Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ændr 2. linje i overskriften til AU Passata Light 1. DECEMBER 2014 BERGEN PROFESSOR MICHAEL SVARER AARHUS UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES INSTITUT.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ændr 2. linje i overskriften til AU Passata Light 1. DECEMBER 2014 BERGEN PROFESSOR MICHAEL SVARER AARHUS UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES INSTITUT."— Præsentationens transcript:

1 Ændr 2. linje i overskriften til AU Passata Light 1. DECEMBER 2014 BERGEN PROFESSOR MICHAEL SVARER AARHUS UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES INSTITUT FOR ØKONOMI AU STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE

2 1. DECEMBER 2014 BERGEN PROFESSOR MICHAEL SVARER BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES INSTITUT FOR ØKONOMI AARHUS UNIVERSITET AU Overskrift én linje Bold eller Regular HVEM TALER VI OM?

3 1. DECEMBER 2014 BERGEN PROFESSOR MICHAEL SVARER BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES INSTITUT FOR ØKONOMI AARHUS UNIVERSITET AU Overskrift én linje Bold eller Regular HVORDAN ER BESKÆFTIGELSESINDSATSEN ORGANISERET?

4 1. DECEMBER 2014 BERGEN PROFESSOR MICHAEL SVARER BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES INSTITUT FOR ØKONOMI AARHUS UNIVERSITET AU Overskrift én linje Bold eller Regular HVORDAN STYRES BESKÆFTIGELSESINDSATSEN?  Styring via lovgivning og regler  Styring via økonomiske incitamenter  Styring via nationale digitale værktøjer  Styring via dialog

5 1. DECEMBER 2014 BERGEN PROFESSOR MICHAEL SVARER BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES INSTITUT FOR ØKONOMI AARHUS UNIVERSITET AU Overskrift én linje Bold eller Regular REFUSIONSSYSTEMET  Kommuner får refusion af staten:  Refusion af ydelsesudgifter  Refusion af kommunale driftsudgifter  Servicerammen – grænse for de kommunale udgifter til løn og personale på beskæftigelsesområdet  Kommunal udligning

6 1. DECEMBER 2014 BERGEN PROFESSOR MICHAEL SVARER BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES INSTITUT FOR ØKONOMI AARHUS UNIVERSITET AU Overskrift én linje Bold eller Regular EKSEMPLER PÅ YDELSESREFUSION

7 1. DECEMBER 2014 BERGEN PROFESSOR MICHAEL SVARER BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES INSTITUT FOR ØKONOMI AARHUS UNIVERSITET AU Overskrift én linje Bold eller Regular FORSLAG TIL NYT REFUSIONSSYSTEM Ens refusion for alle ydelser

8 1. DECEMBER 2014 BERGEN PROFESSOR MICHAEL SVARER BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES INSTITUT FOR ØKONOMI AARHUS UNIVERSITET AU Overskrift én linje Bold eller Regular OMFANG AF AKTIV INDSATS Samlet 12 mia kr om året (2012):  Drift af jobcentre (3,3 mia)  Aktiv indsats for arbejdsmarkedsparate ledige › Dagpenge (2,3 mia)  Aktiv indsats for ikke-arbejdsmarkedsparate ledige › Kontanthjælp og uddannelseshjælp (3,2 mia) › Sygedagpenge (0,6 mia) › Ledighedsydelse (0,2 mia) › Revalidering (0,9 mia)

9 1. DECEMBER 2014 BERGEN PROFESSOR MICHAEL SVARER BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES INSTITUT FOR ØKONOMI AARHUS UNIVERSITET AU Overskrift én linje Bold eller Regular EFFEKTER FOR ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE  Samtaler  Løntilskud - privat  Virksomhedspraktik  Ordinær uddannelse  Øvrig vejledning og opkvalificering  Løntilskud – offentligt

10 1. DECEMBER 2014 BERGEN PROFESSOR MICHAEL SVARER BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES INSTITUT FOR ØKONOMI AARHUS UNIVERSITET AU Overskrift én linje Bold eller Regular IKKE-ARBEJDSMARKEDSPARATE BORGERE Mere komplekse problemer  Ca 75% (kontanthjælpsmodtagere) har ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse  Helbred: 32% på psykofarmaka, 9% mere end 30 lægebesøg, dårligt selvvurderet helbred  Ca 8% (kontanthjælpsmodtagere) har siddet i fængsel

11 1. DECEMBER 2014 BERGEN PROFESSOR MICHAEL SVARER BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES INSTITUT FOR ØKONOMI AARHUS UNIVERSITET AU Overskrift én linje Bold eller Regular IKKE-ARBEJDSMARKEDSPARATE BORGERE Vi ved ikke meget om, hvad der virker  Men de tager ofte meget lang tid om at finde beskæftigelse, og for mange lykkes det ikke Behov for evidensindsamling  Registerbaserede analyser  Kontrollerede forsøg  Progressionsmålinger

