Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvad kan borgerne på sundhed.dk?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvad kan borgerne på sundhed.dk?"— Præsentationens transcript:

1 Hvad kan borgerne på sundhed.dk?
Intro: En undersøgelse som sundhed.dk for nyligt gennemførte blandt læger, sygeplejersker og lægesekretærer viste, at rigtig mange sundhedsfaglige kender og bruger sundhed.dk. Men knap så mange tager skridtet videre og anbefaler sundhed.dk til deres patienter. Til spørgsmålet om, hvorfor de adspurgte ikke anbefaler sundhed.dk, svarede mange, at de ikke ved nok om, hvad borgerne kan bruge sundhed.dk til. Det skal denne præsentation rette op på. Den næste time vil jeg give jer et overblik over patienternes muligheder på sundhed.dk og de mange fordele, der er ved, at vi anbefaler sundhed.dk til vores patienter.

2 agenda Fordele ved sundhed.dk Set med patientens øjne Patientens muligheder på sundhed.dk Datasikkerhed

3 Fordele ved Sundhed.dk Det er ligeledes blevet undersøgt, hvordan sundhed.dk kan hjælpe patienterne til et bedre behandlingsforløb, og som I vil se på de følgende slides, så er der rigtig meget at hente – både for os og patienterne. Det kræver dog, at patienterne bliver fortrolige med at bruge portalen. Her spiller vi en vigtig rolle. For at få inspiration til, hvordan patienten kan bruge sundhed.dk, og hvorfor det giver mening, at fortælle dem om mulighederne, kan I efterfølgende gå ind på sundhed.dk’s hjemmeside, hvor I kan få svar på netop dette. Og ellers vil denne præsentation forhåbentlig gøre det.

4 Hvorfor anbefale sundhed.dk?
Fordi sundhed.dk: kan højne kvaliteten af behandlingen sparer tid skaber større tryghed hos patienterne. Hvorfor er det vigtigt, at I som sundhedsfaglige anbefaler sundhed.dk til jeres patienter? Fordi der er mange gevinster at hente. Og I som sundhedsfaglige spiller en rigtig vigtig rolle for, at vi kan nå dertil. Patienters brug af sundhed.dk kan højne kvaliteten af deres behandling, det kan spare tid og ressourcer, og det kan skabe en større tryghed hos patienterne. Som sundhedsfaglige er vi vigtige ambassadører, da vi - ved at anbefale sundhed.dk - kan give patienterne forståelsen af, at det indhold, der ligger på portalen er unikt og giver en stor indsigt i deres egne forløb. Desuden kan flere patienter have brug for vejledning for at forstå, hvordan de kan bruge portalen optimalt, og her kan I også gøre en forskel. Desuden: I er en troværdig kilde til information for patienterne. Fordele ved sundhed.dk

5 To brugsfunktioner Indblik i egne data via sundhedsjournalen
2 1 Indblik i egne data via sundhedsjournalen Følge med i sygdomsforløb og behandlinger Se sygehistorik Læse lægens noter i journalen Se notater fra f.eks. scanninger Se resultater af prøver Søge information og viden Adgang til faglig funderet viden om sundhed og sygdom via patienthåndbogen Adgang til sundhedstilbud fra kommuner og hospitaler Finde behandlere Og hvad kan de så mere konkret på portalen? Helt overordnet kan man dele den borgerrettede del af sundhed.dk’s funktioner op i to: de kan få indblik i egne data de kan søge viden og information om sygdom, sundhed og sundhedsvæsenet. Via sundhedsjournalen kan borgere og patienter fx: Følge med i deres sygdomsforløb og behandlinger Se deres sygehistorik Læse lægens noter i journalen Se notater fra f.eks. Scanninger Se resultater af prøver Viden og information fås bl.a. gennem Patienthåndbogen, hvor patienterne selv kan blive klogere på diverse sygdomme på en side, der ikke er kommerciel. Vi ved fra vores undersøgelse, at danskerne generelt bruger meget tid på at søge den slags information på nettet, og her er Patienthåndbogen et rigtig godt udgangspunkt, da den tilbyder faglig funderet viden om sundhed og sygdom. Desuden kan Patienten selv finde frem til behandlere og sundhedstilbud, som passer til netop deres behov. Der vil komme en detaljeret gennemgang af mulighederne senere i præsentationen Fordele ved sundhed.dk

