Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvad koster en arbejdsulykke?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvad koster en arbejdsulykke?"— Præsentationens transcript:

1 Hvad koster en arbejdsulykke?
Forsvarets Bedriftssundhedscenter SYD Arbejdsmiljøseminar 23/ Hvad koster en arbejdsulykke? Pall Rikhardsson Handelshøjskolen i Århus Institut for Regnskab Fuglesangs Allé 4 8210 Århus V SACA-projektet Resultater Konklusioner

2 ettffssont ettffss?nt

3 Program SACA projektet SACA metoden Hvad koster arbejdsulykker?
Risiko for afledte økonomiske effekter Konklusioner

4 SACA projektet

5 SACA-projektet Handelshøjskolen i Århus og PricewaterhouseCoopers
Støttet økonomisk af Arbejdstilsynet 27 ulykker (fravær udover tilskadekomstdagen) 3 ulykkestyper (alvorlig, mindre alvorlig, typisk) 9 casevirksomheder 3 brancher (byggeanlæg, rengøring, træ og møbel) 3 virksomhedsstørrelser (stor, mellem, lille) 31 interviews Mål Afprøve en metode til vurdering af ulykkesomkostninger Vurdere størrelsen af ulykkesomkostninger i udvalgte virksomheder Vurdere muligheder for løbende integrering i virksomhedens økonomisystem Vurdere risiko for afledte effekter på virksomhedens fremtidige økonomi Argumenter: Det samfundsøkonomiske Det virksomhedsøkonomiske Det etiske argument I EU sker ca. 4,5 millioner ulykker hvert år, som resulterer i 146 millioner tabte arbejdsdage. Det anslås, at 2,6 til 3,8 % af BNP går tabt hvert år på grund af disse arbejdsulykker, hvilket for Danmark betyder et tab på mellem 34,2 og 50 mia. kroner. Fordi omkostninger pga. ulykker tærer på dækningsbidraget Fordi én arbejdsulykke er én for mange!

6 SACA projektet Primære mål
Afprøve en metode til vurdering af ulykkesomkostninger Hvad koster arbejdsulykker i udvalgte virksomheder? Har arbejdsulykker en betydning for virksomhedens fremtidige økonomi?

7 Argumenter for forebyggelse
Det samfundsøkonomiske Det etiske Det driftsøkonomiske I EU sker ca. 4,5 millioner ulykker hvert år, som resulterer i 146 millioner tabte arbejdsdage. Det anslås, at 2,6 til 3,8 % af BNP går tabt hvert år på grund af disse arbejdsulykker, hvilket for Danmark betyder et tab på mellem 34,2 og 50 mia. kroner.

8 SACA Metoden

9 Ulykke SACA metoden – Del 1 Aktivitets- kortlægning Omkostnings-
vurdering Finde alle aktiviteter Omkostningsvurdere: Tidsforbrug Materialer, komponenter Køb af eksterne serviceydelser Andet 3. Beregne totalomkostninger Total omkostninger

10 Del 1: SACA skemaet

11 i fremtidige omkostninger
SACA metoden – Del 2 Ulykker 199x-200x Kunder Medarbejdere Samfund Investorer/långivere Risiko for ændringer i fremtidige omkostninger Ejere

12 Del 2: Interessentanalyse
Interessent X Krav til virksomheden Beslutning Ulykkernes betydning Afledte effekter, hvis negative beslutninger

13 Hvad koster arbejdsulykker?

14 Aktiviteter i forbindelse med arbejdsulykker i de 9 case-
5 10 15 20 25 30 Fuld løn til skadeslidte i 14 dage Tabte timer for skadeslidte på Sagsbeh./admin. - anm. til AT/int. unders. Opf. og adm.: sikk. leder og sikk. rep. Information til afd. ledere/direktører Direktører/driftschef følger op på sagen Kollegaer hjælper skadeslidte Afdelingsleder tager sig af praktiske ting Lønadministration Suppl. af sygedagepenge til fuld løn Sagsbehan./admin.-forsik. afd./juridisk afd. Kollegaer bearbejder hændelsen Møde med politi Information til stabsfunktioner Oplæring af afløser Tekniske forbedringer/nye instrukser Forlængelse af SIU møder pga. ulykken Produktionstab grundet afløsers mangl. Kollagers sygebesøg i arb. tiden Møde med Arbejdstilsynet Information til medarbejderne Udgift til ansættelse af ny medarbejder Investering i ny maskine/udstyr Gaver til skadeslidte under sygdom Ekstraordinært SIU møde Uddannelse for at forhindre en ny ulykke Kollegaers overarbejde Ekstern arbejdskraft anvendes Skadeslidte tilbagevending til arb. plads Betaling af bøde Antal Aktiviteter i forbindelse med arbejdsulykker i de 9 case- virksomheder

