Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kulturel globalisering – det sociologiske perspektiv

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kulturel globalisering – det sociologiske perspektiv"— Præsentationens transcript:

1 Kulturel globalisering – det sociologiske perspektiv
Sociologiske perspektiver på globaliseringen ’Den globale landsby’ Robertson: Global kultur Robertson II Giddens Globaliseringens drivkræfter Sociale konsekvenser Globalisering og fattigdom

2 ”Den globale landsby” Tradition hænger sammen med det lokale
Elektroniske medier Transportteknologier Global landsby med fælles referencer og erfaringer Globaliseringen er en ’sammentrækning’

3 Robertson: Global kultur
Udgangspunkt: rummets betydning for vores måder at leve på Bevidsthed om verden som helhed Globaliseringen som objektiv realitet Globalisering som en subjektiv ’oplevelse’ Refleksiviteten bliver ’globaliseret’

4 Robertson II Processen hen mod skabelsen af en globaliseret verden er konfliktfyldt Terror og andre former for ekstremisme forklares ud fra globaliseringstendenserne – og forstærker dem ofte

5 Anthony Giddens Intensiveringen af verdensomspændende sociale relationer Processen er dialektisk De lokale forandringer kan påvirke de strukturelle forhold – og omvendt Moderniteten er forudsætning for globalisering mangler svar på hvilke kræfter, der ligger bag globaliseringen fremdrift

6 Globaliseringens drivkræfter

7 Sociale konsekvenser Individualisering som global tendens ifølge Ulrik Beck: Det globale risikosamfund Mangel på tillid til fremskridt Udvikling fra ’produktivkræfter’ til ’destruktivkræfter’ Kosmopolitisering

8 Sociale konsekvenser Fra simpel til refleksiv modernitet
Globale netværk Kommunikationsteknologiens betydning Individualisering specielt i velfærdsstater Integration og solidaritet vanskeliggøres Mulighederne for refleksion er ulige fordelt Kamp for individuelle rettigheder Øget mobilitet og fleksibilitet

9 Sociale konsekvenser Den kulturelle mangfoldighed
Homogeniseringstanken Vestliggørelse Kulturimperialisme Heterogenitetstanken Produkter tolkes ind i en virkelighed Forskellene bibeholdes og udvikles

10 Glokale identiteter og kulturer
McWorld? Traditioner nedbrydes Kommerciel manipulation Mediekoncentrationer og manipulation Undergraver lokale fællesskaber Et homogent verdenssamfund ’Jihad’ Religionernes globale genkomst National romantik Glokalisering: lokale fortolkninger af globale fænomener

11 Globalisering og fattigdom
Betydning for fattig og rig Tidlig modernitet Arbejdskraftoverskud kunne flytte Lokale problemer fandt globale løsninger NU Ophobning af ’menneskeligt affald’ / ’forspildte liv’ Udvikling drives af krav om rationalitet

12 Opsummering Her er tale om MULIGE fordele og ulemper. Væsentligt at påpege, at analyserne afhænger af perspektivet samt det niveau der analyseres på.


Download ppt "Kulturel globalisering – det sociologiske perspektiv"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google