Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

7. kursusgang Kreative metoder.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "7. kursusgang Kreative metoder."— Præsentationens transcript:

1 7. kursusgang Kreative metoder

2 På programmet Opgave til næste gang Kreative metoder Online metoder
Hvorfor bruge kreative metoder? Projektive teknikker Collage Online metoder Forskellige online metoder

3 Projektopgaver Miniprojekt
Ny opgave:  Overvej hvordan I kan bruge kreative metoder i projektet. Beskrivelse af jeres første resultater af research - både quick & dirty og andet Forbered jeres undersøgelser Deadline er fredag den 24/10-08 kl. 16

4 Hvad forbinder du med ordet knallert?
Masser af drømme Frihed fra forældre Lir – damer og maskiner Show-off Drengeting Potens

5 Det sagde de.. Om undervisningen:
”Knallertkørekortet er noget der bare skal overstås” ”Det er latterligt, at man skal lære at køre på knallert – det er jo bare en cykel med gashåndtag” ”Det er spild af tid” ”Vi gider ikke læse i den selvom vi låner den (om knallertbogen)”

6 Det sagde de! – 2 Om at køre på knallert:
”Kører rundt uden egentligt mål” ”Kører rundt for at få luft” ”Jeg kan godt lide at rode med den”

7 Det sagde de! – 3 Om ulovlig kørsel:
”Du kan ligeså godt kører på knallert uden kørekort – du bliver ikke taget” ”Hvis turen tager tre minutter tager jeg ikke hjelm på” ”Hvis du har lidt omkløb i hovedet har du altid hjelm på – på de lange ture” ”Hastighed betyder ikke så meget” (Ekko fra far!) ”Den er bygget til to – men i Danmark må du kun være en på”

8 Produktet Bogen: Knallert - sikkert af sted Kort&kompakt - 32 sider
Fakta – selv tage stilling Sprog i de unges øjenhøjde - ikke funky men det virker

9 Opslag i Knallertbogen

10 Opslag 2

11 Nanna&Peter Manuskript lavet på baggrund af fokusgruppen
Tema: De unges liv med knallerten som en naturlig del Novellefilm der viser alt det man ikke må - med indlagte valg Oplæg til diskussion på holdet Dvd – med ekstra materiale: interviews med pårørende og ofre

12 Hvad er kreative metoder?
Kreative metoder er metoder af kvalitativ karakter, der går videre end ”ren snak”, bl.a. ved f.eks. at: bruge fysiske elementer, stille målgruppen overfor konkrete valg, observere målgruppens handlinger mm.

13 En slags øvelser Kort sagt en slags øvelser:
”Man kan lave forskellige øvelser, hvor man beder deltagerne om at rangordne udtalelser på papkort, fotografier, varer eller hvad der nu er relevant i forhold til ét af problemstillingens underspørgsmål.” (Bente Halkier (2002): Fokusgrupper; 50) Vær opmærksom på: ”Hvis hjælpemidler og øvelser skal inkluderes i fokusgrupper, skal disse selvfølgelig afspejle problemstillingen, emnerne og hænge sammen med de andre spørgsmål.” (Bente Halkier (2002): Fokusgrupper; 48)

14 Hvorfor behov for kreative metoder
For at få fat i viden, holdninger, etc, det kan være svært at få med det kvalitative forskningsinterview. Kreative metoder kan være gode at bruge som supplement undervejs i undersøgelsen til alt det, det kan være vanskeligt, eller meget svært at tale sig frem til – f.eks. holdninger og praksis. Kreative metoder er gode at anvende ved metodetriangulering, f.eks. med interview og observation.

15 Svagheden ved det kvalitative interview
Svagheder ved det normale kvalitative interview, er at det er: intellektualistisk, den tilsidesætter de emotionelle aspekter ved viden, overser empatien som erkendelsesform immobil, interviewpersonen sidder og taler, de bevæger sig ikke og handler ikke i verden kognitivistisk, den fokuserer på tanker og oplevelser på bekostning af handling  (Kvale, Steinar: "InterView, s. 283)

16 Hvilken viden kan opnås med kreative metoder – nogle eksempler
Målgruppeanalyse Konceptudvikling Produktafprøvning Normer og værdier Forforståelser og forståelsesrammer Faktisk adfærd/handlinger Identifikation Idégenerering Visuel smag/æstetik Konceptudvikling Evaluering Konkrete ønsker til form og indhold

17 To specielle forhold Kreative metoder er anvendelige ved to metodiske problematikker: Say/do-konflikter ”Iterationer(f.eks. Test af mindre prototyper) mellem interviews og observationer giver designere mulighed for at blive opmærksom på uoverensstemmelser mellem det, som folk siger de gør eller gerne vil kunne gøre, og det som designere som udenforstående kan observere.” (Bødker, Kensing, Simonsen (1997): "MUST”, s. 34)

18 Hypotetiske spørgsmål
Ved hypotetiske spørgsmål, ala: Kunne du tænke dig....forestille dig..? Kan det være vanskeligt at opnå valide svar. Derfor kan det være godt at prøve at få konkretiseret den måde man spørger på, ex:  ”I forbindelse med området ”nye IT-anvendelser” har prototyping længe været anerkendt som en effektiv måde at supplere – og vurdere relevansen af – abstrakte designbeskrivelser. Dette skyldes, at de giver brugerne en konkret og håndgribelig oplevelse af, hvordan et system kan understøtte deres arbejde.” (Bødker et al. (2000): "Professionel IT-forundersøgelse”, s. 75) Nyt blad - prætest med en version 0.9

