Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dagsorden bestyrelseslørdag 08.30- 9.00: Velkommen og præsentation af vores nye bestyrelse 09.00- 11.00: hvor er vi nu i daginstitution Brædstrup? » Hvor.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dagsorden bestyrelseslørdag 08.30- 9.00: Velkommen og præsentation af vores nye bestyrelse 09.00- 11.00: hvor er vi nu i daginstitution Brædstrup? » Hvor."— Præsentationens transcript:

1

2 Dagsorden bestyrelseslørdag 08.30- 9.00: Velkommen og præsentation af vores nye bestyrelse 09.00- 11.00: hvor er vi nu i daginstitution Brædstrup? » Hvor skal vi hen- nye mål og vision? 11.00- 12.00: hvordan synliggør vi forældrebestyrelsen i langt højere grad? »I daginstitution Brædstrup »I lokalområdet »I Horsens kommune : Årsplan for bestyrelsesarbejdet 12.00- 13.00: Frokost 13.00- 14.00: Projekt forældresamarbejde, hvor lang er vi nået og hvor skal vi hen? 14.00- 15.30: omorganisering af dagplejen

3 Hvor er vi nu? Organisering, struktur og organisatorisk læring  Klare profiler for det enkelte hus  Velfungerende team/ storteam/ huse  Ny netværksstruktur af ressourcepædagoger med optimal udnyttelse af kompetencer  Etableret handleplan- og pædagogfaglige møder  Viden- og erfaringsudveksling (transfer) i det enkelte team/ hus og på tværs af team og huse  Tillæg til ressourcepædagoger i forhold til indsatsområder tildeles for et år af gangene  Fleksibilitet i forhold til arbejdsplanen  medejerskab- og ansvar for forandringer

4 Hvor er vi nu? Procesledelse, dokumentation og evaluering ved Carina Efteruddannelse af pædagoger og pædagogmedhjælpere Mediepædagogik, sprogvejleder, social inklusion, kontakt og trivsel, vejledning, kostvejledning, intelligent træning på legepladsen, diplom i ledelse, grønne spirer, bevægelse og udeliv Vejledning af ressourcepædagogerne til kollegaer Motiverede og engagerede pædagoger og pædagogmedhjælpere Velfungerende tovholderteam

5 Hvor er vi nu? Befordrende småbørnskonferencer Positivt forældresamarbejde Godt i gang med vores projekt omkring forældresamarbejde Positiv samarbejde med dagtilbudsrådgiveren Synlig i Horsens Kommune i forhold til at være en daginstitution med mange talenter Positiv samarbejde med forældrebestyrelsen

6 Hvor er vi nu? Velfungerende naturbase Samarbejde med dagplejen og skole

7 Evaluering og dokumentation Pædagogisk praksis og kvalitet er i fokus og styrket Fokus på egen pædagogisk praksis og lyst til at eksperimentere Pædagogiske læreplaner er blevet et arbejdsredskab i langt højere grad Børneintra er blevet et arbejdsredskab

8 ? Hvorfor har jeg fokus på organisering, struktur og organisatorisk læring ?

9 Organisatorisk læring Viden og kompetencer i spil Forstyrrelser og refleksion Eksperimenter risikovillighed Kreativitet, forandring og innovation Ny pædagogisk praksis, varig fornyelse …et af VIDAS principper, hvor organisatorisk læring er fundamentet for at skabe et børnemiljø- og fællesskaber som er befordrende for børns læring og trivsel

10 Børnene Spændende og udfordrende aktiviteter for børnene, befordrende læringsmiljøer med fokus på de pædagogiske læreplaner Gode børnefællesskaber Fokus på legerelationer Inklusion lykkedes

11 Forældrene Godt i gang med vores forældreprojekt Positiv kontakt og samarbejde Velfungerende trivselsudvalg Arbejdende forældrebestyrelse

12 Status Vi har fået etableret og udviklet et godt fundament i vores daginstitution i forhold til at møde fremtidens udfordringer. …

13 Indsatsområder En øget helhedstænkning i forhold til at vi er en daginstitution:  Fælles ansvar og ejerskab for alle huse  Pædagogerne følger opgave, omrokering til andet hus  Fortsat efteruddannelse  endnu bedre systematik i forhold til at nå målene omkring dokumentation og evaluering  Samlet dokumentation af de pædagogiske læreplaner, sprogtest, handleplaner, hvad er lykkedes, og hvad skal vi arbejde videre med?

