Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Anderledes undervisningsformer - innovation og fagsamarbejde Anne Gry Hemmesam, Odder Gymnasium.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Anderledes undervisningsformer - innovation og fagsamarbejde Anne Gry Hemmesam, Odder Gymnasium."— Præsentationens transcript:

1 Anderledes undervisningsformer - innovation og fagsamarbejde Anne Gry Hemmesam, Odder Gymnasium

2 Innovation

3 Globaliseringsdagsordenen Samfundets ønske om, at elever udvikler innovative evner og kompetencer – man kunne måske hævde for at skabe overlevelse for velfærdssamfundet, som presses under globaliseringen: vi er nødt til at gøre tingene smartere for at kunne holde hyren

4 Dogmer for Ny Nordisk Skole (0-18 år) – i uddrag Vi kan selv, og vi skal selv: Handling frem for ord.

5 - og Vi vil være systematisk undersøgende og åbne for forandring: Vi vil være nysgerrige, opsøgende, innovative og risikovillige for at realisere den enkeltes potentiale. For at ændre verden må vi opdage, at noget kan være anderledes, og være villige til at ændre måden, vi arbejder på.

6 Hvad er innovation?

7 Innovation i gymnasiet At skabe et innovativt mindsæt, hvis mål er at skabe merværdi for andre.

8 AT er udvalgt som prøveplads for innovation i STX Læreplan for AT 1.2. Formål Almen studieforberedelse har til formål at udfordre elevernes kreative og innovative evner og deres kritiske sans i anvendelsen af faglig viden gennem fagligt samarbejde samt styrke deres evne til på et bredt fagligt og metodisk grundlag og i et fremtidsorienteret perspektiv at forholde sig reflekterende og ansvarligt til deres omverden og deres egen udvikling. ………

9 Eleverne elsker genkendelighed og rutiner Vær bevidst om hvilke faglighed, kompetencer eller færdigheder du vil fremme hos eleverne Eleverne elsker noget som er autentisk Autentiske problemstillinger fra hverdagen Ægte interesse fra lærerens side Anvendelighed Innovation i klasselokalet

10 Ingen innovation uden viden Spark with imagination, fuel with data (Google)

11 AT innovation Lærerne bestemmer det overordnede emne Eleverne skal skal tilegne sig fagligt kernestof inden for emnet Brainstorm og ideudvikling vha. onepager Mere fagligt input, men som knytter sig specifikt til elevernes ide (Det er her læreren er på glat is) Klare deadlines for delmål i processen Overblik over processen for eleverne

12 Faser i et innovationsprojekt Faglig viden Brainstorm Ren kreativitet Alt er tilladt Skøre indfald er velkomne og nødvendige Kritik er forbudt Lyt til hinanden Ideudvikling Faglig analyse af ideerne Hvad er muligt i praktisk og hvad giver mening Her inkluderes viden, ideerne skal beskrives med fagsprog, der skal evt. laves forsøg og regnes Frasortering af ideer Man skal kunne lade en ide gå -også selv om man har brugt meget tid på den og man selv fandt på den

13 One pager (hjælpe til ideudvikling) Fokus på ideen (sagen). Man skal kunne sælge din ide på en A4 side, ellers er den ikke god nok. Man er mere villig til at slå en ide ihjel, hvis den kun fylder en A4 side.

14 One pager I skal lave en beskrivelse af jeres ideer, som max må fylde en side. Den skal indeholde følgende punkter. Beskrivelse: Beskriv kort jeres ide Hovedaktiviteter: Hvilken fysik og naturgeografi bygger ideen på? Målepunkter for processen: Opstil i punktform de faglige ting I skal undersøge eller folk I skal kontakte for at komme videre Målepunkter for resultatet: Hvem henvender ideen sig til? Hvilken fordele/værdi har jeres produkt/koncept i forhold til eksisterende produkter/koncepter? Hvilken proces må man forestille sig projektet skal igennem for at kunne virkeliggøres?

15 Eksempler Fysik C og Old: Fremtidens by. Genopfind et by element fra antikken i en moderne form, som er baseret på bæredygtig energi Matematik A og Dansk A: Kampen om det god liv. Ved anvendelse af matematiske modeller undersøges problematikker omkring bæredygtighed. På baggrund af undersøgelsen udarbejdes et innovativt løsningsforslag i form af en formidling til et publikum/en modtagergruppe (danskfagligt), så de agerer hensigtsmæssigt i forhold til bæredygtig udvikling. Med anvendelse af såvel matematiske som danskfaglige metoder vurderes løsningsforslagets relevans og konsekvenser.

16 Fagsamarbejde

17 Hvorfor tværfaglig undervisning Virkelige problemstillinger, på den anden side af undervisningssystemet, er sjældent monofaglige. Anvendelse af viden fra et fag i et andet fag skal trænes.

18 Snup andres ideer og initiativ Tænk stort, men start småt

19 TED talks TED talks taler på under 18 min. Tale på engelsk (eller andet fremmedsprog) om et emne der er vigtigt, hvilket vil sige alle emner indenfor kernestoffet i fysik eller kemi. 1.Overskueligt format for eleverne 2.Engelsk fagmateriale på high school niveau let tilgængeligt.

20 Reverse engineering Split en ting eller et koncept ad Forstå hvad hver enkel del gør Sæt enkel delene sammen til en kopi af den originale ting/koncept eller forbedre den/det

21 Reverse engineering af en cykellygte Kernestof: Induktion, elektriske og magnetiske felter Træning af innovationskompetencer Husk et sted at fastholde projekter over længere tid f.eks. i Google site eller docs

22 Reverse engineering (Remix) En tværfaglig platform for innovation og faglig fordybelse

23 Dansk, musik og fysik Dansk: Eleverne fremstiller en test og lære at skelne mellem plagiat og eget arbejde, samt lærer korrekt kildehenvisning. Bevidst plagiering, omskriv plagieret historie så den bliver elevernes egen, nu kun med citater fra de gamle tekster. Musik: Eleverne analysere et musiknummer, klipper det op i enkelt dele og sætter dem sammen til et nyt nummer. Fysik: Eleverne skaber ny teknologi ud fra delkomponenterne af en solcelledrevet havelampe. Dybdelæring indenfor kernestoffet energi og elektriske kredsløb.

24 Hvilket tværfagligt element vil være lettest at inkludere i dit fag? Snak med den der sidder lig bag dig

25 Masse eksperimentet Danish Science factory Andre har designet forsøget og givet instruktioner til dataopsamling Leg forsker og analyser data. Sammenlign din rapport med de rigtige forskeres rapport. Undervisning i folkeskolen http://masseeksperimentet.danishsciencefactory.dk/

26 Højtaler puder Ide baseret på How to get what you want af Mika Satomi og Hannah Perner-Wilson http://www.kobakant.at/DIY/?p=3857 Kernestof: Elektriske kredsløb og lyd som eksempel på bølger (elektromagnetisme)

27 Spørgsmål?

28 TED talk (Tænk stort men start småt) – Naturvidenskab og engelsk AT-Innovation (vi kan selv, vil skal selv ) – Fysik og old – Fysik og Naturgeografi Undervis i folkeskolen Reverse engineering – Dansk, musik og fysik. Lav en ægte ting – Broder en højtaler – Innovation med induktion AT-forløb i Vita park, produktkrav er vigtigt Masse eksperimentet (hop med på andres ideer) – Leg forsker


Download ppt "Anderledes undervisningsformer - innovation og fagsamarbejde Anne Gry Hemmesam, Odder Gymnasium."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google