Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fritidspas på det kommunale budget Merete Scheelsbeck Formand for Fritids- og Kulturudvalget Høje-Taastrup Kommune (HTK)

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fritidspas på det kommunale budget Merete Scheelsbeck Formand for Fritids- og Kulturudvalget Høje-Taastrup Kommune (HTK)"— Præsentationens transcript:

1 Fritidspas på det kommunale budget Merete Scheelsbeck Formand for Fritids- og Kulturudvalget Høje-Taastrup Kommune (HTK)

2 Kommunens politik på området Alle børn og unge skal have mulighed for at udfolde deres interesser og evner til at indgå i sociale fællesskaber gennem et bredt og varieret kultur- og fritidsudbud, samt at børn og unge har muligheder for fritids- og kulturaktiviteter i deres nærmiljø.

3 Der gøres en aktiv indsats for øget tilgang af medlemmer til bestående og nye foreninger. Samarbejdet mellem kommunale institutioner og det frivillige foreningsliv skal fremmes og børn og unge skal gives viden om og kontakt til de fritids- og kulturtilbud, der er i kommunen.

4 Der gøres en aktiv indsats for at involvere alle samfundsgrupper i kultur- og fritidslivet uanset alder, etnisk oprindelse og køn. Foreningerne skal bidrage med en aktiv indsats på det sociale område, også når det drejer sig om udsatte børn og unge samt integration af borgere med anden etnisk baggrund end dansk

5 Disse politiske mål lever mange børn og unge i kommunen op til, men vi har nogle udfordringer… Foreningsdeltagelse meget lav i HTK 66% mod 77% på landsplan Har en udfordring i forhold til borgernes sundhedstilstand Socialt udsatte grupper –Heldagsskole –Manglende netværk udenfor nærområderne

6 Udgangspunktet ”Foreningernes by” – 276 kendte foreninger heraf 86 folkeoplysende Vi har veludviklede og mange idrætsfaciliteter

7 Fra idé til virkelighed Politisk forslag om at søge satspuljemidler –Tilskud på 418.000 kr. årligt –Projektperiode 2007 og 2008

8 Erfaringerne Over 50 % fortsætter i foreningslivet –Relationer med andre børn Spreder sig til søskende og venner –Skaber en foreningskultur i familierne Børnene får hjælp af voksen, som de kender fra skolen Fritidsvejlederen kan skabe dialog mellem administration, skole og foreningslivet Stor forskel på lærernes engagement

9 På budgettet Udfordring med projekter finansieret af puljemidler På budgettet siden 2009 –721.500 kr. –160 børn i 2009/2010 Økonomisk prioritering –Blandt spareforslag hvert år

10 Nye tiltag Ny ansøgning til socialministeriet –Hjælpe de svageste grupper ind i foreningslivet –Fritidsvejledere i socialt belastede boligområder –Vi har nu opbygget et foreningsliv, som er engageret i opgaven Etniske forældres deltagelse i idræts- og foreningslivet –800.000 kr. fra Integrationsministeriet – egenfinansiering på 1.200.000 kr. –Succes med børnene, men stadig mangel på frivillige, trænere og ledere

11 Spørgsmål? meretesc@htk.dk Tlf: 30 29 52 48


Download ppt "Fritidspas på det kommunale budget Merete Scheelsbeck Formand for Fritids- og Kulturudvalget Høje-Taastrup Kommune (HTK)"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google