Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Anatomi & Fysiologi XXI - 2 Respirationsorganerne

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Anatomi & Fysiologi XXI - 2 Respirationsorganerne"— Præsentationens transcript:

1 Anatomi & Fysiologi XXI - 2 Respirationsorganerne

2 Anatomi & Fysiologi - Lektion 21
Åndedrætsmuskler (1) Åndedtrætsmusklerne ved alm vejtrækning Indånding Diaphragma Mm. Intercostales externa Udånding Passive (ovenfor nævnt muskler afspændes) Åndedtrætsmusklerne ved hårdt vejtrækning (accessoriske eller auxiliære muskler) M. Sternocleidomastoideus M. Scelene M. pectoralis major M. Rectus abdominis M. Transversus abdominis M. Obliquus externus M. Obliquus internus Mm. Intercostales interna

3 Anatomi & Fysiologi - Lektion 21
Åndedrætsmuskler (2)

4 Anatomi & Fysiologi - Lektion 21
Åndedrætsmuskler (3) Åndedratsmusklernes aktivitet ændre brystkassens volumen

5 Anatomi & Fysiologi - Lektion 21
Pleura (Lungehinden) (1)

6 Anatomi & Fysiologi - Lektion 21
Pleura (Lungehinden) (2) Lungehinden er et dobbelt serøs membran opbygget af et tynd lag mesotel Pleura viscerale (indre lag) Pleura parietale (ydre lag) Mellem de to pleura lag findes et potentiale rum der kaldes pluerarummet Pleurarummet har et undertryk (idet at det er tom og lufttæt) Det er disse faktorer der holder lungerne udspillet Punktering af pleurarummet vil forårsag en kollapse af lungen

7 Anatomi & Fysiologi - Lektion 21
Pleura (Lungehinden) (3)

8 Anatomi & Fysiologi - Lektion 21
Inspirationsmekanisme Kontraktion af åndedrætsmusklerne skaber en større brystkassevolumen Undertrykket i pleurarummet tvinger lungerne til at udfylde den øget brystkassevolumen

9 Anatomi & Fysiologi - Lektion 21
Alveolerne (1) Ca. 0,25mm dia Ca. 274–790 million alveoli 1cm3 lungevæv indeholder ca. 170,000 alveoli Barrieren mellem alveolernes og kapillærenes lumen er ca. 1m Alveolernes diffusionsoverflade er ca m2

10 Anatomi & Fysiologi - Lektion 21
Emphysem Nedbrydning af alveolernes mellemvæg Tab af overfladeareal – nedsæt diffusionsoverflade

11 Anatomi & Fysiologi - Lektion 21
Udveksling af kuldioxid og Ilt (1) Diffusion Ilt transport i blodet Hæmoglobin Opløst i blodets væske (kun op til 2%) Kuldioxid transport i blodet Hæmoglobin (30%) Oplyst i blodets væske (10%) Som bikarbonat (dannet i de røde blodlagemer af kulsyre-anhydrase) (60%)

12 Anatomi & Fysiologi - Lektion 21
Respiration og blodets syre-base balance Ved at udånd CO2 er det muligt at fjerne H+ ioner fra blodet og derved regulerer blodets pH Kuldioxid reagerer med vand i blodet og danner karbonsyre : (H2CO3) I blodet karbonsyre molekylet optager sin bikarbonat ion form: HCO3- + H+ Alveolar kapillærerne gendannes karbonsyre, som nedspaltes til H2O og CO2 H+  HCO3-  H2CO3  H2O  CO2

13 Anatomi & Fysiologi - Lektion 21
Lungevolumen og lungekapacitet (1)

14 Anatomi & Fysiologi - Lektion 21
Lungevolumen og lungekapacitet (2)   Inspiratorisk reservevolumen (IRV) 3,0 liter   Tidal volumen (VT)   0.5 liter    Eksspiratorisk reserve volumen (ERV) 1.1 liter   Residual volumen (RV) 1.2 liter   Den totale lungekapacitet (TLC) 5,8 liter   Vitalkapaciteten (VC) 4.6 liter   Den funktionelle residualkapacitet (FRC) 2,3 liter

15 Anatomi & Fysiologi - Lektion 21
Lungevolumen og lungekapacitet (3) Forceret Ekspiratorisk Volumen i et sekund – FEV1 Volumen af udåndet luft ved forceret udånding Forced Vital Capacity – FVC (Maksimim volumen af luft der kan udåndes) Forced Ekspiarotorisk Flow – FEF Hastighed i L/s opnået ved en forceret udånding FEF25, FEF75 og FEFmax Tiffeneau index - FEV1/FVC forhold Afspejler symptomniveauet ved KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom)

16 Anatomi & Fysiologi - Lektion 21
Styring af luftvejen (1) Åndedrætsregulerendecenter modtager afferent information fra: Strækreceptorer i lungerne Kemoreceptor i kredsløbet (CO2 og pH response) Bevægeapparat (aktivitetsniveau) Emotionscenter Bevidst information om at ændre åndedrættet Intrinsisk og efferent information fra åndedrætsregulerendecenteret Egenrytme fra inspiratorisk nerveceller Ekspiratorisk center – anvendes ved større krav til åndedrættet

17 Anatomi & Fysiologi - Lektion 21
Styring af luftvejen (2)

18 Anatomi & Fysiologi - Lektion 21
Styring af luftvejen (3) Kemoreceptorene Intrinsisk i åndedrætsregulerendecenteret (pH, CO2) Glomus caroticum (pH, CO2, O2, ) Glomus Aorticum (pH, CO2, O2, )

19 Anatomi & Fysiologi - Lektion 21
Luftvejens beskyttende reflekser (3) Reflekser der skabes af irritation af slimhinderne i den øvre luftveje Nysefleksen Cavum nasi (Næsehulen) Nasopharynx Hosterefleksen Oropharynx Laryngopharynx Larynx


Download ppt "Anatomi & Fysiologi XXI - 2 Respirationsorganerne"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google