Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Økonomistyring og budgettering

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Økonomistyring og budgettering"— Præsentationens transcript:

1 Økonomistyring og budgettering
Kapitel 2 Likviditetsbudgettering

2 Likviditets-budgettering
Beholdningsforskydningsmetoden Velegnet til at give et overblik over periodens likviditetsmæssige forandringer Udgangspunktet er indtjeningsbidraget +/- beholdningsforskydninger i balancen +/- ind- og udbetalinger i forbindelse med Afdrag på lån og nye låneoptagelser Salg/køb af anlæg (Investeringer) Kapitalindskud / udlodninger fra/til ejere +/- Renteindtægter / -udgifter Ind- og udbetalingmetoden Velegnet til korte perioder (op til 1 måned)

3 Resultat-budget for år 2008
Omsætning / Varesalg - Vareforbrug (omkostninger) Dækningsbidrag / Bruttofortjeneste - Salgsfremmende omkostninger Markedsføringsbidrag - Kontante kapacitetsomkostninger Indtjeningsbidrag - Afskrivninger Resultat før renter - Nettorenteudgifter Resultat før skat

4 Balance pr. 31.12.2007 Aktiver Passiver Anlægsaktiver Egenkapital
Inventar A/S Kapital Omsætningsaktiver Reserver Varelager Fremmedkapital Varedebitorer Langfristet lån Kassebeholdning Varekreditorer Bankbeholdning Momsgæld Girobeholdning 60.000 Andre kreditorer Aktiver i alt Passiver i alt

5 Bidrag til balancebudget pr. 31.12.2008
Vi har i 2008 anskaffet yderligere inventar for kr ,- Vi forventer ultimo 2008, at Varelageret er på 2,2 mio. kr. Tilgodehavende hos kunder er på kr. 1,21 mio. kr. De lange lån er på 1,2 mio. kr. Vores varekreditorer er på ,- Momsgælden er på ,- kr. Anden gæld er på ,- kr.

6 Balancebudget pr. 31.12.2008 Aktiver Passiver Inventar 2.350.000
Anlægsaktiver Egenkapital Inventar A/S Kapital Omsætningsaktiver Reserver Varelager Årets overskud Varedebitorer Fremmedkapital Kasse primo Primo Langfristet lån Bank primo Varekreditorer Giro primo 60.000 Momsgæld Årets likv.virkn. ? Andre kreditorer Aktiver i alt Passiver i alt

7 Likviditetsbudget Indtjeningsbidrag for 2008 1.300.000
- Forøgelse af varelagre - Forøgelse af debitorer - Reduktion af varekreditorer + Forøgelse af lån + Forøgelse af andre kreditorer + Forøgelse af momsgæld Ordinær drifts likviditetsvirkning - Anskaffelse af anlægsaktiver - Nettorenteudgifter Samlet likviditetsvirkning for året

8 Balancebudget pr. 31.12.2008 Aktiver Passiver Inventar 2.350.000
Anlægsaktiver Egenkapital Inventar A/S Kapital Omsætningsaktiver Reserver Varelager Årets overskud Varedebitorer Fremmedkapital Kasse primo Primo Langfristet lån Bank primo Varekreditorer Giro primo 60.000 Momsgæld Årets likv.virkn. Andre kreditorer Aktiver i alt Passiver i alt

9 Spørgsmål Hvor lang kredittid giver vi vore kunder?
Hvor lang kredittid får vi fra vore vareleverandører? Hvor lang tid ligger vore varer i gns. på lager?


Download ppt "Økonomistyring og budgettering"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google