Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Evaluering og undervisning - en kultur

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Evaluering og undervisning - en kultur"— Præsentationens transcript:

1 Evaluering og undervisning - en kultur
Mellervangskolen 18. april 2008 Evaluering og undervisning – en kultur

2 Evaluering og undervisning – en kultur
Mellervangskolen Kort historisk blik Evaluering og undervisning – en kultur

3 Evaluering og undervisning – en kultur

4 Mellervangskolen – elever, klasser lærere
0 – 9 årgang: 2 (3) spor, ca 450 elever, heraf ca 25 % med anden etnisk baggrund Fritidsordning – DUS: 0 – 3 årgang Specialklasserække: 0 – 10 årgang: ca 50 elever Årgangsteam: 0 – 9 årgang, specklasser Andre team: ILV, AKT, DA2, PSC, IT Evaluering og undervisning – en kultur

5 Et kvalitetssikringssystem - med bidrag fra alle led -
Evaluering og undervisning – en kultur

6 Mellervangskolen - evaluering, kvalitet og dokumentation
Fælles skoleskrivelse – skolens mål Lærernes planlægning Årsplan, faglige, sociale og mål på tværs Årgangenes læring og evaluering Dokumentation, ledelse og kvalitet Evaluering og undervisning – en kultur

7 Fælles skolebeskrivelse - kommunens og skolens plan
Evaluering og undervisning – en kultur

8 Fælles skolebeskrivelse - kommunens og skolens plan
Evaluering og undervisning – en kultur

9 Lærernes planlægning - team
Maj – august: Årsplaner årskalender September – november: målsætningssamtale m. elever formøde klassekonference klassekonference elevplan skole/hjemsamtale (elev, forældre, lærere) Februar - april: målsætningssamtale m. elever (elevplan) skole/hjemsamtale (elev, forældre, lærere) Evaluering og undervisning – en kultur

10 Årsplan, faglige, sociale og mål på tværs
Evaluering og undervisning – en kultur

11 Årgangenes læring og evaluering
Tydelige mål for elever Evaluering: Portfolio udvælge til portfolio portfolio udgangspunkt ved målsætningssamtaler, skole/hjemsamtaler Evaluering og undervisning – en kultur

12 Årgangenes læring og evaluering
Standardiserede test matematiktest (klassekonference) dansktest (klassekonference) Hverdagsevaluering samtaler observationer fremlæggelse indholdstest, andre test elevarbejde Evaluering og undervisning – en kultur

13 Årsplan, faglige, sociale og mål på tværs
Social årsplan Mål på tværs af fag Faglige årsplaner Evaluering og undervisning – en kultur

14 Årsplan, faglige, sociale og mål på tværs
Sociale mål Mål Succeskriterier Evalueringsmetode Dokumentation Vi vil arbejde med at være tolerante overfor hinanden. Vi vil vise respekt for os selv, hinanden og fællesskabet. Vi giver hinanden arbejdsro Vi taler pænt til hinanden Vi er søde ved hinanden Vi stopper, når der bliver sagt stop Vi hjælper hinanden Vi lytter til hinanden grøn, gul, rød Klassemøder (makkerpar) målsætningssamtaler ugesedler Skriftliggørelse af vores aftaler Elevplaner klasselog Evaluering og undervisning – en kultur

15 Årsplan, faglige, sociale og mål på tværs
Forventninger Vores forventninger til børnene: Jeg gør klar til time efter frikvarter Jeg har lavet lektier Jeg tager medansvar for min skolegang Jeg afleverer sedler Jeg rydder op efter mig selv Vores forventninger til forældrene: Hjælper med lektier Ser efter sedler i postmappe og beskeder i kontaktbogen Sørger for at dit/jeres barn møder mæt og udsovet Sørger for at dit/jeres barn får nok mad i skolen Deltager aktivt i møder Hjælper dit/jeres barn med at tage medansvar for sin skolegang Holder voksensnak mellem de voksne Kontakter klasselæreren ved utilfredshed eller problemer Evaluering og undervisning – en kultur

16 Årsplan, faglige, sociale og mål på tværs
Mål på tværs af fag: Mål Succeskriterier Evalueringsmetode Dokumentation Gruppearbejde og holddeling i og på tværs af klasserne. De kan samarbejde på tværs af klasserne og har ikke så mange konflikter på tværs af klasserne. Daglig evaluering med børnene gennem rød, gul, grøn og ugentlige klassemøder. Ugesedler Skriftliggørelse af aftaler på klassemøde klasselog Klasseundervisning Kan følge den fælles undervisning og deltage aktiv i denne. Makkerpar De kan samarbejde med deres klassekammerater. Ugentlige klassemøder Individuelt arbejde De kan arbejde selvstændigt. Daglig evaluering med børnene gennem rød, gul, grøn og elevplaner. Elevplaner Evaluering og undervisning – en kultur

17 Evaluering og undervisning – en kultur
Dokumentation Elevniveau: Testresultater - klassekonference Portfolio Hverdagsevaluering Målsætningssamtaler Skolehjemsamtaler Dokumentation Test - elevmapper Portfolio Klasselog Elevplaner Evaluering og undervisning – en kultur

18 Evaluering og undervisning – en kultur
Dokumentation Lærer/teamnivea Teammøder Klassekonferencer Kollegasamtaler Dokumentation Referater teammøder, klassekonferencer. Klasselog Noter observationer Evaluering og undervisning – en kultur

19 Evaluering og undervisning – en kultur
Dokumentation Ledelse Teamsamtaler Klassekonferencer Medarbejdersamtaler ’Reaktioner’ – elever og forældre (Observationer) Dokumentation Referater fra teammøder, klassekonferencer, MUS, TUS Elevplaner Karakterlister Evaluering og undervisning – en kultur

20 Evaluering og undervisning – en kultur
Dokumentation Forvaltning Skoleplan status mål handling evaluering Kvalitetsrapport L-teamsamtale m. forvaltning Dokumentation Skoleplan Kvalitetsrapport Referat fra medarbsamtaler Karakterlister Evaluering og undervisning – en kultur

21 Evaluering og undervisning - en kultur
Elev Lærerteam Ledelse Forvaltning Evaluering og undervisning – en kultur

22 Dokumentation – og kommunikation
ElevIntra PersonaleIntra Adm Systemer Uni-login ForældreIntra Skolens hjemmeside Evaluering og undervisning – en kultur


Download ppt "Evaluering og undervisning - en kultur"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google