Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Www.regionmidtjylland.dk Evaluering af den systematiske V1-kortlægning i Region Midt jordERFAmidt-møde, 10. maj 2012.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Www.regionmidtjylland.dk Evaluering af den systematiske V1-kortlægning i Region Midt jordERFAmidt-møde, 10. maj 2012."— Præsentationens transcript:

1 www.regionmidtjylland.dk Evaluering af den systematiske V1-kortlægning i Region Midt jordERFAmidt-møde, 10. maj 2012

2 2 ▪ www.regionmidtjylland.dk Ringkøbing Adresser + arkiv Ca. 4000 Århus Færdig Viborg Færdig Vejle Arkiv Ca. 2000 1. Januar 2007

3 3 ▪ www.regionmidtjylland.dk Baggrund  Forskellige metoder amterne imellem  Hjælp fra kommunerne til grovsortering  Hjælp fra eksterne konsulenter  Udgangspunkt i kommuner / grundvandsinteresse  Brevskabeloner  Fuld respekt for amternes metoder og afgørelser De 4 amter:

4 4 ▪ www.regionmidtjylland.dk Baggrund  Tjærepladser  Beddingsanlæg  Skovbrug  Store olietanke  Transformerstationer  Skydebaner Temakortlægninger

5 5 ▪ www.regionmidtjylland.dk Processen:  EU-udbud  samarbejdsaftaler med 5 eksterne rådgivere  indsamling af adresser, lokalisering i JAR  arkivgennemgang i kommunerne (stor ros til kommunerne for hjælpsomhed og vejvilje under til tider vanskelige vilkår!)  historiske redegørelser og JAR  vurderinger - afgørelser – breve og JAR

6 6 ▪ www.regionmidtjylland.dk Økonomi ÅR20072008200920102011Total Kortlæg. generelt 7.0002.00012.000450.000471.000 Ressource- personer 390.000392.000782.000 Adresseind- samling 950.000 2.115.000 1.100.0004.165.000 Historiske redegørelser 750.000 5.860.000 5.920.000 3.775.000187.00016.492.000 Total 1.700.000 8.372.000 7.022.000 3.786.0001.029.00021.910.000

7 7 ▪ www.regionmidtjylland.dk Omkostninger pr. sag  Ca. 22 mio. kr. i alt, ca. 6.000 sager = ca. 3.700 kr. pr. sag  Lægges interne lønomkostninger til = ca. 6.100 kr. pr. sag Den samlede V1-opgave har kostet ca. 36,5 mio. kr.

8 8 ▪ www.regionmidtjylland.dk Tidsforbrug pr. sag  Tidsregistrering på V1 fra 2010  Fra 2010 til udgangen af 2011: 1881 V1- sager behandlet  Tidsforbrug pr. sag 8,1 time (inkl. kontakt til rådgivere, administration af puljer, møder i kortlægningsgruppen, JAR osv.)  Tidsforbrug ren sagsbehandling pr. sag 3-4 timer

9 9 ▪ www.regionmidtjylland.dk Ca. 6.000 lokaliteter vurderet 2007-11

10 10 ▪ www.regionmidtjylland.dk Undersøgte boliggrunde 2007-2011

11 11 ▪ www.regionmidtjylland.dk At den systematiske V1-kortlægning er færdiggjort betyder:  større tryghed for borgerne i forbindelse med boligkøb at alle potentielt forurenede grunde nu er registreret i JAR  kommuner, ejendomsmæglere, boligadvokater, landinspektører og interesserede borgere kan udskrive valide forureningsattester fra JAR  analysefrie zoner i de områdeklassificerede områder

12 12 ▪ www.regionmidtjylland.dk Analysefrie zoner inden for områdeklassificerede område - Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord  § 14. (groft omskrevet og forkortet): Hvis kommunen har en høj grad af sikkerhed for, at jorden i et delområde af et områdeklassificeret område tilhører kategori 1 (lettere forurenet under kvalitetskriterierne) eller kategori 2 (lettere forurenet under afskæringskriterierne), kan kommunen undtage jord, der opgraves og flyttes fra delområdet, fra prøvetagning og analysekrav.  Stk. 2. Regulativet kan først udstedes, når regionsrådet har oplyst, at den systematiske kortlægningsindsats i medfør af lov om forurenet jord i de pågældende delområder er afsluttet.

13 13 ▪ www.regionmidtjylland.dk Hvad har vi lært af processen?  Vær meget bevidste om vigtigheden af detaljer i EU-udbud  Vigtigt før igangsætning at overveje en logisk, langtidsholdbar journaliseringsmetodik, så alle parter til hver en tid kan genfinde alt relevant  Vigtigt at overveje på forhånd, hvilke data man senere gerne vil kunne trække ud af systemerne

14 14 ▪ www.regionmidtjylland.dk  god idé at opdele en lang proces og en stor indsat i overskuelige ”bidder”, så man kan afslutte ”noget” – for os var det et overskueligt antal sager i en pulje  brevskabeloner og makroer til automatisk indsættelse af adresser, matrikelnumre, kommunernes e-mailadresse og kortbilag i brevene øger effektiviteten væsentligt  det giver ”bøvl” at stramme krav undervejs i forhold til, hvad der er aftalt med rådgivere fra begyndelsen

15 15 ▪ www.regionmidtjylland.dk NU ER VI FÆRDIGE Rapporten: ” V1-processen i Region Midtjylland 2007 – 2011” kan ses om ca. 14 dage på www.jordmidt.dk


Download ppt "Www.regionmidtjylland.dk Evaluering af den systematiske V1-kortlægning i Region Midt jordERFAmidt-møde, 10. maj 2012."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google