6 Det siger de sundhedsfaglige
Sundhed.dk gør, at jeg kan give bedre information til patienterne og spare tid. Den største fordel er, at patienterne kan hente informationer hjemme. De kan læse deres journal, finde laboratoriesvar m.m. og dermed forberede sig til samtaler hos mig Lægehåndbogen giver hurtig oversigt og god dybde med fokus på symptomer, udredning og faldgruber. Samtidig kan jeg henvise patienter til faglig valideret information i Patienthåndbogen I undersøgelsen fra sundhed.dk blev de sundhedsfaglige spurgt, hvad de største fordele er ved brugen af sundhed.dk. Mange fremhævede, at sundhed.dk giver patienterne mulighed for at forberede sig til samtalen med lægen, det giver patienterne empowerment, og flere føler, at de giver både dem selv og patienterne en tryghed, at de kan henvise til et sted, hvor patienterne får valideret information, når de har forladt hospitalet. Fordele ved sundhed.dk

7 Gevinster for sundhedsvæsenet
kan højne kvaliteten af behandlingen sparer tid skaber større tryghed hos patienterne. De fordele er ikke kun til gavn for jer og patienterne – men for hele sundhedsvæsenet, hvor der er konkrete gevinster at hente: Brugen af sundhed.dk giver velinformerede og trygge patienter. Det giver de patienter, der ønsker det, en mulighed for at tage medansvar. Det gør, at de har mulighed for selv at finde svar på spørgsmål og træffe beslutninger, og det minimerer dermed unødvendig kontakt til de sundhedsfaglige. Samtidig giver det en tidsbesparelse i forhold til den enkelte patient, da kommunikation ikke starter fra bunden, og fordi dele af kommunikation kan klares digitalt. Fordele ved sundhed.dk

8 Set Med patientens øjne…
Nu dykker vi ned i en undersøgelsen blandt borgerne, som giver et billede af patienternes indstilling og parathed til at bruge sundhed.dk

9 Danskere søger svar på nettet
93 % af danskerne søger informationer om sygdom og sundhed på nettet Undersøgelsen viser, at de fleste danskere søger informationer om sygdom og sundhed på internettet. Det gælder for ældre såvel som yngre, og for folk med kortere uddannelse såvel som folk med længere uddannelse. Det mener patienterne

10 …Og har stor tillid til hjemmesider
Danskernes tillid til kommunikation fra det offentlige: 1. Hjemmesider 2. Telefonopkald 3. s Flest danskere oplever desuden offentlige hjemmesider, som den mest troværdige kilde, når de skal modtage information fra det offentlige. Mere troværdig end både telefonopkald og .

11 Digitalisering giver bedre sundhed
63 % af danskerne mener, at adgang til patientjournalen gavner muligheden for at tage vare på egen sundhed Næsten hver anden, der har prøvet digitale løsninger under behandlingsforløb, synes, at det har forbedret behandlingsforløbet. Undersøgelsen viser samtidig, at størstedelen af danskerne synes, at adgang til patientjournalen gavner deres mulighed for at tage vare på egen sundhed. Og at næsten hver anden, der har prøvet en digital løsning under deres behandlingsforløb, synes, at det har gjort behandlingsforløbet bedre. 44 % svarede hverken/eller og kun 3 % svarede, at det forværrede forløbet. Det mener patienterne

12 Stort kendskab 64 % 36 % 6 % 5 % af danskerne kender sundhed.dk
af danskerne har brugt sundhed.dk inden for det seneste år 6 % af danskerne har fået sundhed.dk anbefalet af en privatperson 5 % af danskerne har fået sundhed.dk anbefalet af en sundhedsfaglig person Sundhed.dk er kendt blandt danskerne. Mere end 6 ud af 10 dansker kender sundhed.dk. Ca. hver tredje har brugt sundhed.dk inden for det senest år – så der er plads til forbedringer. Det mener patienterne

13 Men ikke overvældende brug
af danskerne kender sundhed.dk 64 % 36 % af danskerne har brugt sundhed.dk inden for det seneste år 6 % af danskerne har fået sundhed.dk anbefalet af en privatperson 5 % af danskerne har fået sundhed.dk anbefalet af en sundhedsfaglig person Men kun ca. hver tredje har brugt sundhed.dk inden for det senest år – så der er plads til forbedringer – især når vi nu ved, at brugen vil gavne patienterne. Det mener patienterne

