Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Quiz om ”Bibelen for børn” del 2

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Quiz om ”Bibelen for børn” del 2"— Præsentationens transcript:

1 Quiz om ”Bibelen for børn” del 2
Klik

2 1. Josva blev af Herrren bedt om at føre folket over Jordanfloden på et sted, hvor der lå en stor by, som ikke ville lukke portene op. Hvad hedder denne by? 1. Joppe 2. Jeriko 3. Tyrus

3 Falsk Gå tilbage og prøv igen Forrige

4 Sandt Gå til næste spørgsmål Næste

5 2. Israels folk erobrede Jeriko og derefter den ene by efter den anden, og snart havde de erobret hele landet. Hvad hedder dette land? 1. Cambodia 2. Kanarieøerne 3. Kanaans land

6 Falsk Gå tilbage og prøv igen Forrige

7 Sandt Gå til næste spørgsmål Næste

8 3. Guds telt – kaldet tabernaklet – blev rejst
3. Guds telt – kaldet tabernaklet – blev rejst. Hvad hed stedet, hvor det blev rejst? 1. Cairo 2. Gaza 3. Shilo

9 Falsk Gå tilbage og prøv igen Forrige

10 Sandt Gå til næste spørgsmål Næste

11 4. Hvor mange sønner havde Jakob?
1. 2 2. 6 3. 12

12 Falsk Gå tilbage og prøv igen Forrige

13 Sandt Gå til næste spørgsmål Næste

14 5. En kvinde, Noomi, havde en datter ved navn Ruth
5. En kvinde, Noomi, havde en datter ved navn Ruth. De var sultne og fik af en mand, som hed Boaz, lov til at samle korn på dennes mark. Senere blev Ruth gift med Boaz, og Ruth fødte en søn, som blev stamfar til en berømt konge. Hvad hed denne konge? 1. Salomon 2. David 3. Augustus

15 Falsk Gå tilbage og prøv igen Forrige

16 Sandt Gå til næste spørgsmål Næste

17 6. Gud talte til israelitterne gennem diverse mænd og kvinder
6. Gud talte til israelitterne gennem diverse mænd og kvinder? En af dem hed Samuel. Hvad kalder man sådanne udvalgte personer, som taler til folket på guds vegne? 1. Professionelle 2. Profeter 3. Proletarer

18 Falsk Gå tilbage og prøv igen Forrige

19 Sandt Gå til næste spørgsmål Næste

20 7. Da Samuel blev gammel, fik han en befaling fra Gud
7. Da Samuel blev gammel, fik han en befaling fra Gud? Han skulle vælge en konge for folket. Hvad hed denne konge? 1. Sam 2. Saul 3. Simon

21 Falsk Gå tilbage og prøv igen Forrige

22 Sandt Gå til næste spørgsmål Næste

23 8. Saul var konge i mange år, men til sidst gjorde han ikke, hvad Gud bad ham om. Hvem blev konge i stedet? 1. Isaj 2. Isak 3. David

24 Falsk Gå tilbage og prøv igen Forrige

25 Sandt Gå til næste spørgsmål Næste

26 9. Der var krig mellem Israels folk og naboerne filistrene
9. Der var krig mellem Israels folk og naboerne filistrene. Goliat udfordrede en af israelitterne til tvekamp, og David stillede op imod Goliat. David dræbte Goliat. Med hvad? 1. Med et sværd 2. Med et spyd 3. Med en stenslynge

27 Falsk Gå tilbage og prøv igen Forrige

28 Sandt Gå til næste spørgsmål Næste

29 10. David havde en god ven, som hed Jonatan? Hvem var far til Jonatan?
1. Saul 2. Samuel 3. Samson

30 Falsk Gå tilbage og prøv igen Forrige

31 Sandt Gå til næste spørgsmål Næste

32 11. David regerede i 40 år, og efter ham blev hans søn Salomo konge
11. David regerede i 40 år, og efter ham blev hans søn Salomo konge. Hvad bad Salomo Gud om at give ham? 1. Rigdom 2. Styrke 3. Forstand

33 Falsk Gå tilbage og prøv igen Forrige

34 Sandt Gå til næste spørgsmål Næste

35 12. Nebukadnesar var konge i Babylon
12. Nebukadnesar var konge i Babylon. Tre unge mænd fra Israel boede ved hans hof. De hed Shadrak, Meshak og Abed-Nego. Nebukadnesar sagde, at de skulle bede til en guldstatue, hvilket de nægtede. De blev derpå kastet ind i en brændende ovn. Hvad skete der? 1. De forsvandt i den blå luft 2. De døde i ilden 3. Gud sendte en engel, som reddede dem

36 Falsk Gå tilbage og prøv igen Forrige

37 Sandt Gå til næste spørgsmål Næste

38 13. Efter Nebukadnesar blev Dareios konge
13. Efter Nebukadnesar blev Dareios konge? Han befalede, at alle i hans rige skulle bede til ham. Dette nægtede Daniel, som bad til herren. Hvad gjorde Dareios ved Daniel? 1. Han smed Daniel i fængsel 2. Daniel blev smidt i løvekulen 3. Han fordrev Daniel fra sit land

39 Falsk Gå tilbage og prøv igen Forrige

40 Sandt Gå til næste spørgsmål Næste

41 14. Jonas blev smidt ud i havet fra et skib. Hvad skete der med Jonas?
1. En stor fisk slugte Jonas og kastede ham op på land 3 døgn efter 2. Jonas druknede 3. Jonas svømmede i land.

