Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Efter langvarige forhandlinger blev der 23.12.03 dannet: INFOMATUM af DADL og DLI (Dansk Lægemiddelinformation) Rettighedsselskab med: 70% til DLI og 30%

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Efter langvarige forhandlinger blev der 23.12.03 dannet: INFOMATUM af DADL og DLI (Dansk Lægemiddelinformation) Rettighedsselskab med: 70% til DLI og 30%"— Præsentationens transcript:

1 Efter langvarige forhandlinger blev der 23.12.03 dannet: INFOMATUM af DADL og DLI (Dansk Lægemiddelinformation) Rettighedsselskab med: 70% til DLI og 30% til DADL 29. september: Stiftende generalforsamling

2 Dannelsen forudgået af meget, meget, lange, lange forhandlinger. De facto drejede det sig mest om: Økonomi og ”Politik” Men endelig gik sagerne i orden

3 Selskabet ejer rettigheden til at publicere og sælge Lægemiddelkataloget og Medicinfor- tegnelsen samt disses fællesprodukter. Formål: At forsyne sundhedsprofessionelle med uvildig, videnbaseret information om lægemidler og deres mest hensigtsmæssige anvendelse i patientbehandlingen.

4 Bestyrelse: DADL’s formand (formand) Lif’s formand (næstformand) Afd. chef Vagn Nielsen (im.-sum.) Næstformanden i DADL Lif’s direktør Formanden for Lif Adm. direktør for DLI

5 Herunder er der en Styregruppe med bl.a.: Vagn Nielsen som formand samt repræsentanter for LMS, DADL, Lif, Amtsrådsforeningen, Apotekerforeningen samt Generika- og Parallelimportørerne Endvidere er der et Fagligt forretningsudvalg:

6 Faglige forretningsudvalg: Professor Kim Brøsen (formand) Overlæge Hanne R. Christensen Overlæge Ib Abildgaard * Rektor Sven Frøkjær Speciallæge Jens Søndergaard Institutchef Jens P. Kampmann*

7 Redaktion: Court Pedersen (ansvarshavende) Lars Bjerrum Kim Dalhoff Per Damkiær Henrik Friis Jakob Hendel + 5 personaler

8 Som tidligere Redaktionen udpeger forfatterne Nyt Medicinske Selskaber udpeger referenterne.

9 Bestyrelsen delegerer kompetence til Styregrup- pen, der rådgiver Bestyrelsen om: Målsætninger og principper for Information Udpeger det Faglige Forretningsudvalg Godkender forslag til redaktionelle retningslinier Principper om samarbejde med andre Informationssystemer Den kreds der skal have eller kan få stillet informationen til rådighed

10 Krav til god lægemiddelinformation: Korrekt (fra RCT, dvs. komparativ) Udtømmende (der skal tages stilling) Pædagogisk (dvs. forstås) Have en effekt (ændre handlinger)

11 Der er vedtaget følgende grundprincipper: Uaghængig og neutral i forhold til særinteresser Baseret på aktuelt fagligt indhold, som er bredt accepteret Informationen kan præsenteres som indskrænkende eller udvidende i forhold til lægemidlets produktresumé Informationen skal være sammenlignende med behandlingsmæssige anbefalinger og sammenlignelige prisoplysninger Samfundsøkonomisk rationel Rangordning af terapeutiske valg – hvis lægefagligt forsvarligt

12 I 2006 udkommer fortsat to bøger, men nu med nyt navn: Medicin.dk (fortsat grønne) Lille: ekstrakt af den store – men uden sammenlignende pristabeller ”Oprydning” i dobbeltdækkende forgiftningsafsnit Fortsat elektronisk udgave (PDA-versioner) Systemerne ??

13 Lægemiddelinformation: Infomatum IRF Lægeforeningen Videnskabelige Selskaber Regionerne Enkelte sygehuse, fx. LMK Videnskabelige tidsskrifter (Producenterne)

14 Lægeforeningens Medicinfortegnelse er udkommet siden 1963 (28 udgaver)

15 Fordele: De to bøger er ikke mere ”imod” hinanden Alt i alt billigere Kan blive bedre Ulemper: Mindre diversitet Kan forsvinde - neutralitet Hvor er flagskibet ?

16 NU ER DET SLUT Det gav selvfølgelig anledning til svære overvejelser. Skulle man have plads i Det Faglige Forretningsudvalg. Det hænger endnu ”in the balance”


Download ppt "Efter langvarige forhandlinger blev der 23.12.03 dannet: INFOMATUM af DADL og DLI (Dansk Lægemiddelinformation) Rettighedsselskab med: 70% til DLI og 30%"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google