15 Gruppering af aktiviteter
Aktiviteter relateret til: Fravær Informationsformidling Administration Forebyggelse Produktionsforstyrrelser Andet

16 Fordeling af ulykkesomkostninger
Andet 1% Produktionsforstyrrelser 14% Forebyggelse 3% Administration 13% Informationsformidling 4% Fravær 65%

17 Gennemsnitsomkostninger
For virksomheden en typisk ulykke: kr (fra kr – kr ) Mindre alvorlig ulykke: kr (fra kr til kr ) Alvorlig ulykke: kr (fra kr til kr ) HVAD HAR INDFLYDELSE PÅ STØRRELSE? Ulykkestype Lønstruktur/overenskomst Størrelse Medarbejderens funktion Branche SKJULTE OG SYNLIGE Synlige ulykkesomkostninger De omkostninger som umiddelbart forbindes med ulykken og kan opgøres med udgangspunkt i økonomisystemet Skjulte ulykkesomkostninger De ulykkesomkostninger der ikke umiddelbart kan opgøres med udgangspunkt i økonomisystemet

18 Estimerede totalomkostninger
Virksomhed Stort byggeanlæg Mellem byggeanlæg Lille byggeanlæg Stor rengøring Mellem rengøring Lille rengøring Stort træmøbel Mellem træmøbel Lille træmøbel Estimerede ulykkes- omkostninger (DKK) 72.000 75.000

19 Skjulte og synlige omkostninger i casevirksomhederne
2/3 Synlige omkostninger 1/3 Skjulte omkostninger

20 Konklusion: Ulykkesomkostninger

21 Konklusion: Penge synliggør
ØKONOMISKE BEREGNINER ER SOM EN LOMMELYGTE INDTIL NU HAR ULYKKESOMKOSTNINGER VÆRET I SKYGGEN Sikkerhedsafdelingens værdiskabelse Forebyggelsesarbejdets vigtighed

22 Diskussion Kan ulykkesomkostninger opgøres på samme måde i en offentlig organisation? Ville ulykkesomkostningerne være de samme?

23 Risiko for fremtidige økonomiske effekter

24 Virksomhedens interessenter
Industrielle kunder Leverandører Medarbejdere Naboer Forsikrings- selskaber Ejere Investorer Forbrugere Finansielle ångivere Samfundet

25 Potentielle afledte effekter
} Mindre salg Svært at tiltrække medarbejdere Svært at tiltrække investors Dårligere bankbetingelser Dyrere at overholde lovgivning Højere omkostninger

26 Mulige afledte effekter jf. casevirksomhederne
+ Industrielle kunder Leverandører Medarbejdere Naboer Forsikrings- selskaber Ejere Investorer Forbrugere Finansielle långivere Samfundet + + /

27 Konklusion: Interessenternes interesse
TURN A BLIND EYE TO – “Overlook deliberately. This expression almost certainly originated in 1801, when Lord Nelson, then second in command of the English fleet, was besieging Copenhagen. He decided that his squadron should attack, but his lieutenant pointed out that the flagship had sent up signals to withdraw. Reluctant to obey this order and eager for a victory, Nelson, who had lost the sight of one eye at Calvi, put the telescope to his blind eye and said that he could see no such signal.

28 Diskussion Er det rigtigt at arbejdsmiljø og sikkerhed ikke betyder noget for eksterne beslutningstagere? Betyder det noget for en offentlig organisation? Kan det ændres?

29 Konklusioner

30 Konklusioner SACA metoden virker som en hensigtsmæssig metode
Ulykkesomkostningerne kan mærkes mere i små virksomheder Ulykkesomkostninger mærkes mere i brancher der sælger arbejdskraft En mindre del af ulykkesomkostninger er skjult Produktionsforstyrrelser er jokeren Arbejdsulykker påvirker ikke interessenternes beslutningstagen

31 Kontakt Pall M. Rikhardsson PhD Lektor Handelshøjskolen i Århus
Institut for Regnskab Fuglesangs Allé 4 8210 Århus V Tel.: Dir.: Fax: Mobil:


Download ppt "Hvad koster en arbejdsulykke?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google