Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Det brede læringsbånd Ejerslykkeskolen. Ramme Indskoling i 3 spor 235 elever 4 børnehaveklasseledere. 20 lærere 4 pædagogmedhjælpere (6 lektioner) 10.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Det brede læringsbånd Ejerslykkeskolen. Ramme Indskoling i 3 spor 235 elever 4 børnehaveklasseledere. 20 lærere 4 pædagogmedhjælpere (6 lektioner) 10."— Præsentationens transcript:

1 Det brede læringsbånd Ejerslykkeskolen

2 Ramme Indskoling i 3 spor 235 elever 4 børnehaveklasseledere. 20 lærere 4 pædagogmedhjælpere (6 lektioner) 10 pædagoger (11 lektioner) Ugentligt teammøde indlagt i skema (lærere og pædagoger) Rådighed over faglokaler 28 lektioner om ugen (60 minutters lektioner) Penge – eget budget.

3 Dbl : Pædagogisk læreplan – Årsplaner– Kommunens projektbeskrivelse Hvordan får vi flest mulige kompetencer i spil i lærer/pæd.gruppen? Hvordan får vi fritidspædagogikken og undervisningen til at mødes? Hvordan får vi tid til fordybelse? Hvordan sikrer vi en lav driftsikker puls? FORMÅL: …at børn og forældre skal opleve sammenhæng og kontinuitet i skolen i forhold til undervisningsdel og fritidsdel. ….sikre, at børnene får et kvalitetsløft i forhold til deres faglige indlæring, trivsel og alsidige udvikling.

4 Indhold 0. – 3. klasse starter hver dag med fælles morgensang Alle eleverne i 0.-1. klasse præsenteres for en bred vifte af temaer Værkstedsfag Små hold Korte forløb 2. -3. kl. har 8-9 ugers forløb i valghold Eleverne vælger selv Hver elev når 4-5 valghold 2. og 3. kl. resterende timer til bruges ”Tid til læseforståelse” - naturfag – (flere DSA resourcer/pæd) Klassemøde/konflikthåndtering Medieværkstedet. Billedskole Designertorvet Friluftliv Sport Kokkeskole Træværksted

5 Struktur Uge 1 – 26.: 0. – 1. klasser starter på valghold, hvor de arbejder på tværs af alle 7 klasser Uge 33 – 41: 1. klasser - DBL foregår klassevis Uge 43 – 51: 0. klasser dannes – Dbl klassevis 1. klasser – dbl på tværs af årgangen Uge 32-41. 1 børnehaveklasse med 74 elever fordelt på 8 mindre hold. 2 hold danner en foreløbig klasse. Holdene roterer efter en turnus, således at mange elevsammensætninger afprøves. Arbejdet i fagene dansk og natur og teknik kan fortsættes og flyttes ud af huset i dbl timerne efter frokost. I de resterende timer arbejder de klassevis eller på tværs af årgangen. (dansk – naturfagligt, trivsel) Uge 34----: Opstart på valghold for 2. og 3. klasse. Eleverne arbejder på tværs af de 6 klasser hele året. 0. – 1. klasse 2. – 3. klasse

6 DBL timer efter frokost – eks. 0. klasse TidMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag 8.00-9.00 Pause 9.05-10.10 Pause 10.25- 11.25 Pause 11.50- 12.50 MotorikMit hjem Besøge ValgholdMusik/korDialogisk oplæsning Pause 13.00- 14.00 Trin for trin elevernes adresser Valghold 14.00 – 17.00 DBL timer i 0. – 3. klasse a.0. klasse har + 8 lektioner b.1. klasse har + 6 lektioner c.2. klasse har + 5 lektioner d.3. klasse har + 2,5 lektioner Sfo Skolefag

7 Hygge på tværs af klasser Guldlok og de 3 bjørne ikke bare i bogen men i LER De nære samtaler Tid Ud af huset FYRTØJET SAMARBEJDE på tværs Litteratur i træerne – ”Gummitarzan” i det fri

8 Akrobatik – bruge kroppen Mad uden mor Venskaber på tværs Ud i naturen Supermad gør hjernen glad

9 Flotte udstillinger

10 Tegn fra perioden 2009-2011 Fagligt – elever Ord og begreber lærers ”af naturlig vej” – de har ”ordene” i hænderne – bruger dem mange gange. Elevernes taletid mangedobles på små hold. Mindre ventetid – alle er igang EXERCISE IN DISGUISE Socialt – elever: Udvider deres venskabskreds ”vokser” og oplever små sejre ved at arbejde sammen med og hjælpe yngre elever. Kender de fleste lærere/pædagoger i indskolingen, hvilket også har en positiv virkning på frikvartererne. ”Alle kender alle” Større tolerance eleverne imellem Samarbejdet – lærer/Pædagog: Teammødet er grundstenen i DBL- samarbejdet. Lærerne med i SFO – ser eleverne i en anden kontekst. Lærerigt at indtage en ny position. Den daglige kontakt forebygger misforståelser Tæt kontakt omkring det enkelte barn

11 Evaluering - Dokumentation Projektbeskrivelsens 6 delmål: Læsning Kulturformidling Kost og motion Sang og musik Billedkunst Naturfag Evalueringsformer: Billeddokumentation Lærer/pædagog-logbog, hvor der noteres status, aktivitet undervisningsmål, tegn Elev-logbog - samtaler Før- og efter test Klassekonferencer Motorisk kørekort Skolekoncerter/Udstillinger


Download ppt "Det brede læringsbånd Ejerslykkeskolen. Ramme Indskoling i 3 spor 235 elever 4 børnehaveklasseledere. 20 lærere 4 pædagogmedhjælpere (6 lektioner) 10."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google