepension ATP Arbejdsmarkedspensioner LD SP SAP Tjenestemandspension Private ordninger Kilde: Social- og Ligestillingsministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Beskæftigelses­ministeriet, Finans­ministeriet (2005): National strategirapport om det danske pensionssystem. København, s. 7, tabel 2.1. Det danske system i dag

8 SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Dias 8 Danskernes pensionsopsparinger – En deskriptiv analyse, af Michael Jørgensen. Gåhjemmøde tirsdag d. 25. september 2007 10-09-2007 3. Data Data for arbejdsmarkedspensioner og private ordninger har vi fået fra Velfærdskommissionen (2003) ATP-, SP- og SAP-data har vi fået fra ATP-koncernen (2003) LD-data har vi fået fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond (1999 og 2003) Tjenestemandspensionerne har vi beregnet vha. et datasæt fra personalestyrelsen indeholdende anciennitet og løntrin (2003)

9 SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Dias 9 Danskernes pensionsopsparinger – En deskriptiv analyse, af Michael Jørgensen. Gåhjemmøde tirsdag d. 25. september 2007 10-09-2007 Generelle bemærkninger omkring data 30-64-årige Angivet i 2003-lønfastekroner – industriens lønindeks 30 procent stikprøve

10 SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Dias 10 Danskernes pensionsopsparinger – En deskriptiv analyse, af Michael Jørgensen. Gåhjemmøde tirsdag d. 25. september 2007 10-09-2007 Korrektion af datasættet fra Velfærdskommissionen Mia. kr.2003 Depotformuerne fra Velfærdskommissionen i stikprøven869,6 + Imputationer vedrørende invalidepensionister (DREAM)25,1 + Ufordelte reserver (DREAM)132,5 + Imputationer vedrørende manglende indberetning109,9 = Samlede depotformuer i registrene før opskalering1.137,1 + Manglende skalering for at ramme makrotallene25,2 = Samlede depotformuer i registrene efter opskalering med 2,2 pct.1.162,3

11 SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Dias 11 Danskernes pensionsopsparinger – En deskriptiv analyse, af Michael Jørgensen. Gåhjemmøde tirsdag d. 25. september 2007 10-09-2007 Beregning af pensionsformuerne tilbage i tiden (Depotformuer, ATP og SP) Pensionsformuerne i 1995-2002 er efterfølgende blevet skaleret til makroformuerne for at korrigere for forrentningen og administrations- omkostningerne. Pensionsformuen ultimo 2003 - Nettoflow (Indbetalinger - udbetalinger) i løbet af 2003 = Pensionsformuen (1) ultimo 2002 Sum(Pensionsformuen (1))*skalering = makroformue

12 SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Dias 12 Danskernes pensionsopsparinger – En deskriptiv analyse, af Michael Jørgensen. Gåhjemmøde tirsdag d. 25. september 2007 10-09-2007 Pensionsporteføljen på mikroniveau 2003 – mia. kr.1995 – registre2003 – registre Depotformuerne6091.162 ATP128261 DMP og SP043 LD3453 SAP00,2 Tjenestemandspensioner313390 Totale pensionsformue1.0391.908 Andel BNP pct.74136

13 SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Dias 13 Danskernes pensionsopsparinger – En deskriptiv analyse, af Michael Jørgensen. Gåhjemmøde tirsdag d. 25. september 2007 10-09-2007 Samlede pensionsformue fordelt på alder i 2003 – alle personer

14 SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Dias 14 Danskernes pensionsopsparinger – En deskriptiv analyse, af Michael Jørgensen. Gåhjemmøde tirsdag d. 25. september 2007 10-09-2007 Samlede formuebegreb Den samlede nettformue = Samlede pensionsformue før skat - 40 pct. skat. = Samlede nettopensionsformue + Anden formue (aktiver - passiver) = Samlede nettoformue

15 SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Dias 15 Danskernes pensionsopsparinger – En deskriptiv analyse, af Michael Jørgensen. Gåhjemmøde tirsdag d. 25. september 2007 10-09-2007 Alders- gruppe Andel i beskæf- tigelse Andel uden for arbejds- styrken Gennem-snitMedian1 kvartil1. decil 30-647720581.540293.974131.95943.429 30-398313212.352159.92870.15327.602 40-498413494.383328.120166.34755.691 50-597818896.962502.504252.37089.020 60-6436631.030.081421.646180.35159.381 Pensionsformuen fordelt på alder i 2003 4. Gennemgang af resultater fra rapporten

