Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Forældrekredsmøde 2008 Velkommen. Dagsorden Valg af dirigent. Skolens økonomiske, driftsmæssige og pædagogiske forhold v/bst. og ledelse Erklæring fra.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Forældrekredsmøde 2008 Velkommen. Dagsorden Valg af dirigent. Skolens økonomiske, driftsmæssige og pædagogiske forhold v/bst. og ledelse Erklæring fra."— Præsentationens transcript:

1 Forældrekredsmøde 2008 Velkommen

2 Dagsorden Valg af dirigent. Skolens økonomiske, driftsmæssige og pædagogiske forhold v/bst. og ledelse Erklæring fra den tilsynsførende, Thomas Rostrup Beretning fra forældrerepræsentantskabet Valg af bestyrelsesmedlem i medfør af § 3 Lise Lotte Bundesen genopstiller Bestyrelsen anbefaler et genvalg Fastsættelse af det højeste antal suppleanter og valg af suppleanter, jfr. § 3 Eventuelt.

3 Introduktion Skolens vision og strategi er uændret i 2007 Handleplanen for 2007 er udmøntning af skolens vision og strategi og giver et godt overblik over kompleksiteten i en skoles opgaver Skolens budget er baseret på handleplanen (vi har sat penge på aktiviteterne) Vigtige økonomiske elementer i denne plan er Udvidelse af klassekvotient til 22 elever Nybyggeri Klassekvotient øges til 22 elever per klasse Klassekvotient øges til 22 elever per klasse Nybyggeri Nybyggeri Den årlige handleplan er en udmøntning af skolens strataegi Den årlige handleplan er en udmøntning af skolens strataegi Indtægter Indtægter Lille øgning i elevantal(+8) - uændret statstilskud. Lille øgning i elevantal(+8) - uændret statstilskud. Ajourføring af takster skolepenge Ajourføring af takster skolepenge Stigning i øvrige indtægter ( tilskud fra barselsfond og gaver) Stigning i øvrige indtægter ( tilskud fra barselsfond og gaver) Udgifter Udgifter Lærerløn er steget med 2,8 % (excl. ny løn) Lærerløn er steget med 2,8 % (excl. ny løn) Mindre overarbejde Mindre overarbejde Afspadseringsforpligtelser er faldet Afspadseringsforpligtelser er faldet

4 Introduktion Økonomi 2007 Økonomi 2007 Fortsat øgning i elevantal Fortsat øgning i elevantal Investeringer i forbedring af bestående undervisningsforhold Investeringer i forbedring af bestående undervisningsforhold Pænt overskud Pænt overskud Økonomi 2008 Økonomi 2008 Overskud betydeligt mindre end 2007 og budget 2008 Overskud betydeligt mindre end 2007 og budget 2008 Statstilskuddet udmøntes med 2-3 års forsinkelse Statstilskuddet udmøntes med 2-3 års forsinkelse Lønstigninger i ny overenskomst større end forventet Lønstigninger i ny overenskomst større end forventet Likviditet (+ 3.5 million kr.) Likviditet (+ 3.5 million kr.) Uændret på trods af investeringer Uændret på trods af investeringer Resultatet er meget tilfredsstillende, men vurderes også i forhold til forestående investeringer. Resultatet er meget tilfredsstillende, men vurderes også i forhold til forestående investeringer.

5 Introduktion Økonomi 2009 Økonomi 2009 God stigning i statstilskuddet ifølge finanslovsforslag God stigning i statstilskuddet ifølge finanslovsforslag Lønudgifterne er kendt de næste 3 år Lønudgifterne er kendt de næste 3 år Skolepenge justeres løbende i forhold til andre skoler Skolepenge justeres løbende i forhold til andre skoler Fornuftig balance mellem indtægter og udgifter Fornuftig balance mellem indtægter og udgifter Vurderer vi har råd til at medfinansiere nybyggeri med 500.000/år Vurderer vi har råd til at medfinansiere nybyggeri med 500.000/år