14 Endnu færre anbefalinger
af danskerne kender sundhed.dk 64 % 36 % af danskerne har brugt sundhed.dk inden for det seneste år 6 % af danskerne har fået sundhed.dk anbefalet af en sundhedsfagligperson 5 % af danskerne har fået sundhed.dk anbefalet af en sundhedsfaglig person Kun 6% af danskerne har fået anbefalet sundhed.dk af en sundhedsfaglig person de seneste 12 måneder. Det mener patienterne

15 … også fra sundhedsfaglige
af danskerne kender sundhed.dk 64 % 36 % af danskerne har brugt sundhed.dk inden for det seneste år 6 % af danskerne har fået sundhed.dk anbefalet af en sundhedsfaglig person 5 % af danskerne har fået sundhed.dk anbefalet af en privatperson 5% har fået sundhed.dk anbefalet af en privatperson. Det er især de sidste to tal, der giver grobund til at tro, at vi ved at anbefale sundhed.dk systematisk kan give patienternes vurdering af behandlingsforløb et løft. Det mener patienterne

16 Mest brugte funktioner
Elektronisk kontakt med lægen Mine sygehusbehandlinger Find behandler Tandlægepriser Patienthåndbogen E-journal Sundhedsjournalen Organdonation Ventetider Dette er en liste over de mest brugte funktioner på sundhed.dk. Her finder vi bl.a. elektronisk kontakt med lægen, find behandler, oversigt over ventetider, oversigt over sygehusbehandlinger, tandlægepriser, e-journalen, og tilmelding til organdonation.   Det mener patienterne

17 Sundhed.dk har 1,2 mio. unikke brugere om måneden.
Det vidner om, at danskerne i høj grad er it-parate, og ønsker at tage ansvar i egne forløb Unikke brugere

18 Patienternes muligheder på sundhed.dk
Detaljeret gennemgang Som nævnt indledningsvis er en af de største udfordringer i forhold til at få sundhedsfaglige til at anbefale sundhed.dk, at vi ikke kender patienternes muligheder på sundhed.dk. I det følgende vil jeg derfor gennemgå patienternes muligheder én for én og demonstrere, hvordan og hvornår patienterne får adgang til dem

19 I ”Min sundhedsjournal” kan patienten få afgang til alle de data, der er knyttet til patienten. Sundhedsjournalen er indgangen til alle andre funktioner, der er knyttet til den enkelte patient, og for at få adgang til disse data skal patienten logge ind med NemID. Når vi fx ønsker at gøre en patient opmærksom på, at han kan finde sin journal fra behandlingen, vil det altså være hensigtsmæssigt at fortælle, at han får adgang til denne via Sundhedsjournalen. Patienternes muligheder

20 Igangværende og tidligere behandlinger på sygehuse Medicinkortet
Her ses de muligheder, som patienten har adgang til via sundhedsjournalen, nemlig: Journal fra sygehus Igangværende og tidligere behandlinger på sygehuse Medicinkortet Laboratoriesvar CAVE Henvisninger Mine registreringer, Min læge Min log Patienternes muligheder

21 Sådan finder man journal fra sygehus: Login med nem id
I Journal fra sygehus har borgerne adgang til at se et udsnit af deres journaloplysninger fra offentlige sygehuse bl.a. behandlinger, diagnoser og notater siden 2010 og frem. Denne del kaldes også e-journalen. Datas tilgængelighed Oplysningerne vises først 14 dage efter, at de er registreret af sygehuset eller lægen. Adgang til Journal fra sygehus er personlig. Der er derfor ikke adgang til børns eller pårørendes data. Kilde til data Journal fra sygehus er en del af e-journal systemet, som også omfatter journaloplysninger fra praktiserende læge. Oplysningerne i Journal fra sygehus stammer fra sygehusenes elektroniske patientjournaler og administrative systemer. Sådan finder man journal fra sygehus: Login med nem id Journalen åbner i et nyt vindue/faneblad Journal fra sygehus

22 Behandlinger på sygehuse giver borgere adgang til en oversigt over alle behandlinger på sygehuse fra 1977 og fremefter. Blandt andet oplysninger om diagnoser, operationer, undersøgelser og indlæggelser. Ambulante, psykiatriske og skadestuebehandlinger er dog først registreret fra 1995. Behandlinger på sygehus