16 SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Dias 16 Danskernes pensionsopsparinger – En deskriptiv analyse, af Michael Jørgensen. Gåhjemmøde tirsdag d. 25. september 2007 10-09-2007 Pensionsformuen fordelt på køn i 2003 Alders-gruppeKønAndel uden for arbejdsstyrken Gennemsnit(Kvinder/ mænd) - gennemsnit Median 30-64Mænd17659.650320.826 Kvinder23501.80876264.790 30-39Mænd11228.930177.377 Kvinder16195.17785140.534 40-49Mænd12519.721336.755 Kvinder14468.34490317.006 50-59Mænd141.027.747561.779 Kvinder22764.42774442.907 60-64Mænd531.310.183564.544 Kvinder73755.55158297.685

17 SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Dias 17 Danskernes pensionsopsparinger – En deskriptiv analyse, af Michael Jørgensen. Gåhjemmøde tirsdag d. 25. september 2007 10-09-2007 Pensionsformuen fordelt på køn – 1995-2003

18 SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Dias 18 Danskernes pensionsopsparinger – En deskriptiv analyse, af Michael Jørgensen. Gåhjemmøde tirsdag d. 25. september 2007 10-09-2007 Pensionsformuen fordelt på socio – 1995-2003 Socioøkonomisk gruppeGennemsnit 2003 ∆ pct. 1995-2003 gnm. 1. kvartil 2003 ∆ procent 1995-2003 1. kvartil 50-59 år Arbejdsløs585.18143220.23372 Overgangsydelse356.71313128.77948 Førtidspension460.8933136.680512 Kontanthjælp194.44610139.176251 Lønmodtager høj1.245.879-3415.33866 Lønmodtager lav725.54811356.74261 Selvstændig høj1.159.55713307.91033 Selvstændig lav766.63836164.87788

19 SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Dias 19 Danskernes pensionsopsparinger – En deskriptiv analyse, af Michael Jørgensen. Gåhjemmøde tirsdag d. 25. september 2007 10-09-2007 Pensionsformuen fordelt på socio - 2003

20 SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Dias 20 Danskernes pensionsopsparinger – En deskriptiv analyse, af Michael Jørgensen. Gåhjemmøde tirsdag d. 25. september 2007 10-09-2007 Pensionsformuen fordelt på udd - 2003

21 SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Dias 21 Danskernes pensionsopsparinger – En deskriptiv analyse, af Michael Jørgensen. Gåhjemmøde tirsdag d. 25. september 2007 10-09-2007 Pensionsformuen fordelt på herkomst – 1995-2003 Alders- gruppe Oprindelses- land Gennemsnit 2003 ∆ pct. gnm. 1. kvartil 1995 1. kvartil 2003 ∆ pct. 1. kvartil 30-39Danmark227.6422142.06487.538108 Ikke 3. land106.533251.21417.1161.309 3. land56.522116013.016- 60-64Danmark1.052.5902954.425190.525250 Ikke 3. land721.203118.57749.143165 3. land254.230-4018.339-

22 SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Dias 22 Danskernes pensionsopsparinger – En deskriptiv analyse, af Michael Jørgensen. Gåhjemmøde tirsdag d. 25. september 2007 10-09-2007 Pensionsformuen fordelt på herkomst - 2003

23 SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Dias 23 Danskernes pensionsopsparinger – En deskriptiv analyse, af Michael Jørgensen. Gåhjemmøde tirsdag d. 25. september 2007 10-09-2007 Kap 9: Danskere med en lav forventet indkomst i alderdommen 55-59 år BaggrundsvariableAndelAndel 1. decil nettopen sionsfor muen Andel 1. decil brutto- indkoms- ten Andel der indbetal te til pension Gnm. nettofor- mue Gnm. indbe- talings pro- cent Alle1. decil Alle1. decilAlle1. decilAlle1. decil Alle (392.423)100 91531.058.731154.7819,21,9 Arbejdsløs6,42,03,7100 786.799205.0526,24,0 Overgangsydelse4,46,33,66943504.090177.1553,51,2 Førtidspension14,161,141,75946471.92185.8382,71,3 Kontanthjælp1,04,36,487*123.7587.9522,9* Lønmodtager høj38,93,86,5100 1.440.132186.90311,24,1 Lønmodtager lav23,51,62,910099868.949141.03911,14,3 Selvstændig høj2,51,31,798861.594.943826.3698,21,2 Selvstændig lav5,37,010,397901.508.156599.2106,51,2