42 Falsk Gå tilbage og prøv igen Forrige

43 Sandt Gå til næste spørgsmål Næste

44 15. I flere hundrede år havde Israels folk ventet på, at Gud skulle give dem en konge, der var anderledes end andre konger. Hvad kaldte de denne konge, som skulle give folket fred og frihed? 1. Mesopotamien 2. Cæsar 3. Messias

45 Falsk Gå tilbage og prøv igen Forrige

46 Sandt Gå til næste spørgsmål Næste

47 16. Det Nye Testamente (NT) er den kristne bibels anden hoveddel, og omfatter 27 skrifter af forskellige forfattere fra den tidligste kristne litteratur, skrifter som i løbet af det 2. og 3. århundrede opnåede særstatus som hellig skrift i den kristne kirke. - Hvilken af nedennævnte personer har ikke skrevet i Det nye Testamente? 1. Johannes 2. Lukas 3. Jesus

48 Falsk Gå tilbage og prøv igen Forrige

49 Sandt Gå til næste spørgsmål Næste

50 17. En af præsterne i Herodes’ tempel hed Zakarias
17. En af præsterne i Herodes’ tempel hed Zakarias. Han havde en kone, som hed Elisabeth. En dag viste en engel sig for Zakarias. Hvad sagde englen til ham? 1. Elisabeth er for gammel til at få børn 2. Elisabeth vil få en søn 3. Elisabeth vil få en datter

51 Falsk Gå tilbage og prøv igen Forrige

52 Sandt Gå til næste spørgsmål Næste

53 18. Der kom også en engel til Maria for at sige, at hun skulle føde en søn, Jesus. Hvad hedder den by, Maria boede i ? 1. Nazaret 2. Jerusalem 3. Cairo

54 Falsk Gå tilbage og prøv igen Forrige

55 Sandt Gå til næste spørgsmål Næste

56 19. Kejser Augustus befalede, at alle skulle betale skat, og alle mennesker skulle derfor begive sig til en by langt væk for at blive skrevet på en liste. – Hvad hedder den by, som Josef og Maria skulle rejse hen til? 1. Betlehem 2. Jaffa 3. Jeriko

57 Falsk Gå tilbage og prøv igen Forrige

58 Sandt Gå til næste spørgsmål Næste

59 20. Jesus blev født i Betlehem. - Hvor blev han født?
1. I et hus hos nogle gode venner 2. I en stald 3. I det lokale herberg (kro)

60 Falsk Gå tilbage og prøv igen Forrige

61 Sandt Gå til næste spørgsmål Næste

62 21. Da Jesus var født, kom der nogle vise mænd ridende op til Herodes’ slot. De sagde noget, som gjorde Herodes bange. - Hvad var det? 1. En stjerne fortæller, at verden skal gå under 2. En stjerne fortæller, at du, Herodes, snart skal dø 3. Vi har set en stjerne, som fortæller os, at en konge er født. Hvor er jødernes nye konge

63 Falsk Gå tilbage og prøv igen Forrige

64 Sandt Gå til næste spørgsmål Næste

65 22. For at undgå Herodes’ forfølgelse flygtede Josef og Maria sammen med Jesus. – Til hvilket land?
1. Persien 2. Egypten 3. Syrien

66 Falsk Gå tilbage og prøv igen Forrige

67 Sandt Gå til næste spørgsmål Næste

68 23. Josef og Maria plejede hvert år at tage til Jerusalem i påsken
23. Josef og Maria plejede hvert år at tage til Jerusalem i påsken. Da Jesus var 12 år gammel, fik han lov til at tage med. Da Josef og Maria var på vej hjem, opdagede de, at Jesus ikke var sammen med dem. - Hvor var han? 1. Han opholdt sig i templet sammen med de kloge, gamle mænd 2. Han var på herberget og ventede på, at de skulle hente ham 3. Han var blevet forsinket og var allerede på vej hjem

69 Falsk Gå tilbage og prøv igen Forrige

70 Sandt Gå til næste spørgsmål Næste

71 24. Elisabeth og Zakarias’ søn var blevet voksen, og han boede i ørkenen. - Hvad var hans navn?
1. Bartholemeus 2. Job 3. Johannes Døber

72 Falsk Gå tilbage og prøv igen Forrige

73 Sandt Gå til næste spørgsmål Næste

74 25. Jesus blev døbt af Johannes, og derpå førte Gud ham ud i ørkenen, hvor han skulle fristes. – Hvem fristede ham? 1. De vise mænd 2. Gud 3. Djævelen

75 Falsk Gå tilbage og prøv igen Forrige

76 Sandt Gå til næste spørgsmål Næste

77 Tak for din deltagelse


Download ppt "Quiz om ”Bibelen for børn” del 2"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google