23 Under Medicinkortet kan borgerne se oplysninger om deres aktuelle medicin og de seneste to års recepter og medicinkøb. De kan desuden se, om recepterne er afhentede eller ej. Adgang til data Det sundhedsfaglige personer fx praktiserende læger, tandlæger og sygeplejersker har adgang, hvis de aktuelt har borgeren i behandling, og medicinoplysningerne er relevante for den pågældende behandling. Medicinkortet

24 I Laboratoriesvar kan borgerne se svar på test og prøver 21 dage efter, prøven er taget.

25 Under CAVE ligger de oplysninger, som vi som sundhedsfaglige skal være særligt opmærksomme på – allergi over for medicin m.m. CAVE ligger under ”journal fra sygehus” og giver patienten mulighed for at kontrollere, hvilke oplysninger, der er registreret om ham eller hende. Laboratoriesvar

26 Henvisninger giver patienten et overblik over de henvisninger, som egen læge har givet og hvornår. Henvisninger åbner i et nyt vindue/faneblad. cave

27 På sundhed.dk er det desuden muligt at afgive sin stillingtagen til organdonation ved hjernedød
Mine registreringer

28 Klikker man på ”Min læge” i sundhedjournalens menulinje, vil oplysninger på patientens praktiserende læge bliver hentet frem via ”Find behandler”. Her har patienten mulighed for at få kontaktoplysninger, finde vej til lægen, bestille tid samt deltage i konsultation. Min læge

29 Dette uddyber jeg under ”datasikkerhed”
Under Min log har patienten mulighed for at se, hvem der har slået op i patientens oplysninger og hvornår. Hvis patienten mener, at der er blevet slået uretmæssigt op i hans eller hendes oplysninger, eller hvis der er oplysninger, som patienten ikke ønsker skal være tilgængelige, skal han eller hun rette henvendelse til den dataansvarlige part – dvs. Den part, som i sin tid har tilføjet data. Dette uddyber jeg under ”datasikkerhed” Min log

30 Nu er vi bevæget os ud af sundhedsjournalen og over i den information og viden, som borgerne har mulighed for at opsøge på sundhed.dk Det første er Patienthåndbogen, som er Danmarks største online sygdomsleksikon. Her finder patienterne troværdig information om sygdom og sundhed fra det offentlige – uafhængigt af kommercielle interesser. Patienthåndbogen + app

31 Patienthåndbogen kan desuden downloades som app til smartphones.
Patienthåndbogen + app

32 Under kvalitet i behandlingen har borgeren adgang til at læse om dødelighed på hospitalerne (HSMR), Den danske kvalitetsmodel og sammenligne danske sygehuse under punktet ”sundhedskvalitet”. Der er desuden adgang til resultater fra undersøgelse som patientoplevelser på sygehuse og i psykiatrien. Kvalitet I behandling

33 Under ”find behandler” har borgerne mulighed for at finde læger, speciallæger, psykologer, fysioterapeuter osv., ud fra søgekriterier, som de selv fastsætter: fx kan en patient søge efter en kvindelig gynækolog i Odense, hvor der er handicapvenlig adgang, og derefter blive præsenteret for en liste, der opfylder disse kriterier Find behandler + app

34 Også ”find behandler” findes som app til smartphones.
Find behandler + app

35 Under Behandling og rettigheder kan patienten læse om de forskellige adgange til behandling samt hvilke rettigheder, man som patient har i det danske sundhedsvæsen herunder: læge- og sygehusvalg, patientvejledning, klagevejledning osv. patientrettigheder

36 Patientnetværk giver patienten mulighed for anonymt at dele erfaringer med ligesindede patienter. Der findes pt. Netværk for syv grupper, nemlig: Børneinkontinens Gentagne aborter Livmoderhalskræft Lymf og kronisk ødem Fedmeoperationer Ryg og modic Seksuelle overgreb Patienternes muligheder

37 Under sundhedstilbud kan patienten finde de sundhedstilbud, kommunen stiller til rådighed. Patienterne kan søge på tilbud lige fra alkohol og stress til graviditet og meget mere. I alt findes der over 1800 sundhedstilbud, som patienterne kan få adgang til via sundhed.dk Sundhedstilbud

38 datasikkerhed Efter denne gennemgang, slutter jeg af med at fortælle lidt om datasikkerheden på sundhed.dk. Nogle patienter kan være nervøse for datasikkerheden på sundhed.dk eller have et ønske om at begrænse adgangen til visse oplysninger. Derfor er det vigtigt, at I kan forsikre patienterne om, at deres oplysninger er fuldstændigt beskyttede.