19 Projektive teknikker Hvad er projektive teknikker?
Forskellige teknikker, hvor man præsenterer modtageren for noget konkret ofte fysisk materiale. Eksempelvis andre pjecer, blade eller hjemmesider om samme emne og lignende, f.eks. Lumsaas Kirke i forhold til andre kirke-sider

20 Forskellige slags projektive metoder
Direkte metoder Spørge konkret indtil et emne - probe Få feedback på storyboard, prototyper, konceptideer Få feedback på layoutskitser, æstetik, indholdsovervejelser mm. Få målgruppen til at indgå i udviklingsprocessen

21 Indirekte metoder Kollage Billedsortering Billedfortolkning Ordmetoden
Billedfortolkning Ordmetoden Associationer Scenarier Observationer - tænke højt test

22 Ordmetode Enten ved at lade folk selv definere dem eller ved at vælge selv Positivt ladet ord : Sjovt Spændende Lærerigt Underholdende Let Udbytterigt Udviklende Givtigt Negativt ladet ord : Farligt Utrygt Stressende Kedeligt Hårdt Dumdristigt Ærgerligt Ligegyldigt

23 Eksempel: Smittekildekort
Smittekilder: Ved at have samleje Ved at have oralsex Ved at have analsex Ved at dele kanyle Ved en blodtransfusion Fra mor til barn ved fødsel Ikke smittekilder: Ved at kysse Ved at drikke af samme glas Ved at bruge samme toilet Ved at gå i svømmehal Ved at røre ved et sår Ved at give hånd Ved at sove i samme seng Ved at dele make-up Ved at gå i solarium Ved at dele tandbørste Deles op i: Smittekilde, Ikke smittekilde, Ved ikke

24 Billedøvelse Hvad kan billedøvelsen bruges til?
”Det som er den centrale pointe er at inddragelse af billedmateriale i empiriindsamlingen på afgørende vis udvider vores forståelser af kommunikationens kompleksitet og giver konkret indsigt i, hvordan individuel og kollektiv betydningsdannelse foregår i en kommunikativ praksis.” (Hee Pedersen, 2004, s.41) - Puha - men sådan noget som undersøgelser af køn, fordomme, etc. kan metoden være god til.

25 Forløb af billedøvelsen
Variation i momenter - vekselvirkning mellem individ og gruppe: Individuelle valg og refleksioner   Præsentation af valgte billeder med begrundelse for valg i runde Forhandling og fælles valg Individuel refleksion omkring spørgsmål En runde hvor man udveksler refleksioner

26 Dagens program Euromaster 18.45 – 19.00 KBH. Bibi hjemmeside 19-19.25
Iphone gruppen Kbh. Bib. Indvandere – 20.15 Enhedslisten – 20.40 Experian/RKI

27 Vigtige overvejelser Bred udvælgelse af billedmateriale
”Billederne var udvalgt med henblik på, at det skulle være muligt at lægge mange forskellige slags betydninger ind i dem.” Konstruktion af spørgsmålet - eksempler Vælg 4 billeder, som kan repræsenterer 4 egenskaber man må besidde, hvis man skal have det godt i f.eks. en organisation. Vælg 5 billeder som for dig kan repræsentere 5 kvaliteter, som er vigtige at have, hvis man f.eks. skal være sund

28 Online metoder Arbejdet med online metoder rummer mange af de almindelige metodeovervejelser, som hvem skal deltage, hvad skal der spørges om, strukturen af forløbet mm. Der er både fordele og ulemper ved online metoder.

29 Fordele ved online metoder
Udvidet adgang til informanter Bred geografisk tilgang Folk det er vanskeligt at nå (skifteholdsarbejder, direktører,...) Lukkede sites (datingsites, intranet) Følsomme emner Politiske emner Interessegrupper/communitys Spilverdenen Tids og ressourcebesparende Ex. transportudgifter, transkription. Dog selektion af materiale, rekrutering og efterfølgende bearbejdning – tager tid.

30 Vanskeligheder Skabe kontakter og rekruttere Finde email-adresser
 Sikre samarbejdsvilje Selv om folk har internetadgang, er det ikke sikkert, at de bryder sig om at blive interviewet online.  It-kompetencer Det er ikke alle der er lige gode til at formulere sig skriftligt, ved brug af et tastatur. (Mann & Stewart (2000): Internet Communication and Qualitative Research, s )

31 Interviewerrolle Interviewerrolle Minus fysisk kontakt og kropssprog
Fravær af den fysiske krop. Den mellemmenneskelige kontakt bliver reduceret. Det kan være en fordel ved nogle emner og en ulempe. Sprog Sproget skal nu bære hele kommunikationen. Hvordan laver man en god stemning? Skal man bruge emoticons mm? (Mann & Stewart (2000): Internet Communication and Qualitative Research, s )

32 Etik Selv om materialet nu på nogle måder er meget mere tilgængeligt, gælder der stadig de samme etiske regler for at bedrive videnskab med mennesker. Næsten i endnu højere grad.

33 Forskellige slags online metoder
En af de mere oplagte metoder er online spørgeskemaer, men i princippet kan de fleste andre metoder overføres til en virtuel udgave. Online standardiseret interview Struktureret interview Online spørgeskema (it-kompetence + tid) Online ikke-standardiseret interview Semi-struktureret/åbent interview Chat - f.ks. stor undersøgelse af unge brugere af et filmsite i gang

34 Flere online metoder Online observation Online deltagende observation
Online fokusgrupper ”Det første man skal overveje er, om emnet for fokusgruppen og fokusgruppens potentielle deltagere passer til cyberspace.” (Halkier (2002): Fokusgrupper, s. 72)

35 Slut for i dag...


Download ppt "7. kursusgang Kreative metoder."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google