Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Guds glæde gennem generøsitet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Guds glæde gennem generøsitet"— Præsentationens transcript:

1 Guds glæde gennem generøsitet
Vi udforsker værdien ”generøsitet” i Guds ord. - storsind.. Højsind.. Mere end det at give.. Det er en ånd.. En attitude.. Et karaktertræk.. Fra vers 6 til 15 i kpt. 9 – bruger Paulus ordet generøs – 6 gange. Paulus siger til menigheden i Korinth, at de skal ”excellere i nåden at give”.. Generøsitet falder aldrig til ro – nu giver vi nok.. Vil altid søge, at vokse i ”nåden at give”. 16 ud af Jesu 38 lignelser behandler emnet om enge eller besiddelser. Der siges mere om penge i NT end om himmel og helvede til sammen. 5 gange flere henvisninger om penge end om bøn. – bøn/kærlighed ca Penge/ejendom = 2000. ”Intet emne er så ubetydeligt, som penge – intet vil afsløre dit hjerte så meget som penge”.

2 Guds nåde + Glædesfyldt taknemlighed = Generøsitet
I NT er der en tydelig sammenhæng imellem nåde – glæde/taknemlighed og generøsitet. Kristen generøsitet udspringer af nådes inspireret glæde og tak. Det at opleve Guds nåde skaber en glæde og taknemlighed, der udtrykker sig i generøsitet. # kan ikke fremtvinge generøsitet gennem loven.. Pligtfølelse.. Skyld.. Pres.. Slå i hovedet.. Generøsitet er et ”udtryk for Guds nåde”.. Et resultat af Guds nåde.. Nåde er Guds udfortjente gunst henvendt til uværdige syndere som mig og dig. Vi bliver alle glade og taknemlige overfor folk, der hjælper os i nøden.. Låner bil.. Redder os.. Jesus kom os til hjælp i vores aller største nød – vi var fortabte.. Sad fast i Skyld.. Skam.. Reddet.. Genoprettet.. Guds nåde flyder fra korset – fra Jesu død – hvor han sonede vores synd.. ”uforskyldt af bare nåde”:. Vi udvikler en glad, taknemlig og generøs ånd, når vi oplever kraften i nåden. Erkender, at alt det gode i livet er et resultat af Guds nåde.. Ser efter Guds nåde i enhver situation.. I NT kommer ordene nåde, tak, gave, glæde – fra den samme rod.. Nøglen til at være en glædesfyldt, taknemlig og generøs person ligger i oplevelsen af Guds nåde. STRØMMEN i 2.Kor.8 og 9: Guds nåde skaber glæde og tak, som gør os generøse.. Generøsiteten gør, at dem der modtager gaven oplever glæde og tak.

3 Rig på nåde – rig på generøsitet
”Venner, jeg vil gerne fortælle jer om, hvordan Guds nåde er kommet til udtryk i menighederne i Makedonien. Midt i deres mange trængsler har de oplevet en overvældende glæde, og midt i deres dybe fattigdom har de vist en utrolig rigdom på gavmildhed” Overstrømmende glæde + dyb fattigdom = rigdom på gavmildhed. Det er ikke altid de rigeste, der er de mest generøse. Generøsitet er ikke motiveret af rigdom, men af Guds nåde. En af Jesu lignelser: ”sådan går det den der er rig i denne verden, men som ikke er rig hos Gud”. Generøsitet er mere et udtryk for rigdommen af din Guds relation end rigdommen på din bankkonto. For nogen kristne vil det, at give 10% til Guds sag være generøst og opofrende, for andre vil det være lydighed mod lovens bogstav og hverken opofrende eller generøst. Slå ikke dig selv til ro med at give tiende, hvis Gud har givet dig nåde til at give 12, 15 eller 20%. Ill. En præst i Seattle, havde en snak med et velhavende medlem af sin kirke. Tog til hans kontor en dag. Du har talt meget om tiende på det sidste. Og jeg lytter i den grad. Og jeg vokser som kristen. Men kære pastro, jeg har mange penge. Jeg kan umuligt give tiende. Det er altså en utrolig masse penge. Præsten nikkede sympatisk med hovedet og spurgte om han ønskede, at de skulle bede over det. Det ville han gerne, så de bøjede hovederne sammen: ”Gud, jeg har brug for din vejledning i at give. Vis mig hvad jeg skal give”. Amen. Bagefter bad præsten: ”Gud min kære bror her fortæller mig, at han tjener for mange penge til at kunne give tiende. Så Herre jeg beder dig, for hans skyld, at du vil begrænse hans indkomst i dette kommende år, så han kan give det du ønsker af ham”. De makadoniske kristne gav efter evne- ja over evne. De gav ud over matematikken. De gav ikke ud af regel, men ud af glæde. Nøglen til deres generøsitet var, at de først og fremmest gav sig selv til Jesus. V. 5 – gav de sig selv først og fremmest til Herren.. Jo mere du åbner dit hjerte op for Guds nåde – jo større generøsitet. Jo mere du overgiver dig selv til Jesus – jo lettere er det at give. Den mest effektive måde, at forøge din generøsitet på, er ikke at forøge din indkomst – menat give dig mere til Jesus, så vil han forøge din generøsitet. Ill. Den rige yndling – tænk hvis han ikke var gået bedrøvet bort – men reageret på Jesu kald til generøsitet.. Gav alt.. Hvor rig var han ikke blevet.