6 Regnskab 2007 Tusind Kr. 20062007 Ændring % Årselever377.9385.6+2.0 Indtægter23.11424.140+4.4 Udgifter-22.512-23.369-3.8 Resultat602771+28.1 Egenkapital2.4553.226+31.4

7 Kommentarer til resultat 2007 Igen et markant overskud Igen et markant overskud Indtægter Indtægter Lille øgning i elevantal(+8) - uændret statstilskud. Lille øgning i elevantal(+8) - uændret statstilskud. Ajourføring af takster skolepenge Ajourføring af takster skolepenge Stigning i øvrige indtægter ( tilskud fra barselsfond og gaver) Stigning i øvrige indtægter ( tilskud fra barselsfond og gaver) Udgifter Udgifter Lærerløn er steget med 2,8 % (excl. ny løn) Lærerløn er steget med 2,8 % (excl. ny løn) Mindre overarbejde Mindre overarbejde Afspadseringsforpligtelser er faldet Afspadseringsforpligtelser er faldet

8 Kommentarer til resultat 2007 Investeringer (+ 1 million kr.) Investeringer (+ 1 million kr.) Nyt PSC-center Nyt PSC-center Vedligeholdelsesarbejder (ny linoleum på gulve) Vedligeholdelsesarbejder (ny linoleum på gulve) Likviditet (+ 3.5 million kr.) Likviditet (+ 3.5 million kr.) Uændret på trods af investeringer Uændret på trods af investeringer Resultatet er meget tilfredsstillende, men vurderes også i forhold til forestående investeringer. Resultatet er meget tilfredsstillende, men vurderes også i forhold til forestående investeringer.

9 Resultat 2007 og Budget 2008 Tusind Kr. 2007 B 2008 Ændring % Årselever385.6394.6+2.3 Indtægter22.99123.630+2.8 Udgifter-22.220-22.930+3.2 Resultat771700-9.1% Egenkapital3.2263.900+20.9

10 Resultat 2008 2008 2008 Elevantal stort set som budgetteret, fremgang på 5 elever Elevantal stort set som budgetteret, fremgang på 5 elever Investeringer i form af nye toiletter, nye lærerfaciliteter, totaludskiftning af vinduer på Skovgårdsvej 11, nye køkkenfaciliteter i SFO Investeringer i form af nye toiletter, nye lærerfaciliteter, totaludskiftning af vinduer på Skovgårdsvej 11, nye køkkenfaciliteter i SFO Afskrivninger af fysiklokale og mediacenter Afskrivninger af fysiklokale og mediacenter Meget dyr overenskomst (efter budgetlægning) Meget dyr overenskomst (efter budgetlægning) Byggeprojekt (likviditetsmæssigt) Byggeprojekt (likviditetsmæssigt) Overskuddet vil ligge betydeligt lavere end budget Overskuddet vil ligge betydeligt lavere end budget

11 HANDLEPLAN 2008

12 HANDLEPLAN 08 Resultat Opnå et driftsoverskud på kr. 700.000,- Resultatet vil ikke kunne nås fordi: Der har indsneget sig en fejl på kr. 100.000 grundet nyt konteringssystem. Overenskomsten 2008 har været betydeligt dyrere end forventet. Skolen havde opnormeret lærerårsværk med + 0,5 grundet bevilget støtte til elever med behov herfor. Eleverne er efter sommerferien flyttet til andre skoler. Refusionen bortfalder, om end udgiften bliver (man kan ikke bare opsige).

13 HANDLEPLAN 08 Resultat Nye satsninger Lærerværelset Ledelsen skønner, at det vil være ”rettidig omhu” at sørge for gode arbejdsforhold til lærerne. Dette er dels planlagt gennem renovering af lærerværelset, men ledelsen skønner, at vi skal tage villaens kælder med for derved at tænke helhedsløsning. Bedre køkkenfaciliteter i SFO’en Summa summarum vil årets overskud ligge betydeligt lavere end budgetteret.