24 SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Dias 24 Danskernes pensionsopsparinger – En deskriptiv analyse, af Michael Jørgensen. Gåhjemmøde tirsdag d. 25. september 2007 10-09-2007 Baggrunds- variableAndel Andel 1. decil pen- sions- formuen Andel 1. decil ind- komsten Andel indbeta- ler til pension Andel indbeta ler til pension Gnm. netto- formue Gnm. indbeta- lings- procent Alle1. decil Alle1. decilAlle1. decilAlle1. decil Danmark 95,383,987,192521.080.582167.6239,31,7 Ikke 3.-lande 3,28,36,88556785.320125.5688,32,6 3.-lande 1,57,76,07866280.03948.6655,32,6 Kap 9: Danskere med en lav forventet indkomst i alderdommen 55-59 år

25 SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Dias 25 Danskernes pensionsopsparinger – En deskriptiv analyse, af Michael Jørgensen. Gåhjemmøde tirsdag d. 25. september 2007 10-09-2007 Forskellige syn på restgruppeproblematikken 1.Alle indbetaler minimum 6 pct. (Velfærdskommissionen) – lille marginal gevinst ved opsparing for dem med de laveste indkomster. 2.Mindre grundydelse og større tillæg – den generelle opbakning til systemet kan mindskes. 3.Større supplerende ydelser (behovsbestemt) – komplekst at sammensætte så det ikke forvrider systemet. 4.Afspejler blot arbejdsmarkedshistorien – de dårligst stillede grupper indbetaler en mindre andel af deres indkomst 5.Indvandrere lidt sværere – supplerende ydelser en mulighed (anvendes allerede i dag)

26 SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Dias 26 Danskernes pensionsopsparinger – En deskriptiv analyse, af Michael Jørgensen. Gåhjemmøde tirsdag d. 25. september 2007 10-09-2007 SLUT

27 SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Dias 27 Danskernes pensionsopsparinger – En deskriptiv analyse, af Michael Jørgensen. Gåhjemmøde tirsdag d. 25. september 2007 10-09-2007 Hvad betyder det at stå uden for arbejdsmarkedet Indkomst 150.000 og kun indbetalinger til ATP ÅrIndbetalingsprocentForrentningIndkomstIndbetalingPension 2009-201712 pct.2 pct.300.00036.000357.346 2009-20172 pct. 150.0003.00029.779

28 SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Dias 28 Danskernes pensionsopsparinger – En deskriptiv analyse, af Michael Jørgensen. Gåhjemmøde tirsdag d. 25. september 2007 10-09-2007 Indkomstsammensætningen for pensionister – 70-74 år vs 80-84 år Source: Own calculation on a 30 pct. sample Age 70-75Age 80-85 Kapitel 8 – Pensionisternes indkomstforhold

29 SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Dias 29 Danskernes pensionsopsparinger – En deskriptiv analyse, af Michael Jørgensen. Gåhjemmøde tirsdag d. 25. september 2007 10-09-2007 Indkomstsammensætning. Værdierne er gennemsnit for de der modtager de enkelte indkomstelementer. 2003-kønkr. Kapitel 8 – Pensionisternes indkomstforhold MændKvinderM/KMændKvinderM/K Alder70-74 år 80-84 år Andel der modtager ydelse: Folkepension 99 100 Alle supplerende pensioner 89781148065123 Gennemsnit: Folkepension 77.34986.6818981.39094.09386 Alle supplerende pensioner 76.41945.81516760.41044.179137 Samlede bruttoindkomst 211.216152.561138181.226157.879115

30 SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Dias 30 Danskernes pensionsopsparinger – En deskriptiv analyse, af Michael Jørgensen. Gåhjemmøde tirsdag d. 25. september 2007 10-09-2007 Brutto- dækningsgrad Netto- dækningsgrad Brutto- indkomst Netto- indkomst Mænd7382191.173131.106 Kvinder8991148.039106.007 Grundskole8286140.062101.512 Gymn./erhv.7985172.037120.552 Kort8289209.728142.692 Mellemlang9095259.784170.220 Lang8795424.287256.692 Kapitel 8 – Pensionisternes indkomstforhold Brutto og netto dækningsgrader efter placering I indkomstfordelingen før pension

