Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Peer learning i Ortopædkirurgisk afdeling

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Peer learning i Ortopædkirurgisk afdeling"— Præsentationens transcript:

1 Peer learning i Ortopædkirurgisk afdeling
Kort præsentation af os ½ min Mål 2: Kvalitet "Læringsmiljøer skal være eksperimenterende og under konstant udvikling" Uddannelseskonference Nationalmuseet d. 9. nov. 2012 Klinisk uddannelsesansvarlig sygeplejerske Anja Reinholt og klinisk vejleder Maj-Britt Haugsted

2 Ortopædkirurgisk afdeling
Ortopædkirurgisk sengeafsnit Ortopædkirurgisk klinik 1 Uddannelsessøgende Sygeplejestuderende modul 1, 2, 4, (5), 11, 12 Social- og sundhedsassistentelever 1. praktik Redderelever Radiografstuderende Maj-Britt 1 minut

3 Definition på peer learning
”...the use of teaching and learning strategies in which students learn with and from each other without immediate intervention of a teacher” (Boud et al 2001) Anja: Fortælle om vurdering i fht. peer learning (jf. Boud) 2 min

4 Hvorfor peer learning? Øget tilgang af uddannelsessøgende uden tilsvarende tilgang af ressourcer Samarbejde fremfor konkurrence blandt uddannelssøgende Modner samarbejdsevne og kommunikative færdigheder Træne færdigheder i planlægning og koordinering Oplevelse af at have indflydelse på læring Øge refleksion Tør mere når vejleder ikke er tilstede – tør udforske ideer sammen (Boud et al 2001) Anja: Årsager til peer learning… Maj-Britt: Erfaringer med udd.søgendes samarbejde i studieunit Flere udd.søgende, færre vejlederressourcer Makkerparslæring – gode erfaringer med. Anja Skriftlig feedback på det at arbejde i makkerpar… 3 min

5 Udsagn fra uddannelsessøgende…
”Jeg kunne rigtig godt lide at være samme med andre; sygeplejestuderende, falck-redderelever og radiografstuderende – der har man hver sit fokus og lærer rigtig meget ad hinanden”. (Sosu-elev) ”…man skal sætte ord på de handlinger man gør og ved at gøre det reflekterer man også”. (Modul 12) ”Man når længere omkring hele patienten”. (Modul 12) ”Det styrker ens selvtillid og giver succesoplevelser”. (Modul 4) Maj-Britt: Læses op… 2 min

6 Processen indtil nu… SMTTE-modellen (Boye Andersen 2007, fig. 1)
Actioncards i fht. vurdering Samarbejdsaftaler uddannelsessøgende imellem Evaluering 2 min. Anja SMTTE: Et redskab udviklet til pædagogiske udvikling i folkeskolen. Sammenhæng, mål, tegn, evaluering og tiltag skal gennemgås, drøftes og beskrives Actioncards: Beskriver forskellige vurderingstyper ud fra enten læringsudbytte eller generelt udbytte Anvendes af både vejleder og studerende samt studerende imellem – skal faciliteres af vejleder. Er endnu ikke gået målrettet i gang med dette. Samarbejdsaftaler: Da der i peer learning er fokus på samarbejde, beder vi de studerende ved klinikstart om at udarbejde samarbejdsaftaler ud fra nogle foruddefinerede spørgsmål, som de hver især skal svare på og derefter drøfte i fællesskab mhp. at uddrage et fælles værdisæt. Ligeledes anvendes samarbejdsaftalerne i forbindelse med en af vurderingsformerne: ? , hvor de studerende vurderer samarbejdet op imod samarbejdsaftalen. Evaluering: Evalueringen efter første periode med en mere målrettet anvendelse af peer learning er endnu ikke udført. Evalueringen er foreløbig begrænset til de dokumenterede tegn på peer learning, vi indledningsvist definerede i vejledergruppen. Dernæst forventer vi at indhente oplevelser fra de involverede studerende via interviews. Maj-Britt: Status er dog pt. at vi arbejder videre med tilgangen som en integreret del af uddannelsestilbuddet i Ortopædkirurgisk afdeling, da både vejledere og uddannelsessøgende udtrykker stor tilfredshed. Og desuden bliver uddannelsesopgaven fremadrettet ikke umiddelbart mindre, således er der et behov for fortsat at kunne sikre kvalitet i læring i den kliniske uddannelse, hvilket vi mener, ar peer learning bidrager til.

7 Klinisk uddannelsesansvarlig sygeplejerske Anja Reinholt
Ortopædkirurgisk afdeling Gentofte Hospital Mail: Arbejdstlf.: Klinisk vejleder Maj-Britt Haugsted Ortopædkirurgisk sengeafsnit Gentofte Hospital Mail:


Download ppt "Peer learning i Ortopædkirurgisk afdeling"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google