14 Indsatsområder Teamudvikling, GRUS og diversity icebreaker Tovholdere klædes på til facilitering Årshjul omkring aktiviteter Førskolebeskrivelser elektronisk Fortsat samarbejde med dagtilbudsrådgiver Fortsat samarbejde med tværgående enhed for læring Fortsat samarbejde med skole, SFO og dagplejen

15 Indsatsområder BoPam Omorganisering af dagplejen Implementere ny mødestruktur

16 Effektiviseringer  Fortsat kvalificere møder  Optimal udnyttelse af personaleressourcer  Ny arbejdstidsaftale  2% effektivisering

17 Ny vision og mål for børn i 0-18 år Vision for læring, trivsel og personlig mestring Visionen er at skabe sammenhæng og fælles kultur for dagtilbud og skole, der er kendetegnet ved, at alle børn: lærer at lære og blive så dygtige, de kan er anerkendte deltagere i fællesskabet Oplever personlig mestring

18 Ny vision fortsat… Fælles forståelse af læring, trivsel og personlig mestring Systematisk videndeling Fælles kompetenceudvikling Styrkelse af forældresamarbejdet Fælles læringsforløb med børn som deltagere En personalegruppe

19 Ny vison fortsat… Indsatser:  Fælles ledermøder mellem dagtilbud og skole  Fælles arrangementer for personalet på dagtilbud- og skoleområdet  Fælles digitalt portal  Fælles værkstøjer til dokumentation og evaluering  Fælles kurser og temaarrangementer lokalt og centralt

20 Ny vision fortsat…  Videndeling mellem dagtilbud og skole om forældresamarbejdet  Fælles værkstøj og procedurer/ metoder til forældresamarbejdet f.eks. Forældreinvolvering  Børn underviser/ guider børn på tværs af skole og dagtilbud f.eks. Mentorordning mellem daginstitution og skole  Fælles læringsforløb med afsæt i temmaer f.eks. Brobyggerbibliotek, musikforløb, naturfagsforløb, leg med tal og bogstaver

21 Ny vision fortsat - Fælles ressourcepersoner i distrikter/ netværk Ledelse i fællesskab Hvilke visioner har du for det enkelte barn og daginstitution Brædstrup????????

22 Hvad er din/ jeres vision Forældre:  Hvilke drømme har du for dit barn?  Hvilke visioner har du for daginstitution Brædstrup Medarbejdere:  Hvilke drømme har du får børnene i daginstitution Brædstrup  Hvilke visioner har du for daginstitution Brædstrup

23 Bestyrelsesarbejdet Hvordan synliggør vi bestyrelsesarbejdet i langt højere grad?

24 Årsplan for bestyrelsesarbejdet Mødedatoer Arrangementer Forældrebestyrelseskursus institutionsforum

25 FROKOST FROKOST…velbekomme

26 Projekt forældresamarbejde - Hvor langt vi er nået: Vi har siden foråret arbejdet med værdisamtaler. De ligger kort tid efter barnets opstart i institutionen, og omdrejningspunktet er forældrenes værdier, ønsker og forventninger til os. I øjeblikket arbejder alle grupperne med stamtræer. Der er forskel på, hvordan dette gribes an i de forskellige huse og grupper, men målet er det samme. Vi ønsker, at børnene får mulighed for, at vise deres familie frem og tale med hinanden om billederne. Det er også en oplagt mulighed for forældrene, for at få sat ansigt på de andre børns forældre og måske tage kontakt i forhold til en legeaftale. Læreplans PIXI er færdig. Kan vises/udleveres - jeg sender nogle med Charlotte. Vi har afholdt 2 ud af 3 sommerfester med flot fremmøde af familier.

27 Forældresamarbejde fortsat - Hvor vi er på vej hen: Vi er ved at justere formen og tidspunktet for værdisamtalerne. Der vil sandsynligvis komme en justering fremadrettet, for at få bedst muligt udbytte af samtalerne. Efter evaluering af tiltag omkring stamtræer, tager vi fat på 1 af de andre 12 tiltag, og arbejder med dette i hele Daginstitution Brædstrup. Vi har erfaret, at det fungerer bedst, når alle 3 huse arbejder med samme tiltag samtidig. Det giver god mulighed for at inspirere hinanden, og gør det nemmere at evaluere på, om vores indsats har virket efter hensigten.

28 Omorganisering dagplejen Dagplejen i Brædstrup kommer under daginstitution Brædstrups ledelse 1. januar 2015! Hvilke ideer har i til samarbejdet?

29 Farvel Farvel og tak for idag


Download ppt "Dagsorden bestyrelseslørdag 08.30- 9.00: Velkommen og præsentation af vores nye bestyrelse 09.00- 11.00: hvor er vi nu i daginstitution Brædstrup? » Hvor."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google