39 Hvem får adgang til personlige data?
KUN når man har patienten i behandling, har man adgang til data Patienten kan: se, om der er blevet slået uretmæssigt op i deres data Oplyse den enkelte afdeling, hvis han/hun ønsker, at specifik data skal være privat Udover patienterne, er det kun sundhedsfaglige, der har patienten i behandling og hvor oplysningerne er relevante for behandlingen, der kan slå op i data. Patienten kan desuden kontrollere, om der er blevet slået uretmæssigt op i data og regulere, om visse data skal gøres private – dette gøres ved at rette henvendelse til den afdeling, som dataen stammer fra. Datasikkerhed

40 Beskyttelse af data Kryptering og adgang via NemID
Tre-faktor-sikkerhed Beskyttelse gennem persondataloven Patientens personlige sundhedsdata fremvises sikkert via internettet. Data er beskyttede ved hjælp af kryptering, og adgangen til data er styret gennem NemID. Som borger skal man logge på portalen med NemID for at få adgang til sine sundhedsdata. NemID er baseret på ’tre-faktor-sikkerhed’: Noget man er – dvs. CPR-nummeret. Noget man ved – dvs. et password. Og noget man har – dvs. nøglekortet. Det betyder, at en it-kriminel skal have fat i alle tre dele, for at have tilstrækkelige oplysninger til at logge på. Når patienten logger på med NemID, giver det desuden automatisk beskyttelse af persondataloven. Datasikkerhed

41 Stor tillid til sikkerheden
er trygge ved it-sikkerheden på sundhed.dk 83 % 8 % er utrygge. Spørger man borgerne, er størstedelen trygge ved it-sikkerheden på sundhed.dk. – i alt 83 %. Det er altså et relativt lille problem, at patienterne ikke skulle føle sig trygge ved at bruge siden. Datasikkerhed

42 it-uøvede. Fortæl dem om sikkerheden
Borgernes bekymringER er trygge ved it-sikkerheden på sundhed.dk 83 % 8 % er utrygge. De utrygge er it-uøvede. Fortæl dem om sikkerheden Få er decideret utrygge – det ca. 8 procent. (Efter animation:) Der er en klar sammenhæng mellem at være uøvet it-bruger og være usikker på sikkerheden. Det er derfor den uøvede it-bruger, vi skal være ekstra opmærksomme på, når vi anbefaler sundhed.dk. Her skal vi huske, at fortælle om den høje grad af sikkerhed. Datasikkerhed

43 Giv disse gode råd videre
Borgerne kan optimere sikkerheden ved at: opdatere computer og bruge virusprogrammer, beskytte NemID og adgangskode, logge rigtigt af, undlade at sende personfølsomme oplysninger, kontrollere opslag via Min Log. Borgerne kan også selv gøre noget for at øge sikkerheden. De kan: Sørge for at deres computer er opdateret, og at de bruger det nyeste virusprogram Beskytte deres NemID og afgangskode og sørge for ikke at opbevare dem sammen. Logge rigtigt af, hver gang de forlader sundhed.dk Lade være med at sende personfølsomme oplysninger, fx CPR-nummer, via mail. Kontrollere hvem der slår op i deres data med funktionen Min Log. Datasikkerhed

44 Så husk at anbefale sundhed.dk til dine patienter
Jeg håber, at dette gav et overblik over borgernes muligheder på portalen og lyst til at anbefale patienterne at bruge portalen. Datasikkerhed

45 Brug for hjælp? Bestil gratis materiale til patienterne på: Se film om patienternes muligheder på (eller YouTube) Tilmeld dig sundhed.dk’s nyhedsbrev til borgere Det kan måske virke uoverskueligt lige nu, men hvis I har brug for at komme i gang, kan I bestille materiale til patienterne ved at sende en mail til I kan se film om patienternes muligheder på Og I kan tilmelde jer sundhed.dk’s nyhedsbrev på Datasikkerhed


Download ppt "Hvad kan borgerne på sundhed.dk?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google