Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder & Skanderborg

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder & Skanderborg"— Præsentationens transcript:

1 Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder & Skanderborg

2 Program 1. Præsentation af UU-Odder & Skanderborg 2. Tour de Force
3. Målgruppe for den særlige vejledningsindsats 4. Procesplan og visitation 5.Praksis 6. Debat

3 Ny organisationsplan Ansvar Myndighed Ledelse UU- leder (UU- Souschef)
Sekretariat Medudvalg Faggruppe Grundskole Odder Skanderborg Nordvest Skanderborg Sydøst Faggruppe Unge Odder/ EGU Skanderborg/ EGU Faggruppe INDSATS Tour de Force STU & Gazellen Strategiske mål Ansvar Taktiske mål Oprationelle mål Faggruppe- protektor Faggruppe- protektor Faggruppe- protektor Myndighed 1 2 3 Kompetence- klynger 3 3

4 UU-OS’ værdier Åbenhed Mod Fællesskab Mangfoldighed Ordentlighed
Vi er tilgængelige, medinddragende og deler viden. Vi er tydelige i mål og gensidige forventninger Vi griber chancen i nuet Vi vil nyt træder i karakter og går foran Vi tager fat i det svære og handler på det Åbenhed Mod Vi skaber helhed og sammenhænge. Vi skaber og fortæller historier der binder os sammen Vi har plads til forskellighed Vi ser og fremmer den enkeltes potentiale. Fællesskab Mangfoldighed Vi er ærlige og loyale Vi behandler hinanden med respekt Vi taler til hinanden i stedet for om hinanden Vi lever op til det, der aftalt Vi begejstrer i fællesskab Vi brænder for succes Ordentlighed Engagement

5 Tour de Force Det primære formål er at få målgruppens unge afklaret og i en uddannelses- og/ eller uddannelsesforberedende jobsituation. Det sekundære mål er at skabe en positiv personlig udvikling for de unge i målgruppen.

6 Målgruppe for den særlige vejledningsindsats
Overordnet mål: At ikke uddannelsesparate unge 15. – 17. årige gennem individuelt tilrettelagte vejledningsforløb bliver uddannelsesparate til en ungdomsuddannelse. Den enkelte unge skal ses og organisationen skal udvikles

7 Målgruppe for den særlige vejledningsindsats
Målgruppe: Ikke uddannelsesparate unge 15. – 17. årige. Det er: Unge som i slutningen af 9./10. klasse ikke er uddannelsesparate. Unge som ikke har angivet et aktivt ønske i deres uddannelsesplan ved afgang fra 9./10. klasse og som ikke er i gang med en aktivitet der opfylder pligten om at følge en uddannelsesplan. Unge der har afbrudt deres ungdomsuddannelse og ikke gennem anden aktivitet opfylder pligten om at følge en uddannelsesplan.

8 Målgruppe for den særlige vejledningsindsats
Beskrivelse af ydelse: Tilrettelægge individuelle vejledningsforløb, som tager udgangspunkt i den unges uddannelsesplan og indstillingsskema. Vejlederens opgave: Foretage indstilling til den særlige vejledningsindsats på baggrund af modtaget indstillingsskema fra kollegaer. En håndholdt vejledningsindsats og følge de unge indtil de har gennemført en ungdomsuddannelse

9 Den særlige vejledningsindsats i UU OS
Ikke uddannelsesparat Ingen ønsker angivet i uddannelsesplanen Frafald Ikke i gang med andet Kompetenceafklaring Visitation Vissitationsskema vedlagt uddannelsesplan INDSATS igangsætter den unges uddannelsesplan Status og evaluering. Initiativerne evalueres løbende Ny handleplan laves Målet er nået Uddannelsesplan til ungdoms-uddannelse udfærdiges Ungdomsuddannelse påbegyndes

10 Praksis – Tour de force Den spæde start: Vejledningsforløb - kompetenceafklaring – 3 uger fælles – derefter individuel indsats Målgruppe / antal Metode – gruppevejledning – tydelig og klar kontekst – fast og tydelig struktur - en relationel og anerkendende vejledningstilgang Mål – kendskab/kontakt – gøre vejledning muligt, fokus på ressourcer, muligheder, mestring, ung til ung, forældreinddragelse, karriereplanlægning, sætte mål, styrke mødestabilitet, støtte de unge i at håndtere deres hverdag og personlige udfordringer, netværk, samarbejdet internt i Kommunen Hvad har fungeret godt - indhold Hvad kan vi gøre bedre

11 Debat Spørgsmål til oplægget Hvilke styrker kan I se? Hvilke opmærksomhedspunkter synes I, vi skal have fokus på? Hvordan kan vi gøre de nye tilbud til unge ikke uddannelsesparate til en belønning?


Download ppt "Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder & Skanderborg"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google