Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Speciale i Lægemiddelteknik

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Speciale i Lægemiddelteknik"— Præsentationens transcript:

1 Speciale i Lægemiddelteknik
Speciale i Lægemiddelteknik – Info 2004

2 Specialevejledere i Lægemiddelteknik:
Vi er 6 specialevejledere indenfor Lægemiddelteknik. Anna Anette Jakob Lars Jørn Torben

3 Lægemiddelteknikgruppen
Gruppen består af 1 professor, 3 lektorer, 3 adjunkter og 3 laboranter. Der ud over har vi pt. 7 PhD-studerende. Vi har omkring 15 specialestuderende om året. Vores egen forskning er koncentreret omkring formulering og fremstilling af partikulære systemer så som : Pelletering i intensivblandere og fluidiseringsanlæg Mikroindkapsling ved hjælp af spraytørring Komprimering af tabletter/fastfaseegenskaber

4 Speciale i den danske medicinalindustri
Hovedparten af vores specialestuderende udfører deres specialeopgave under et studieophold i den danske medicinal industri. Specialeopgave kunne f.eks omhandlende formulering og fremstilling af sterile lægemidler eller en opgave om orale doserede lægemidler f.eks tabletter. Vi formidler kontakten til virksomheden, så du skal ikke selv skaffe opgaven. I vores fælles valg af opgave lægges vægt på, at den bliver udført i sammenhæng med aktuelle udviklingsprojekter i virksomheden. Konkretiseringen af opgaven sker i samråd mellem dig, os og virksomheden og finder normalt først sted nogle få måneder før opgaven påbegyndes. Specialevejledere: Jørn Møller-Sonnergaard, Torben Schæfer, Anette Seo, Jakob Kristensen, Anna Jørgensen og Lars Hovgaard.

5 Speciale i den danske medicinalindustri
Titler på igangværende eller tidligere projetker Anvendelse af hule pellets som fyldemiddel i polydepottabletter. (Lundbeck) En undersøgelse af smelteagglomereringsprocesser med store mængder vehikel (Lundbeck) Stabilitet af homogene pulverblandinger med et lavt indhold af lægemiddelstof. (Novo Nordisk, Måløv) Metoder til karakterisering af tabletformuleringers adhæsion til stempler under komprimering (Lundbeck) Styring af granulering i intensivblandere i laboratorie- og produktionsskala ved hjælp af effektforbrugsregistrering. (Lundbeck) Vurdering af effektiviteten af forskellige coatningsudstyr til fluidiseringsapparat ved forskellige fugtigheder (Lundbeck) Vandbaseret ethylcellulosecoatning af granulat til fremstilling af Pentasatabletter med given udløsningsprofil. (Ferring) Optimering af VHP-sterilisation.(Novo Nordisk Hillerød) Up-scaling af filmcoatningsprocessen i perforeret tromle, fra laboratorie- til pilotskala (Novo Nordisk, Måløv)

6 Speciale på DFU indenfor agglomerering / microindkapsling
Vores egen forskning omhandler formulering og fremstilling af faste, doserede lægemidler til oral administration. Vores aktuelle projekter omhandler udvikling af faststofdispersioner af tungtopløselige lægemiddelstoffer baseret på matrikspellets fremstillet ved smeltepelletering, formulering og fremstilling af hurtigt henfaldende pellets i rotorfluidiseringsudstyr samt mikroindkapsling af flydende og faste stoffer ved hjælp af spraytørringsteknik. Vores specialeopgaver omhandler derfor disse emner. Specialevejledere:Torben Schæfer, Jakob Kristensen, Anette Seo, Anna Jørgensen og Lars Hovgaard.

