Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Balanceskema Typiske kendetegn ved balanceskema:

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Balanceskema Typiske kendetegn ved balanceskema:"— Præsentationens transcript:

1 Balanceskema Typiske kendetegn ved balanceskema:
- Specifik tilretning. - En kolonne pr. konti. - Opfylder kravene til bogføringen. - Specifikation af egenkapital. (Se næste side) - Specifikation af vareforbruget. - Opgørelse af bogført værdi for anlægsaktiver. - Primo/ultimo reglen.

2 Balanceskema Formålet med balanceskema: Registreringssystem
Et registreringssystem skal give overblik over en virksomheds aktivitet, i form af systematisk bogføring af oplysninger. Overblik Overblikket ved et balanceskema fremkommer ved, at alle omkostninger af samme art står på samme konto. Opgørelsesmetode Sammentællinger m.m. gør, at man lettere får indtryk af hvordan det står til med virksomhedens økonomi.

3 Balanceskema Forklaring til bogstaver i højre kolonne:
R = Indtægter = Revenue E = Udgifter = Expense W = Privatforbrug/udtræk = Withdrawal

4 Anlægsnote Nedskrivninger, primo Anskaffelsespris, primo
+ Årets nedskrivninger - Tilbageførte nedskrivninger Nedskrivninger, ultimo (3) Afskrivninger, primo + Årets afskrivninger - Tilbageførte afskrivninger på solgte aktiver Af- og nedskrivninger, ultimo(4) = Bogført værdi (1 + 2 – 3 - 4) Anskaffelsespris, primo + Køb - Salg (til anskaffelsespris) Anskaffelsespris, ultimo (1) Opskrivninger, primo + Årets opskrivninger - Tilbageførte opskrivninger Opskrivninger, ultimo (2)

5 Anlægsnote Formålet med anlægsnote:
Lette overblikket over virksomhedens investeringer i anlægsaktiver. Forklare årets udvikling i anlægsaktiver. Redegør for forskellen mellem købspriser, værdifaldet og den bogførte værdi i regnskabet. Klarlægge bevægelserne, da anlægsaktiver indeholde elementer både med og uden likviditetsmæssige betydning.

6

7 DEBET & KREDIT Dobbelte bogholderis princip:
- Der skal altid debiteres og krediteres det samme beløb Posteringer: - Der kan aldrig være under 2 posteringer - En postering i debet kan modsvares af en til ? i kredit - En postering i kredit kan modsvares af en til ? i debet Fortegn: - Brug aldrig fortegnet som tankegang - Brug tankegangen omkring mere eller mindre.

8 AKTIVER & PASSIVER Regler for aktiver:
- Postering i debet => flere aktiver. - Postering i kredit => færre aktiver. Regler for passiver: - Postering i debet => mindre gæld eller egenkapital. - Postering i kredit => mere gæld eller egenkapital. Faldgrupper: - Aktivregulerende konti (Akk. afskrivninger & forventet tab debitor)

9 DET DOBBELT BOGHOLDERIS PRINCIP
OMKOSTNINGER INDTÆGTER DEBET KREDIT DEBET KREDIT SALDO SALDO X X D K AKTIVER PASSIVER

10 KONTOBEGREBET Fordele ved kontobegrebet: - Fleksibilitet
- Håndterbarhed - Overskuelighed Hvorfor kontobegrebet: - Skatteregler - Momsregler - Årsregnskabsloven - Bogføringsloven

11 KONTOPLAN Hvorfor kontoplan:
- Informationsindhold og specifikationsgrad. - Analysegrundlag og udviklingsværktøj. - Budgetter, Forretningsplaner og prognoser. Standardkontoplan: - Ensartethed inden for bestemte brancher. - Formål: Brancheanalyser, Politisk påvirkning, effektivitet.

12 AFSLUTNINGSSKEMAET Formålet med afslutningsark:
- Overskuelighed - Store firmaer har mange konti. - Bekvemmelighed - Let at håndtere for revisor mv. - Kolonneopdeling - Sikrer hurtigere afstemning. - Resultatopgørelse - Opstilling i skitseform. - Balance - Opstilling i skitseform. - Hjælpeværk i forbindelse med opstilling af endelig årsregnskab - især notespecifikation.


Download ppt "Balanceskema Typiske kendetegn ved balanceskema:"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google