Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Mulighed for en mere effektiv folkeskole Henrik Christoffersen Forskningschef i CEPOS 1.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Mulighed for en mere effektiv folkeskole Henrik Christoffersen Forskningschef i CEPOS 1."— Præsentationens transcript:

1 Mulighed for en mere effektiv folkeskole Henrik Christoffersen Forskningschef i CEPOS 1

2 Mine tre spørgsmål: 1. Har grundskolen og økonomisk vækst noget med hinanden at gøre? Svar: Ja i den grad 2. Er den danske grundskole god til at understøtte økonomisk vækst? Svar: Temmelig dårlig 3. Hvad skal gøres? Er skolereformen svaret? Svar: Njøøh. Reformen bygger i væsentlige henseender på tvivlsom viden 2

3 Økonomisk vækst og uddannelsesscore, 1960 - 2000

4 Kan vi nu være sikre på, at det er god skole, som giver vækst – og ikke omvendt? Ja, en række studier viser ”rigtig” årsagssammenhæng Fx er indkomsten hos indvandrere i USA ikke så meget givet af, hvilket uddannelsesniveau de har med sig fra oprindelsesland som af oprindelseslandets skoleniveau i test 4

5 Score i Uddan- nelse DanmarkSchweizEU-15 Udgifter % af BNP. 2008 7,85,45,6 Gns. Uddannel- sesår 2010 16,915,616,2 Andel lavtuddan- nede 2010 31,820,833,7 PISA 2009 Læsning 495501494 PISA 2009 Matematik 503534498 5

6 R essourcer og R esultater 6

7 Folkeskolereformens sandheder Ressourcer (= kroner) hjælper Større skoler giver besparelser og løfter eleverne bedre i faglig henseende Det hjælper at uddanne lærerne bedre. Derfor må de kun undervise der, hvor de har linjefag Der findes en klassekammerateffekt, så derfor en inklusion godt og privatskoler skidt 7

8 Virkelighedens sandheder Ressourcer (= kroner) hjælper HØJST MEGET LIDT Større skoler giver IKKE INDTIL NU besparelser ELLER løfter eleverne bedre i faglig henseende Det hjælper TILSYNELADENDE IKKE at uddanne lærerne bedre. Derfor INGEN EFFEKT af, at de kun må undervise der, hvor de har linjefag Der findes TILSYNELADENDE IKKE en systematisk klassekammerateffekt, så derfor er inklusion IKKE NØDVENDIGVIS godt eller privatskoler skidt 8

9 9 Driftsudgifterne per elev i de enkelte kommuner, 2012

10 10 Kommunens folkeskoleudgifter og undervisningseffekt 2008 og 2012

11 Udgifter pr. elev og elevpræstation

12 Skolerne som sociale institutioner Svag socioøkonomi belønnes. Belønningen er øget fra 2008 til 2012 Skolernes præstationer belønnes overhovedet ikke 12

13 Ulighed i skolepræstationer og indkomst, 2000

14 Det hidtil stærkeste positive resultat: produktivitetskommissionen Elever på skoler, hvor lærerne i gennemsnit er dygtigere, klarer sig signifikant bedre til eksamen. En elev, der bliver undervist af lærere med syv i gennemsnit fra gymnasiet, vil selv opnå 0,2 højere karakterer til folkeskolens afgangseksamen end en elev, der undervises af lærere med seks i snit. 14

15 Den totale mangel på effekt af linjefagskompetencer 15

16 16 Besparelsespotentiale i den danske folkeskole, 2008 og 2012, 2012-priser Millioner kroner 20082012 Bruttodrifts- udgifter 36.786 34.139 Hvis alle udgifter som den mest udgiftseffektive kommune 7.520 7.963

17 17 Vækst i udgifter pr. 7-16 årig og befolkningsvækst af 7-16 årige i kommunerne fra 2007-2012

18 Hvad kan gøres? 18

19 Ansvar, autonomi og elevpræstation


Download ppt "Mulighed for en mere effektiv folkeskole Henrik Christoffersen Forskningschef i CEPOS 1."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google