4 Jesu nåde er kilden til generøsitet
”Tænk på, hvordan vores Herre, Jesus Kristus, viste sin kærlighed og nåde. Han var rig, men blev fattig for jeres skyld, for at I ved hans fattigdom kunne blive rige”. 2.Korinterbrev 8:9 Har du oplevet nåden i Kristus Jesus? Er du fyldt af glæden over den nåde? Mærker du taknemligheden til Jesus boble i dit hjerte? Jesu eksempel på en givende livsstil og taknemligheden til ham for hans offer i at komme til jorden og dø på korset, er den stærkeste kilde til generøsitet. Jesus blev fattig – ved at blive et menneske.. Og leve på denne jord.. Han havde guddomsherlighed.. Adskilt fra al synd.. Ondskab.. Han forlod.. Gav alt.. Blev fattig..blev sårbar.. Blev hånet. Blev spottet.. Blev ribbet for alt.. Var lydig til døden.. Ja døden på et kors.. Pisket.. Plaget.. Spottet.. Hensigten med Jesu offer – hans fattigdom – lidelse - og død, var at alle der kom til tro på ham en dag skulle opleve hans rigdom i himlen. Gennem tro på Jesus og overgivelse til ham, kan denne dynamiske Jesu nåde blive aktiv i den troendes liv. Skaber den åndelige kraft der producerer generøsitet.. Stik imod den menneskelige natur.. Nærig.. Smålig.. Holder på sit.. Når jesus bor ved troen i vores hjerter – vil Han forme sin generøsitet i vores karakter og udtrykke sin generøsitet gennem vores givertjeneste. Generøsitet er et Kristus lig karaktertræk. Jesu nåde – hans eksempel i Hans fornedrelse.. Og korfæstelse.. Er branded i kristen givertjeneste.. Verden forsøger, at presse os ind i dens materialistiske form, så vi altid stræber efter at anskaffe os mere, forbruge mere, tjene kere, spare mere op, eje mere.. Vi må have en fladskærm.. Kristen generøsitet og givertjeneste.. Er en modkultur.

5 Generøsitet aktiverer nådens liv
”Husk på, at de, der sår sparsomt, skal høste sparsomt, men de, der sår rigeligt, skal høste rigeligt”. 2.Korinterbrev kpt 9:6 At give er som at så. Nogen ser på det, at give, som at miste. Det at give, er for dem, som at smide penge i skraldespanden. Skrald. Men Paulus siger, at det du giver forsvinder ikke. Du mister det ikke. Du sår det. Du investerer det. Paulus præsenterer to måder at give på: give sparsomt eller give rigeligt/generøst. Sparsomt – give begrænset, svært, holde tilbage, begrænset En givestil, hvor vi giver så lidt som muligt, så vi selv kan beholde så meget som muligt. Er det den nådens ånd Gud glæder sig over? Gud som er så generøs, at han end ikke sparede sin egen søn, hvordan kan han andet end give os alt med ham (Rom.8:32). Ill. En god landmand kan finde på at spare på brandstof. Passe på sine maskiner, holder dem vedlige, så han sparer på nyanskaffelser. Men en god landmand vil aldrig skære på mængden af såsæd. En god landmand ved, at en stor høst forudsætter en stor såsæd. Den der giver sparsommeligt – høster også sparsommeligt. Paulus var sikkert inspireret af ordet i Ord.11:24 ”Den ene strør ud og får stadig mere, den anden er urimeligt sparsommelig, det fører kun til mangel”.

