Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tryghed – Netværk - Nødvendighed Horsens Safe Community & Healthy City v/ Inge Kristiansen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tryghed – Netværk - Nødvendighed Horsens Safe Community & Healthy City v/ Inge Kristiansen."— Præsentationens transcript:

1 Tryghed – Netværk - Nødvendighed Horsens Safe Community & Healthy City v/ Inge Kristiansen

2 WHO Safe Communities Network & Healthy Cities Network Fra Global Vision til Lokal Virkelighed Global vision Horsens Kommune Sikker & Sund By Borgerinvolvering Lokal virkelighed WHO Safe Communities WHO Healthy Cities "Sundhed skabes ved at yde omsorg for sig selv og andre, ved at tage beslutninger og være herre over sine livsvilkår - og sikre at det samfund, man lever i, skaber betingelser, som giver alle mulighed for at opnå sundhed.” Halfdan Mahler, tidl. Generalsekretær for WHO

3 WHO Healthy Cities Network, Fase V 2009 – 2013 Mål: Sundhed og Lighed i Sundhed, udmøntet lokalt i alle politikker Hovedtemaer: Støttende Miljøer Sund Levevis Sunde Bymiljøer og Design Emner: Sociale netværk Empowerment og borgerinvolvering Active Living Sund kost Psykisk sundhed og forebyggelse af stress Sund Byplanlægning/Bydesign

4 Sund By: alle områder i organisationen – alle skal bidrage Sund By er Virkelighed: når alle områder bidrager M å l: Helhedsorienteret indsats for at fremme Sundhed & Lighed i Sundhed Rum og rammer, der fremmer borgerinvolvering og frivillighed – udvikling af civilsamfundet Styrkelse af eksisterende og nye netv æ rk Bæredygtige Sund By-erfaringer forankres i organisationen

5 Safe Com Gruppen Helhed Sammenhæng Tværsektorielt samarbejde/alle forvaltningsområder: Voksen & Sundhed, Teknik & Miljø, Børn & Unge, Kultur & Fritid, politi WHO Safe Communities Network Udvikling Implementering

6 Hårde/bløde områder Fra trafiksikkerhedsplan til forebyggelse af selvmord Sikre Skoleveje Drug-Stop Gå-bus Rollatortræf, Diabetes 2 tema- dage, Sundhedsdag ”Livsmod og fysisk aktivitet” Forebyggelse af kriser og selvmord Diabetesdag Forum Horsens januar 2010

7 Eksemper på indsatser Børn & Unge Drug Stop Horsens” – samarbejde restauratører, Politi og Street Team ”Let’s Talk About Sex” – ung til ung formidling Temadag om forebyggelse for alle 9. klasser – trafik, narkotika, mobning, alkolhol, sikker sex mv. Fritidspas for udsatte børn og unge Integrationsprojekt med skolerne Knallertundervisning – førstehjælp indgår i alle kurser Projekt i Østbyen ”Game 3” – om inddragelse af unge i klubaktiviteter

8 Safe Com Gruppen – Børn og Unge/Skoler ”Bryd fødekæden til rockerne” 1997-2000: massiv stigning i antal medlemmer i rockerklubber og støttegrupper – 93 personer tegnede sig for i alt 3096 kriminelle forhold Tre hovedtemaer: 1) efterforskning og kontrol, 2) information, uddannelse og samarbejde i lokalområder, 3) forebyggelse af medlemskaber i klubber/grupper Resultat: 1) rockere ikke synlige i gadebillede, 2) 4 ud af 5 klubber i området væk, 3) kriminalitetsrate blandt rockere faldt med 37%, 4) kriminalitetsrate generelt i Horsens faldt med 16-17% (tal for 2004)

9 Sikkerhed & Sundhed – to sider af samme sag Trafiksikkerhedsplan Analyse af politiregistrerede ulykker – især højresvingsulykker (knallerter/scootere) og spirituspåvirkede trafikanter (højere i Horsens) Sikre Skoleveje Gå-busser ved skoler Færdselskampagner – seler, skolestart, fart Sikre veje for skolebørn

10 Tryghed – fra Rolling Stones til RollatorMarathon Sikkerhed ved koncerter Sikkerhed ved Middelalderfestival Sundhedsdag for ældre – ”Livsmod og fysisk aktivitet” Horsens Senior Lege 2010 Selvhjælpsgrupper, netværksgrupper Sundhedspatruljen i det offentlige rum Rolling Stones i Horsens med 80.000 besøgende

11 Borgerinvolvering: en forudsætning for Trygge Kommuner Vilkår / Karakteristika: Uforudsigelighed – vi ved ikke om eller hvornår borgerne stiller op Mangfoldighed Samarbejde mellem borgere og professionelle Erfaringsoverførsel, dialog, fællesskab, fælles fodslaw Aldrig - afsluttet proces Nye veje

12 Hvornår lykkes borgerinddragelse? Fælles vision Fælles sprog Humanistisk/pædagogisk udgangspunkt Rum og rammer for netværk Midler Rådgivning Fælles udviklingsmuligheder

13 Midtbyplan og konkurrence Større gågadenet, sivegader, parkering i kanten af byen, stærk cykelby/cykelring Byrumstema: leg og bevægelse Tættere by, gå- og cykelafstand Blanding af funktioner – levende by

14 Horsens Kommune Keeps On Moving!


Download ppt "Tryghed – Netværk - Nødvendighed Horsens Safe Community & Healthy City v/ Inge Kristiansen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google