14 Resultat 2009 Klassekvotient op til 22 (afhængig af lokale) Klassekvotient op til 22 (afhængig af lokale) Øget statstilskud (grundet udgiftsstigninger i Folkeskolen) Øget statstilskud (grundet udgiftsstigninger i Folkeskolen) Ajourføringer af skolepengebetaling Ajourføringer af skolepengebetaling Lønstigninger i henhold til overenskomst Lønstigninger i henhold til overenskomst Uændret husleje Uændret husleje Afskrivninger af fysiklokale og mediacenter Afskrivninger af fysiklokale og mediacenter Øgede udgifter til byggeprojekt Øgede udgifter til byggeprojekt Resultat forventes at være på linje med 2007 Resultat forventes at være på linje med 2007

15 HANDLEPLAN 08 Elevtal Markedsandel/omsætning Øge elevantal til min. 394,6 årselev (398 elever pr. aug. 08) 22 elever pr. klasse, hvor det kan lade sig gøre Vi havde budgetteret med en fremgang på 6 elever (= 398), men opnåede pr. 5. september en fremgang på 5 elever (= 397). Det er også elevtallet d.d.

16 HANDLEPLAN 08 Bygninger (eksisterende) Lærerværelse Gulv + vægge + inventar (total fornyelse udført sommeren 08) Villaens kælder Gulv + vægge + inventar (total fornyelse udført sommeren 08) Skovgårdsvej 11 Udskiftning af alle vinduer (udført sommeren 2008) Nyt tiltag: Åbent køkken på 1. sal (udført februar 2008)

17 HANDLEPLAN 08 Bygninger (eksisterende) Kvistrenovering i 53-bygning Alle kviste får ny træskal Fravælges og rykkes til HANDLEPLAN 09 Rørledninger TV-inspektionsrapport skal vurderes af kloakmester (pågår) Toiletrenoveringsplan Etablere 3 helt nye toiletter i stueplan på 1891 bygn. (er udført februar 2008) GH + elevråd gennemgår alle andre toiletter, laver plan (forestår)

18 HANDLEPLAN 08 Bygninger (nybyggeri) Forventning er en Lokalplan, som tillader en byggeprocent=70 på Skovkrogen 21 Forventning er en Lokalplan, som tillader en byggeprocent=70 på Skovkrogen 21 Stile mod opstart af byggeri forår 08 Stile mod opstart af byggeri forår 08 25. april 08 : Lokalplan vedtaget (70 % bebyggelse) 25. april 08 : Lokalplan vedtaget (70 % bebyggelse) 21. maj 2008: Principiel byggegodkendelse 21. maj 2008: Principiel byggegodkendelse 11. september 2008: Endelig tilladelse 11. september 2008: Endelig tilladelse Ny plan: Ny plan: Tidligste opstart af byggeri = forår 2009 Tidligste opstart af byggeri = forår 2009 Tidligste tidspunkt for nøgleklart byggeri = august 2010 Tidligste tidspunkt for nøgleklart byggeri = august 2010

19 HANDLEPLAN 08 Bygninger (nybyggeri) Aftaler med HOFFMANN med bistand fra RAMBØLL Aftaler med HOFFMANN med bistand fra RAMBØLL Arkitektandragende og ingeniørandragende er udført Pris på byggeri skal genforhandles (er angivet i 2006 priser) Indretning af ny bygning og udearealer Indretning af ny bygning og udearealer Inddragelse af faglærere Inddragelse af faglærere (overføres til HANDLEPLAN 09) Inddragelse af SFO Inddragelse af SFO (overføres til HANDLEPLAN 09) Byggeplads og til-og frakørsel hertil Byggeplads og til-og frakørsel hertil Inddragelse af lærerne Inddragelse af lærerne (overføres til HANDLEPLAN 09) Genhusningsplan for to klasser Genhusningsplan for to klasser Sct. Andreas Kirke er IKKE en mulighed Sct. Andreas Kirke er IKKE en mulighed To muligheder er undersøgt To muligheder er undersøgt Leje af grund på Skovkrogen (kr. 300.000 i årlig leje) 2-etagers ”pavillon” på Skovgårdsvej 11 ud mod Skovkrogen

20 HANDLEPLAN 08 Bygninger (nybyggeri) Økonomi Udgifter23.000.000 kr. Indtægter Sct. Joseph Søstrene 1.500.000 kr. En forældre 1.000.000 kr. Lånoptagning (skolen) 7.500.000 kr. 10.000.000 kr. Restbehov (fonde etc.) 13.000.000 kr.