31 SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Dias 31 Danskernes pensionsopsparinger – En deskriptiv analyse, af Michael Jørgensen. Gåhjemmøde tirsdag d. 25. september 2007 10-09-2007 Brutto og netto dækningsgrader efter placering I indkomstfordelingen før pension Source: Own calculations on a 30 pct. sample Indkomst kvartil før tilbagetrækning Brutto dækningsgrad Nettodækning- grad Bruttoind- komst Nettoind- komst Gennemsnit 1. Kvartil (0-25 pct.) 107111118.13685.895 2. Kvartil (25-50 pct.) 7683130.79396.404 3. Kvartil (50-75 pct.) 7379161.480116.000 4. Kvartil (75-100 pct.) 6675270.721178.499 Kapitel 8 – Pensionisternes indkomstforhold

32 SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Dias 32 Danskernes pensionsopsparinger – En deskriptiv analyse, af Michael Jørgensen. Gåhjemmøde tirsdag d. 25. september 2007 10-09-2007 Indkomstsammensætningen for pensionister i 2003 og i fremtiden Source: Velfærdskommissionen 2005, chapter 5, tabel 5.6

33 SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Dias 33 Danskernes pensionsopsparinger – En deskriptiv analyse, af Michael Jørgensen. Gåhjemmøde tirsdag d. 25. september 2007 10-09-2007 20032039 Source: Velfærdskommissionen, figur 5.17 Indkomstsammensætningen for pensionister i 2003 og i fremtiden – fordelt på indkomstdeciler

34 SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Dias 34 Danskernes pensionsopsparinger – En deskriptiv analyse, af Michael Jørgensen. Gåhjemmøde tirsdag d. 25. september 2007 10-09-2007 AlderSOCIO_GRUPBidrag til ∆ i gnm 95-03 MændKvinder D 30- 39ANDRE571-1.206 ARBEJDSL670-319 EFTERLON0-13 FORTIDSPEN1.196427 KONTANTHJ1.1911.988 LØNMODT AND46.27020.408 LØNMODT LAV6.223-5.793 SELVST 1-174221 SELVST 2-2.643-1.540 I ALT53.30514.173 Kap 6: Pensionsformuen fordelt på alder i 1995-2003

35 SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Dias 35 Danskernes pensionsopsparinger – En deskriptiv analyse, af Michael Jørgensen. Gåhjemmøde tirsdag d. 25. september 2007 10-09-2007 Aldern_grupHerkomstKønSamlede pensionsformue brutto - mean K/M D 30- 39DanmarkMand244.851 Kvinde209.79586 Mere udviklede landeMand116.515 Kvinde96.39183 Mindre udviklede landeMand67.169 Kvinde45.54368 E 40- 49DanmarkMand550.767 Kvinde494.57090 Mere udviklede landeMand273.246 Kvinde226.72883 Mindre udviklede landeMand112.393 Kvinde92.92783 F 50- 59DanmarkMand1.058.992 Kvinde784.43674 Mere udviklede landeMand652.797 Kvinde516.30279 Mindre udviklede landeMand245.468 Kvinde172.08170 G 60- 64DanmarkMand1.341.198 Kvinde770.22157 Mere udviklede landeMand896.793 Kvinde561.66363 Mindre udviklede landeMand322.177 Kvinde165.50451

36 SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Dias 36 Danskernes pensionsopsparinger – En deskriptiv analyse, af Michael Jørgensen. Gåhjemmøde tirsdag d. 25. september 2007 10-09-2007 AlderSociogruppeAntal obs stikprøve Antal obs alle Andel 1. decil pensionsformuen Antal 1. decil pensionsformu en 55-59Andre4.65815.52712,6%4.945 Arbejdsløse7.54725.1572,0%785 Overgangsydelse 5.13317.1106,3%2.472 Førtidspension16.58055.26761,1%23.977 Kontanthjælp1.1793.9304,3%1.687 Lønmodtagere høj45.801152.6703,8%1.491 Lønmodtagere lav27.71792.3901,6%628 Selvstændige høj2.9119.7031,3%510 Selvstændige lav6.20120.6707,0%2.747 117.727392.423100,0%39.242


Download ppt "SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Dias 1 Danskernes pensionsopsparinger – En deskriptiv analyse, af Michael Jørgensen. Gåhjemmøde tirsdag."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google