6 urimeligt sparsommelig, det fører kun til mangel”. Ord.11:24
”Den ene strør ud og får stadig mere, den anden er urimeligt sparsommelig, det fører kun til mangel”. Ord.11:24 Godt at være sparsommelig i livet – spare på transporten, maden, tøjet, underholdning.. Men at skære i det du sår ud er ikke godt forvalterskab.. Dum og kortsigtet.. Vil ikke tjene dig godt. Strider imod visdommen! Ill. Svare til, at landmanden spiste sin såsæd. Mæt nu.. Men sulten næste år. ”Den, der undervises i ordet, skal dele alt godt med den, der underviser. Far ikke vild! Gud lader sig ikke spotte. Hvad et menneske sår, skal det også høste: Den, der sår i kødet, skal høste fordærv af sit kød, og den, der sår i Ånden, skal høste evigt liv af Ånden. Lad os ikke blive trætte af at gøre det som er ret; vi skal til sin tid høste, blot vi ikke giver op. Så lad os da gøre godt mod alle, så længe det er tid, især mod vore trosfæller”. Gaaterbrevet kpt.6:6-10 Når du deler du til andre i nød.. Giver til de fattige… eller tager del i ansvaret med at sikre menighedens tjeneste.. Så sår du en såsæd.. Jo mere du sår – jo større høst.. Hvis vi ikke forstår dette princip – kan vi fare vild! Gud lader sig ikke spotte. Dette princip går han ikke på kompromis med. Sår du i kødet.. Selvnydelse.. Egoisme.. Selvoptagethed.. Griskhed.. Nærighed.. Høste fordærv af kødet.. Så du i Ånden.. Kærlighed.. Glæde.. Uselvviskhed.. Generøsitet.. Så vil du høste evigt liv af Ånden.. Der er en høst ved at give til Guds rige og andres behov. At give af dine midler er ikke dumt og spild – det er en vis investering som vil blive belønnet med afkast. ”Jesus sagde: saml jer skatte i himlen” hvordan? – ved at give penge til Jesu hensigt på jord.. Menighed.. De fattige.. Vi skal høste til sin tid..

7 Hvad er høsten af generøsitet?
Det gør noget godt ved Gud, når du giver med glæde. ”Men enhver skal give, som han har hjerte til – ikke vrangvilligt eller under pres, for Gud elsker en glad giver”. 2.Kor.9:7 Gud elsker en glad giver.. Hilaros – hilariuous – være så glad at du er ved at eksplodere.. Kun nåden.. Når vi sår med den rette ånd og indstilling.. Så vil vores generøsitet glæde Gud.. Penge lugter.. Apg.10:4 ”Dine bønner og dine almisser er steget op til Gud og huskes hos ham”.. Gud hører hvad du beder.. Han ser hvad du giver.. Mat.6:1 – når du giver.. Din far ser det.. Løn i himlen.. Fil.4:18 ”Jeg har mere end nok efter at have modtaget jeres gave.. En liflig duft, et kærkomment offer, Gud til behag” Ord.3:9 ”Du skal ære Herren med din rigdom, med det første af al din afgrøde; så fyldes dine forrådskamre til overflod, dine persekar løber over med vin”. Heb.13:15 ”Lad os bestandig ved ham bringe Gud takoffer, det vil sige frugten af læber, der bekender hans navn. Glem heller ikke godgørenhed og gavmildhed, det er den slags ofre, Gud finder behag i”.