21 HANDLEPLAN 08 Bygninger (nybyggeri) Økonomi Økonomi Aftaler med bank Sker, når vi ved, hvor meget fondene giver Aftaler med fundraisere Dette arbejde er i fuld gang Én stor fond har modtaget ansøgning okt. 08, svar primo november Herefter ansøges en vifte af specielt udvalgte (særlig strategi) fonde Kommunikation til forældre/ansatte Skete første gang juni 2008 Sker anden gang (prospektmateriale) december 2008 Prospektmateriale skal udarbejdes ER udarbejdet august til oktober 2008 og er klart

22 HANDLEPLAN 08 Priser Priser Forhøje skolepenge (fra august 08) I januar besluttede bestyrelsen at hæve til kr. 1225 pr. mdr. Meddelt til forældrene den 16. juni 2008

23 HANDLEPLAN 08 Sortiment/kvalitet/effektivitet Fortsat tilpasning af undervisningen til ny lovgivning (forår 07) Prøvebestemmelser Skolen har forholdt sig til bestemmelserne af 1. august 2007. Ledelsen har inviteret til feed-back fra: Dansk Engelsk, tysk, fransk Samfundsfag Historie Kristendom Alle disse fag opererer pr. 1/8 2007 med andre prøveformer end kendt indtil da Evalueres efter at vi for første gang, sommer 08, har afholdt årsprøver efter nye form i de tre sidstnævnte fag Timefordelingen skal revurderes Dette er sket og medtaget i TF0809 Herunder indtænkes ELEVTRIVSEL Hvad er godt for ”det hele menneske” ?

24 HANDLEPLAN 08 Sortiment/kvalitet/effektivitet Dannelsesforløb (Trivselsplan) ”Læseplan” for ”det hele menneske” Forløb i indskolingen Forløb på mellemtrinnet Forløb i overbygningen Køreplan: Pædagogisk weekend februar 2008 Brainstorm og visionsdannelse for ”Trivselsplan” Nedsat arbejdsgruppe systematiserer materialet fra pædagogisk weekend forår 2008 opstiller en implementeringsplan sommer 2008 Plan fremlægges ved skoleårets start 2008/2009

25 HANDLEPLAN 08 Sortiment/kvalitet/effektivitet Trivselsplanens elementer Indførelse af begrebet ”trivselsaftale” som afsæt for ”forældreaftalen” Faste temapunkter til de 3 pædagogiske områder Forældremøder i klasserne Forældremøder i salen Foredrag AKT-tiltag 2 pædagoger og 2 lærere i uddannelse Trivselsaktiviteter Indskoling/mellemtrin/overbygning Obligatoriske forløb med ”ressource-lærere”

26 HANDLEPLAN 08 Sortiment/kvalitet/effektivitet Fagudvalg Læseplansarbejde vurderes i forhold til fælles FAKSindsats I 2008 er det de praktisk/musiske fag, der skal vurderes. Årsplaner Let standardisering Lay-out Indhold Læringsmål / aktivitetsmål / Anvendt evaluering Blev lanceret ved PR-møde og planlægn.dag i juni 2008 Indførelse af nationale tests (efterår 08) Hele dette projekt er af Undervisningsministeriet blevet udsat Nyt karaktersystem (administration) Enklere system tilstræbes Systemet har vi fundet hos Tabulex’s administrationsprogram, TEA, og vi er pr. oktober 2008 gået i gang hermed.

