Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Qaasuitsup Kommunia Elevprofiler og restgrupper. Hvad er en elevprofil?  En elevprofil er en meget bred og generel vurdering af elevens karakterer i.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Qaasuitsup Kommunia Elevprofiler og restgrupper. Hvad er en elevprofil?  En elevprofil er en meget bred og generel vurdering af elevens karakterer i."— Præsentationens transcript:

1 Qaasuitsup Kommunia Elevprofiler og restgrupper

2 Hvad er en elevprofil?  En elevprofil er en meget bred og generel vurdering af elevens karakterer i fag, som der er aflagt prøve i.  En elev kan opnå gode og dårlige karakterer side om side.  Der kan være store variationer fra fag til fag.

3 Elevprofilerne giver overblik  Ved en bred betragtning hen over fagene opnås en samlet vurdering af elevernes faglige og boglige evner  Der fokuseres ikke enkeltfag  Profilerne danner overblik over den mangfoldighed af færdigheder, som eleverne udviser  Men elevprofilen siger ikke noget om elevernes standpunkt i enkelte fag

4 Profiltyper  Der arbejdes her med 3 profiltyper:  Den ”stærke” elev  Den ”gode” elev  Den ”svage” elev

5 Beskrivelse af den ”stærke” elev  ”Stærke” elever er de elever, hvor 30 % eller flere af deres karakterer ligger på B (10) eller A (12)  Bemærk, at GGS- skalaen anvendes

6 Beskrivelse af den ”gode” elev  ”Gode” elever er de elever, hvor 50 % eller flere af deres karakterer ligger mellem E (2) og C (7) (begge karakterer inklusive).

7 Beskrivelse af den ”svage” elev  ”Svage” elever er de elever, hvor 50 % eller flere af deres karakterer er på FX (0) eller derunder.

8 Karakterdatabasen  Inerisaavik har alle elevers prøvekarakterer i karakterdatabasen  Ud fra karakterdatabasen er alle elever på de enkelte prøveskoler sorteret i de 3 profiler: ”stærke”, ”gode” og ”svage” elever  Herefter er de fordelt på drenge og piger – ligeledes i 3 profiler  Ligeledes kan der vises et samlet kommuneresultat på profilerne og et resultat for hver by inkl. bygder

9 Status for elever i uddannelsesforløbet  Eleverne status med hensyn til uddannelse er sporet via tilgængelige dataregistre  Efterskolelever i Grønland og Danmark  Uddannelsesstøtteregistret (fx GU mm, erhvervsuddannelser)  Tilbage bliver en restgruppe  Eleverne kan være på Piareersarfik  Eller kan have job, heltids eller deltids  Eller andet

10 Elevprofiler samlet for Qaasuitsup Kommunia AntalProcentAkkumuleretLandsgennem snit ”Stærke”4715,0 22,5 ”Gode”23876,091,068,0 ”Svage”289,0100,09,5 Total313100

11 Elevprofiler fordelt på drenge og piger PigerDrengeI alt ”Stærke”341347 ”Gode”130108238 ”Svage”111728 Total175138313

12 Elevprofiler fordelt på status i uddannelsesforløb Efterskole (GRL) Efterskole (DK) Studie- forberedende Uddannelser Erhvervs faglige uddannelser Rest- gruppe I alt ”Stærke”518 1547 ”Gode”24601110130235 ”Svage”60142031 Total35783015155313 Procent af i alt 11,224,99,64,849,5100

13 Restgruppen på hver prøveskole  For at få et billede af restgruppen på hver skole skal den fordeles på følgende statuskoder:  1 Anden uddannelsesmæssig aktivitet  2 Lønnet heltidsbeskæftigelse  3 Lønnet deltidsbeskæftigelse  4 Ikke i beskæftigelse  5 Sygdom/graviditet  6 Andet  7 Ej oplyst

14 Restgrupperne i procent fordelt på byer  Kangaatsiaq90%  Aasiaat61,2%  Qasigiannguit46,1%  IlulissatAMS 40%; AJB 26,7%  Qeqertarsuaq35,7%  Uummannaq47,9%  Upernavik62,5%  Qaanaaq61,5%

15 Spørgsmål til gruppearbejde  Er skolelederen tilfreds med restgruppens størrelse på skolen?  Fungerer skolevejledningen om erhvervsvalg optimalt?  Hvordan kan der sættes nye mål for at nedbringe restgruppen?  Hvordan nås de nye mål?


Download ppt "Qaasuitsup Kommunia Elevprofiler og restgrupper. Hvad er en elevprofil?  En elevprofil er en meget bred og generel vurdering af elevens karakterer i."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google