Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

7. Virksomhedens omkostninger

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "7. Virksomhedens omkostninger"— Præsentationens transcript:

1 7. Virksomhedens omkostninger
Udgifter, udbetalinger og omkostninger Produktionsmidler Materielle produktionsmidler som fx råvarer, bygninger, maskiner, inventar og kontorartikler. Arbejdskraft som fx ekspedienter, produktionsmedarbejdere og kontorpersonale. Serviceydelser som fx revisorbistand, advokatbistand og ydelser fra et reklamebureau.

2 7. Virksomhedens omkostninger
Udgifter, udbetalinger og omkostninger Udgift Opstår på det tidspunkt, hvor virksomheden anskaffer et produktionsmiddel. Udbetaling Opstår på det tidspunkt, hvor virksomheden betaler for et produktionsmiddel. Omkostning Opstår på det tidspunkt, hvor virksomheden forbruger et produktionsmiddel.

3 7. Virksomhedens omkostninger
Udgifter, udbetalinger og omkostninger Eksempel En forretning køber for kr. i februar med 60 dages kredit. Halvdelen af varerne sælges i marts og den anden halvdel i maj:

4 7. Virksomhedens omkostninger
Kapacitetsomkostninger Kapacitetsomkostninger(faste omkostninger) Omkostninger der ikke er direkte bestemt af afsætningens størrelse og sammensætning. Kontante kapacitetsomkostninger Tidsmæssigt sammenfald mellem betalingen for og brugen af kapaciteten. Eksempelvis husleje, rengøring, forsikring og kontorartikler. Beregnede kapacitetsomkostninger Ikke tidsmæssigt sammenfald mellem betalingen for og brugen af kapaciteten. Eksempelvis afskrivninger på biler og inventar.

5 7. Virksomhedens omkostninger
Kapacitetsomkostninger Kapacitetsomkostningernes principielle forløb

6 7. Virksomhedens omkostninger
Variable omkostninger Variable omkostninger Omkostninger der er direkte bestemt af afsætningens størrelse og sammensætning.

7 7. Virksomhedens omkostninger
Proportionale variable omkostninger Ændrer sig forholdsmæssigt i takt med afsætningen. De variable enhedsomkostninger er uændret ved øget aktivitet.

8 7. Virksomhedens omkostninger
Degressive variable omkostninger Ændrer sig forholdsmæssigt mindre end afsætningen. De variable enhedsomkostninger falder ved øget aktivitet. Progressive variable omkostninger Ændrer sig forholdsmæssigt mere end afsætningen. De variable enhedsomkostninger stiger ved øget aktivitet.

9 7. Virksomhedens omkostninger
Samlede omkostninger Summen af kapacitetsomkostninger og variable omkostninger.

10 7. Virksomhedens omkostninger
De vigtigste omkostninger Vareforbrug/materialeforbrug Arbejdsløn Sælgerløn Funktionærløn Salgsfremmende omkostninger Lokaleomkostninger Afskrivninger Andre omkostninger Renteomkostninger

11 7. Virksomhedens omkostninger
Afskrivninger Afskrivning En periodes afskrivning er den andel af et anlægsgodes værdiforringelse (kostpris – scrapværdi), som skal henføres til den pågældende periode. Afskrivningsplan Fastlæg det beløb, der i alt skal afskrives på et anlægsgode. Fastlæg afskrivningsperiodens længde i år for anlægsgodet. Fordel det fastlagte afskrivningsbeløb over det fastsatte antal år. Afskrivningsmetode Den lineære metode Saldometoden

12 7. Virksomhedens omkostninger
Kalkulation Fordelingskalkulation Beregning af varens samlede omkostninger pr. enhed. Bidragskalkulation Beregning af varens variable enhedsomkostninger. Forkalkulation Udarbejdes før køb, produktion og salg. Efterkalkulation Udarbejdes efter køb, produktion og salg.

13 7. Virksomhedens omkostninger
Kalkulation Eksempel på en bidragskalkulation i en handelsvirksomhed

14 7. Virksomhedens omkostninger
Kalkulation Eksempel på en bidragskalkulation i en produktionsvirksomhed


Download ppt "7. Virksomhedens omkostninger"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google