27 HANDLEPLAN 08 Sortiment/kvalitet/effektivitet Skolevejledningen Intern Denne udvides til at omfatte de samtaler, som den eksterne nu ikke længere tager sig af. Denne udvides med at tage sig af erhvervspraktik, som ellers ville være bortfaldet. Ekstern Ny lovgivning gør, at der her alene gøres et arbejde for elever med særlige behov. Desuden bortfalder erhvervspraktik i 9. klasse og erstattes af praktik i forskellige studieretninger (8. kl.)

28 HANDLEPLAN 08 Kommunikation Skabe ejerskab til skolens målsætning (forældre/elever/personale) Hele dette område skal ”synkroniseres” med TRIVSELSINDSATSEN Fortsat bevidstgørelse om Forventningskataloget. I samarbejdet med de øvrige FAKS-skoler synliggørelse af målsætningen i fagbeskrivelserne. Lærere sendes til FAKS-træf herom (oktober 08) (bliver først forår 2009) INTRA-NET (UNI-C’s) Lærerintra Kører 100 % Integrere hjemmesiden Er sket, således at hjemmesiden fungerer som skoleport for INTRA Alle kan nu via skoleporten trække på mange flere oplysninger Elevintra Forår 08 :Udvalg orienterer om pilotprojekt og foreslår strategi Efterår 08: Strategi implementeres Pilotprojekt indført i de to 8. klasser efterår 2008

29 HANDLEPLAN 08 Kommunikation Evaluere/justere skole/hjem samtalen Inkorporering i arbejdstidsaftalen/ skemalægningen Den nye form fortsættes i 2008/2009, herunder frigørelse af klasselæreren 1 dag m.h.p. afvikling af samtaler. Forældremøderne udvides i antal til 2 om året også i skoleåret 0809 Udvalgsarbejde igangsættes til skoleåret 0809 m.h.p. at overveje brugen af elevplaner Emnet analyseres ud fra TRIVSELSPLANENS krav Da Trivselsplanen først blev igangsat august 2008 overføres tema om elevplaner til HANDLEPLAN 09

30 Handleplan 08 Økonomi/finans Personale Lærere Undervisning Årsværk reguleres op i forhold til spec.uv.behov Er ikke medtaget i budgettet, se indledning til Handleplan 08. Belaster med 0,32 årsværk. Anden gerning IT-arbejde hidtil: Intern + ekstern arb.kraft IT-arbejde fremover: Intern arb.kraft Service forbedres derved

31 Handleplan 08 Økonomi/finans Personale Pædagoger Der stiles mod flere attraktive 31-timers stillinger Arbejdsopgaverne udvides med mere skolepædagogtid i indskolingen (ØKONOMI) Er sket. Indskolingslærere og pædagoger inddrages i overvejelsen Er sket. TAP Pedel Nyt team (Jan+ny) skal være funktionsklart januar 2008 Igangsat maj 2008

32 Handleplan 08 Økonomi/finans Implikationer af beslutninger vedr. byggeri/ombygning Skolen har hidtil forbrugt til Rambøll kr. 155.000,- Besparelser andre områder Mobiltelefoni gennemgås SKI-inkøb iagttages nøje El/Varme/Vand Analyse og vurdering Inddragelse af elever (miljøbevidsthed)

33 HANDLEPLAN 08 Organisation ELEVER UVM i januar/februar 2008 Elevråd jfr. Trivselsplanen (efterår 2008) FORÆLDREREPRÆSENTANTSKABET Løbende møder med formandskabet 2 ordinære møder for hele repræsentantskabet 3 delmøder for hhv. indskoling/mellemtrin/overbygning 7 KU-møder (ledelse+formandskab for forældrerepræsentantskabet) MIO Opfølgninger på APV 2007 Personalepolitik Sikkerhed Brand Evakuering

34 HANDLEPLAN 08 Organisation Efter-/videreuddannelse Hvad besidder den enkelte af udd./kurser ? Hvad er skolens behov ? Hvad er den enkeltes behov ? Udføre personaleudviklingssamtalerne (forår 08) (ER sket) LØNPOLITIK OK 08 Ny Løn Opjusteres ikke grundet det store lønløft jfr. OK08, men niveauet for Ny Løn i Folkeskolen vurderes løbende.

