Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Børne- og ungepolitik i Fredensborg Kommune Inspirationsoplæg 21

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Børne- og ungepolitik i Fredensborg Kommune Inspirationsoplæg 21"— Præsentationens transcript:

1 Børne- og ungepolitik i Fredensborg Kommune Inspirationsoplæg 21
Børne- og ungepolitik i Fredensborg Kommune Inspirationsoplæg 21. januar Klaus Majgaard

2 Indhold Samfundsmæssige ændringer – børns og unges liv i forvandling
Brug for nyt ideal for dannelse og kompetencer Lærings- og udviklingsmiljøer Faglighed Inklusion Integration Organisering og struktur Forælderinddragelse og demokratisering

3 Samfundsmæssige forandringer
Fra industrisamfund til innovationssamfund Individualisering Polarisering Uanede udviklings- muligeder Frie valg, skræddersyede uddan- nelsesforløb, udlandsophold etc. Uanede udskillelsesmuligheder Ulighed i sundhed og opvækstvilkår, Voksende restgruppe Integrationssammenstød Polariseret kriminalitetsbillede

4 Fællesskabets nødvendighed:
Kompetenceidealer Faglige Relationelle & innovative Kompetencer Etiske & eksistentielle Fællesskabets nødvendighed: Individ og fællesskab er hinandens forudsætninger Vi skal have alle med!

5 Kompetenceidealer Målepunkter
Gennem- førelse Udd. parathed Udd. parathed Dagtilbud Skole Ungdomsudd. Fritidstilbud Sociale tilbud

6 Deltagelse i samfundsliv og kultur
Overordnede kerneprocesser Politik og strategier Alder Alle unge skal gennemføre en ungdoms- uddannelse Udvikling og læring Sundhed og trivsel Og deltage aktivt i samfunds- liv og kultur Deltagelse i samfundsliv og kultur Børn og unge skal sikres sundhed, trivsel og mere lige muligheder for at deltage

7 Fremtidens læringsmiljøer Faglighed
Individ og fællesskab er hinanden forudsætninger Anerkendelse af individuelle intelligenser og læringsstile Socialisering til mangfoldighed og fællesskab Balancering af krav, færdigheder og lyst Individuelle mål Mulighed for at øge eller sænke udfordringsnivauet Leg og læring Variation og oplevelsesrigdom Lokaler, læremidler, interaktiv teknologi, arbejdsformer Mere tid – til variation og fordybelse Samspil mellem faglig læring og fritidslæring Fremadrettede test

8 Fremtidens læringsmiljøer Inklusion
Barnets ret til fællesskab Fra fejlfinder til ressourcespejder Gentænke skellet mellem ”det normale” og ”det specielle” Inkluderende miljøer - og de specialiserede ressourcer tæt på Sæt ressourcerne fri - ressourcemodeller

9 Fremtidens læringsmiljøer Integrationsstrategier
Sprogindsats og fagligt løft Kulturmøder Påvirkning af fordelinger af to-sprogede: Magnetskoler Distriktsændringer ”Bussing”

10 Organisering Dagtilbud Skoler Lokalt Distrikt Centralt Klubber
Rådgivning/ specialindsats Småbørnsfora B&U fora Distrikt B&U rådgivning, PPR, sundhed, dag- og døgninstitutioner Ungdomsskole Distriktsbaseret klubarbejde Distrikts- forum Centralt Bydækkende tilbud & specialfunktioner Pædagogisk strategi og udvikling Bydækkende klubarbejde

11 Samspillet mellem styringsniveauerne
Medarbejder Borger Lokal borgerdialog, udforskning og eks- perimenter Mødet Lokalt Distriktet Rammesætning: Fokus på kernen Hele kommunen Staten

12 Demokrati Demokratitrappen Selvbestemmende og udførende h
Deltager i fælles proces Informant i dialog Informant

13 Demokratiseringens veje
Repræsentation Brugerbestyrelser/elevråd Forældresamråd/kontaktudvalg/topmøder Borgerdrevet innovation Enqueter og paneler/fokusgrupper Feltarbejde Workshops og samskabende processer Deltagerdemokrati Selvorganisering DISKUSSION: Fra forbruger til medborger Responsivitet vs. Institutionel integritet


Download ppt "Børne- og ungepolitik i Fredensborg Kommune Inspirationsoplæg 21"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google