12 1. DECEMBER 2014 BERGEN PROFESSOR MICHAEL SVARER BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES INSTITUT FOR ØKONOMI AARHUS UNIVERSITET AU Overskrift én linje Bold eller Regular AKTIV INDSATS FOR SYGEDAGPENGE MODTAGERE Aktive – hurtigere tilbage  Kontrolleret forsøg udført i 2009  Kombination af intensive kontaktforløb, forebyggende tilbud og aktivering.  Ingen effekt på selvforsørgelse  Negativ cost benefit: 1700 dkk pr. sygemeldt

13 1. DECEMBER 2014 BERGEN PROFESSOR MICHAEL SVARER BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES INSTITUT FOR ØKONOMI AARHUS UNIVERSITET AU Overskrift én linje Bold eller Regular AKTIV INDSATS FOR SYGEDAGPENGE MODTAGERE Registerbaseret analyse (timing-of-events)  Delvis raskmelding  Løntilskud – privat eller offentlig  Ordinær uddannelse  Øvrig vejledning og opkvalificering

14 1. DECEMBER 2014 BERGEN PROFESSOR MICHAEL SVARER BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES INSTITUT FOR ØKONOMI AARHUS UNIVERSITET AU Overskrift én linje Bold eller Regular AKTIV INDSATS FOR LANGVARIGE KONTANTHJÆLPSMODTAGERE Alle i gang  Kontrolleret forsøg i 2008  Kontant- og starthjælpsmodtagere med mindst 26 uger på offentlig forsørgelse  Indsats: intensive møder  Positiv effekt på aktivering  Ingen effekt på selvforsørgelse  Positiv effekt på overgang til førtidspension  Cost benefit: ca. -9.000 kr. pr. ledig

15 1. DECEMBER 2014 BERGEN PROFESSOR MICHAEL SVARER BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES INSTITUT FOR ØKONOMI AARHUS UNIVERSITET AU Overskrift én linje Bold eller Regular AKTIV INDSATS FOR ”SVAGERE” KONTANTHJÆLPSMODTAGERE På rette vej – i job  Kontrolleret forsøg i 2010  Kontant- og starthjælpsmodtagere i matchgruppe 2  Indsats: intensive møder, virksomhedsrettet aktivering med mentor, koordineret indsats  Ingen effekt på beskæftigelse – dog positiv effekt på timer  Ingen effekt på uddannelse  Cost benefit: ca. 1.500 kr. pr. ledig

16 1. DECEMBER 2014 BERGEN PROFESSOR MICHAEL SVARER BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES INSTITUT FOR ØKONOMI AARHUS UNIVERSITET AU Overskrift én linje Bold eller Regular AKTIV INDSATS FOR UNGE KONTANTHJÆLPSMODTAGERE Unge – godt i gang  Kontrolleret forsøg i 2009  Unge kontanthjælpsmodtagere med og uden kompetencegivende uddannelser – fokus på uddannelse  Indsats: intensive møder, virksomhedsrettet aktivering, mentor  Negativ effekt på beskæftigelse  Svag positiv effekt på uddannelse

17 1. DECEMBER 2014 BERGEN PROFESSOR MICHAEL SVARER BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES INSTITUT FOR ØKONOMI AARHUS UNIVERSITET AU Overskrift én linje Bold eller Regular AKTIV INDSATS FOR UNGE KONTANTHJÆLPSMODTAGERE Mentorordning  Kontrolleret forsøg i 2012  Unge kontanthjælpsmodtagere uden kompetencegivende uddannelse  Indsats: mentor  Positiv effekt på uddannelse – især for unge med svag (men ikke for svag) baggrund  Positiv effekt på beskæftigelse  Positiv effekt på progression

18 1. DECEMBER 2014 BERGEN PROFESSOR MICHAEL SVARER BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES INSTITUT FOR ØKONOMI AARHUS UNIVERSITET AU Overskrift én linje Bold eller Regular VIDENSPILOTER  Brobygning til uddannelse - 2014  KVIS (Virksomhedsindsats for sygemeldte)  KVIK (Virksomhedsindsats for kontanthjælpsmodtagere)  Nyfleks (fleksjob)  …………..  Kulegravning af indsatsen  Carsten Koch udvalget 2 – udkommer i løbet af foråret.

19 AARHUS UNIVERSITET AU

20 1. DECEMBER 2014 BERGEN PROFESSOR MICHAEL SVARER BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES INSTITUT FOR ØKONOMI AARHUS UNIVERSITET AU Overskrift én linje Bold eller Regular DETALJER - REFUSIONSFORSLAG


Download ppt "Ændr 2. linje i overskriften til AU Passata Light 1. DECEMBER 2014 BERGEN PROFESSOR MICHAEL SVARER AARHUS UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES INSTITUT."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google