7 Speciale på DFU indenfor - fastfaseegenskaber/komprimering
På trods af at tabletter fremstilles i stor målestok på hurtige tabletmaskiner, savner man stadig en grundlæggende viden om lægemiddelstoffers og hjælpestoffers evne til at danne en sammenhængende tablet. Alle større medicinalfabrikker i Danmark er udstyret med instrumenterede tabletmaskiner, som bruges i udviklingen til afprøvning af enkeltstoffer og færdige granulater. Imidlertid er anvendelsen af disse maskiner og den information, der opnås, meget varierende. Vi har på instituttet udover flere instrumenterede tabletmaskiner en avanceret tabletmaskine-simulator, som er velegnet til karakterisering og afprøvning af råvarers kom-primeringsegenskaber. Opgaven består i at videreføre og udvikle det igangværende arbejde med karakterisering af lægemiddel-stoffers og hjælpestoffers komprimeringsegenskaber på Institut for Farmaci. Specialevejleder: Jørn Møller Sonnergaard og Charlotte Bacher (PhD-stud)

8 Konkret specialeprojekt - foråret 2006
Projekttitel: Undersøgelse af kompaktibiliteten og kompressibiliteten af granulater Hvorfor kan noget pulver komprimeres til stærke tabletter mens andre ikke kan? - Og hvordan påvirker granulering tabletters brudstyrke? På trods af et halvt århundrets forskning på dette område er dette stadig uvist. Dette speciale vil berøre disse problematikker. Ved forskning i problematikkerne omkring farmaceutiske pulveres tabletteringsegenskaber er det nødvendigt at kunne kvantisere disse. Der skældnes mellem kompaktibiliteten og kompresibiliteteten, hvoraf kompaktibiliteten er et mål for pulverets evne til at hænge sammen og er defineret som tabletternes brudstyrke som funktion af komprimeringstrykket. Kompressibilitet derimod, er pulverets evne til at blive presset sammen, hvilket kan afbildes som pulverets volumereduktionen funktion af komprimeringstrykket. Specialet vil omfatte kvantiseringen af kompaktibiliteten og kompressibiliteten af granulater samt undersøgelse af sammenhængen mellem granulaternes karakteristika og kompaktibiliteten og kompresssibiliten. Rent praktisk vil der skulle arbejdes med karakteriseringemetoder og en instrumenteret tabletmaskine. Vejledere: Charlotte Bacher (Ph.D studerende) og Jørn Møller-Sonnergaard

9 Relevante valgfag Vi anbefaler typisk vores specialestuderende at følger fagpakken Industriel lægemiddelfremstilling og kvalitetssikring eller alternativt at vælger tre af de nedenstående valgfag. De endelige anbefalinger afhænger selvfølgelig af specialeprojektet. F-324 Industriel lægemiddelproduktion og kvalitetssikring F-325 Validering i farmaceutisk produktion F-326 Industrielle fremstillingsprocesser F-343 Statistisk forsøgsplanlægning F-327 Controlled release F-322 Videregående lægemiddelformulering

10 Hvordan, hvornår og hvorfor ?
Hvis du overvejer at skrive speciale indenfor Lægemiddelteknik bør du kontakte en af specialevejlederene. Overvej evt inden om du helst vil skrive på DFU, i den danske industri eller evt er interesseret i udenlandsophold. Hvis du ved at du vil skrive speciale i Lægemiddelteknik skal du få lavet en aftale med en af specialevejlederne. aftaler indgåes med den enkelte vejleder. Hvis vedkommende ikke har plads til flere specialestuderende vil du blive henvist til en af os andre. den endelige opgaveformulering behøves ikke nødvendigvis at blive aftalt nå aftalen underskrives. Dog bør vi være enige om, om det skal foregå på eller uden for DFU.

11 Lægemiddelteknikgruppen
kan ikke deltage i specialeorienteringsdagen Vi vil istedet være på vores kontor (7 sal/byg.13) til en snak om speciale i lægemiddelteknik Torsdag den 28/10 fra 14-15 Specialevejledere i lægemiddelteknik Anna Anette Jakob Lars Jørn Torben 712 707 707 714 716 715


Download ppt "Speciale i Lægemiddelteknik"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google