Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fokus på det specialiserede område

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fokus på det specialiserede område"— Præsentationens transcript:

1 Styregruppemøde 1. nov. 2010 Anne Kirstine Svanholt, Randers Kommune, ØDF, COK, KMD & AAU

2 Fokus på det specialiserede område
Randers Kommune - COK Fremtidens økonomistyring, modul

3 Økonomiaftalerne 2010 & 2011 2010 Det specialiserede område er styrbart Serviceloven er en rammelovgivning, der giver styringsmuligheder og fleksibilitet i sammensætningen af løsninger og i anvendelsen af metoder Omkostningseffektive løsninger – dyre tilbud er ikke nødvendigvis de bedste tilbud Der skal indgå økonomiske hensyn i valget af indsatser, dog må det ikke gives forrang frem for andre hensyn 2011 Opbremsning og tilpasning af udgifterne Det er kommunernes ansvar at få styr på området Sanktioner ved manglende budgetoverholdelse samt ved skattestigninger Randers Kommune - COK Fremtidens økonomistyring, modul

4 Indikationer på en holdningsændring
På det overordnede ledelsesniveau er der generelt kommet fokus på hvordan man kan styre området frem for hvorvidt området er styrbart Blandt fagchefer og institutionsledere er der efterspørgsel efter konkrete værktøjer og relevant data, som kan danne grundlag for en styring af udgifterne I en undersøgelse lavet af SL svarer 74% af socialcheferne, at området er styrbart Socialrådgiveruddannelsen er under revision, bla. Med henblik på at der i højere grad skal være fokus på evnen til som socialrådgiver at forholde sig til budgetter og sammenhængen mellem pris, kvalitet og effekt Randers Kommune - COK Fremtidens økonomistyring, modul

5 Problemstilling Design og udvikling af økonomistyringen Fagområder
Makro-niveau Imødekomme målgruppens behov inden for servicelovens rammer Budget-overholdelse i henhold til økonomiaftale Kommune-niveau Design og udvikling af økonomistyringen Aktør-niveau Fagområder Sociale institutioner Randers Kommune - COK Fremtidens økonomistyring, modul

6 Professionel accountability
Accountability handler om den måde en aktør forklarer og begrunder sine handlinger på og konstrueres løbende gennem hverdagens aktiviteter Ifølge Kraus & Lindholm (2010) hænger aktørernes accountability på det specialiserede område tæt sammen med deres professioner Her er aktørerne styret af normer og værdier udviklet uden for de kommunale hierarkier og indenfor et uddannelsessystem, som ikke omfatter fokus på økonomistyring Aktørerne er styret af fundamentale ideer om hvad godt og legitimt socialt arbejde indbefatter, og som medlemmer af en profession anser de sig som ansvarlige overfor disse fundamentale ideer Det kommer især til udtryk når der opstår situationer, hvor aktørerne skal balancere mellem konkurrerende pligter Randers Kommune - COK Fremtidens økonomistyring, modul

7 Projektplan Se word-dokument
Randers Kommune - COK Fremtidens økonomistyring, modul

8 Spørgeskemaundersøgelse
Budget-commitment Budgetoverholdelse Commitment professions Omkostning pr. borger Overholdelse af lov Randers Kommune - COK Fremtidens økonomistyring, modul

9 Ansøgning om ErhvervsPhD
Ansøgningsskema November – januar: Udfylde + indsamle underskrifter m.v. Projektbeskrivelse: 2. marts: Påbegyndelse af projektbeskrivelse 30. marts: Deadline for færdig projektbeskrivelse Ansøgningsfrist erhvervsPhD-ordningen 27. april Randers Kommune - COK Fremtidens økonomistyring, modul


Download ppt "Fokus på det specialiserede område"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google