8 Hvad er høsten af generøsitet?
2) Gud vil sætte dig i stand til at give mere. ”Gud magter at give jer al nåde i rigt mål, så I altid i alle måder har nok af alt og endda overflod til at gøre godt”. 2.Kor.9:8 En af de største hindringer for at praktisere generøsitet er et forkert billede på ens resurser. Man ser sine resurser som en lagkage – at give er at give en bid af sin kage – hvilket betyder mindre til mig og min familie. Men hvad siger Bibelen? Bibelen siger, at Gud vil velsigne dig, så du kan være generøs. Gud lover, at han vil give os de resurser der skal til for at udtrykke en generøs ånd. Når vi bliver ledt til at give mere – så lover Gud at forøge størrelsen af kagen..så vi stadig har hvad vi skal bruge.. v Som der står skrevet: han stråede ud, han gav til de fattige, hans retfærdighed består til evig tid. Og han, der forsyner sødemanden med udsæd og med brød til at spise, skal også forsyne jer rigeligt med udsæd, forøge det med mange fold, og lade jeres retfærdighed bære rige frugter, Så i får rigeligt af alt til al gavmildhed.. Både brød at spise.. Rigeligt med udsæd.. Forøge det.. Så i får rigeligt af alt til al gavmildhed.. Han lover ikke ubegrænset luksus og selvforkælelse.. Han vil sørge for overskud til at give ud af.. Gælder også os som kirke.. Gud vil sørge for mere end nok.. Til udsæd.. mission.. Nødhjælp.. Et nyt og større sted.. En præst mere.. JO mere vi som kirke giver til mission, nødhjælp.. Jo mere sår vi ud.. Ill. 30% i Christiansand. Personligt: Ill. På bibelskole.. Stjålet al mit tøj.. Erstatning.. Betale.. Ill. Lejlighed – hus i kbh.. Erstatning..

9 Hvad er høsten af generøsitet?
3) Gud vil få ære og tak pga. dig ”og det en gavmildhed, som fører til taksigelse til Gud.. Den er også en rigdom ved at fremkalde manges taksigelse til Gud.. Vil få dem til at prise Gud ..” 2.Kor.9:11-13 Paulus begynder ikke at give korinterne tak for deres gave.. Motivationen er, at Gud vil få tak. Når de kristne i jerusalem får hjælp – vil de prise Gud. Ill. Mette og jeg – bagud.. Efter et år i huset.. En konvolut kr. fra anonym giver.. Så megen bekymring. Ill. Mandegruppe i Kbh. – generøsitet.. Kollekt til renovering af børnekirkens faciliteter – manglede kr. kom 6000 ind. Gav resten. Fik en idé: ære nogle af de frivillige medarbejdere.. Ud over vores tiende.. Offer i kirken… samler vi ind.. Giver en gave.. De bliver så glade kr.

10 Hvad er høsten af generøsitet?
4) Du udtrykker sandt fællesskab ”og prise ham for jeres oprigtige fællesskab med dem og med alle, og de vil bede for jer, og længes efter jer på grund af Guds overvældende nåde mod jer”. ..” 2.Kor.9:14 Oprigtigt fællesskab.. Som kristne.. At vi alle bidrager som vi kan.. Det første kristne fællesskab.. Var der behov, så blev de mødt af fællesskabet.. De gav efter evne.. Gav en vidunderlig fællesskabsfølelse.. Kærlighed.. Taknemlighed.. Forbøn.. Kærlighed.. Hvis resten af fællesskabet overtog din giverstandard – måtte vi så skære.. Eller kunne vi ekspandere..

11 Hvad er høsten af generøsitet?
5) Du bekræfter din bekendelse til evangeliet. ”At i med den hjælp står jeres prøve, vil få dem til at prise Gud for, at I er lydige mod bekendelsen til evangeliet om Kristus” 2.Kor.9:13 Prøve om jeres kærlighed er ægte.. Kærligheden giver.. Prøve om jeres bekendelse til evangeliet står jeres prøve.. Evangeliets kerne.. Gud elskede så han gav.. Kærligheden er størst af alt.. Ikke lydige imod bekendelsen – jesus først.. Gud størst.. Sige, at vi ikke vil hjælpe..

12 Generøsitet – starter og slutter med Guds nåde
”Gud ske tak for hans uudsigelige gave” 2.Korinterbrev kpt.9:15


Download ppt "Guds glæde gennem generøsitet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google