35 Glimt fra hverdagen En skolestart Cyklistprøven Fordybelsesugen

36 Dagsorden Valg af dirigent. Skolens økonomiske, driftsmæssige og pædagogiske forhold v/bst. og ledelse Erklæring fra den tilsynsførende, Thomas Rostrup Beretning fra forældrerepræsentantskabet Valg af bestyrelsesmedlem i medfør af § 3 Lise Lotte Bundesen genopstiller Bestyrelsen anbefaler et genvalg Fastsættelse af det højeste antal suppleanter og valg af suppleanter, jfr. § 3 Eventuelt.

37 Tilsynserklæring 2008 Som Gentoftes Kommunes tilsynsførende på Sct. Joseph Søstrenes Skole besøgte jeg skolen to gange i oktober 2008. Jeg overværede undervisningen i tre forskellige undervisningstimer: en 1. klasse i dansk, en 5. klasse i matematik og en 8. klasse i geografi. Derudover havde jeg lejlighed til på egen hånd at gennemgå mødeprotokoller og eksamenslister for skoleåret 07/08. Eksamenslisterne udviste igen i år et højt karakterniveau blandt afgangsklasserne – også med den nye karakterskala. Der er grund til at tro, at skolens karaktergennemsnit også denne gang vil ligge højt på den nationale statistik. Undervisningen foregik under velordnede forhold med inddragelse af eleverne og tidssvarende undervisningsmaterialer og -metoder. Det faglige niveau var højt og stemningen god. Alt i alt står skolens undervisning til fulde mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen – og mere til. Gennem min samtale med skolelederen og ved selvsyn fik jeg bekræftet, at der er tale om en skole i udvikling; en udvikling, som jeg nu har kunnet følge gennem nogle år. Der arbejdes målrettet og velorganiseret for at udmønte skolens formulerede værdigrundlag. Med den snarlige udvidelse af skolen vil der i endnu højere grad være mulighed for at leve op til skolens formål til glæde for skolens elever. Thomas Rostrup

38 Dagsorden Valg af dirigent. Skolens økonomiske, driftsmæssige og pædagogiske forhold v/bst. og ledelse Erklæring fra den tilsynsførende, Thomas Rostrup Beretning fra forældrerepræsentantskabet Valg af bestyrelsesmedlem i medfør af § 3 Lise Lotte Bundesen genopstiller Bestyrelsen anbefaler et genvalg Fastsættelse af det højeste antal suppleanter og valg af suppleanter, jfr. § 3 Eventuelt.

39 Beretning fra forældrerepræsentantskabet 2008 2 årlige møder i forældrerepræsentantskabet Formandskabets løbende informations- og arbejdsmøder Det ”almindelige tilsyn” med skolens virksomhed Delmøder for hhv. indskolingen, mellemtrinnet og overbygningen Forældremøder – indført to hvert skoleår Forældreaftaler – nu først trivselsaftaler for alle klasser Skolefrokostordningen og kostpolitik TRIVSEL – væsentligt fokusområde

40 Dagsorden Valg af dirigent. Skolens økonomiske, driftsmæssige og pædagogiske forhold v/bst. og ledelse Erklæring fra den tilsynsførende, Thomas Rostrup Beretning fra forældrerepræsentantskabet Valg af bestyrelsesmedlem i medfør af § 3 Lise Lotte Bundesen genopstiller Bestyrelsen anbefaler et genvalg Fastsættelse af det højeste antal suppleanter og valg af suppleanter, jfr. § 3 Eventuelt.


Download ppt "Forældrekredsmøde 2008 Velkommen. Dagsorden Valg af dirigent. Skolens økonomiske, driftsmæssige og pædagogiske forhold v/bst. og ledelse Erklæring fra."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google