Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

APV Lindved Skole Januar 2010. Rengøring SFO Undervisning.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "APV Lindved Skole Januar 2010. Rengøring SFO Undervisning."— Præsentationens transcript:

1 APV Lindved Skole Januar 2010

2 Rengøring

3 SFO

4 Undervisning

5 Er der forhold i arbejdsmiljøet, der kan ændres, så sygefraværet mindskes? Hvad er årsagen/-erne til problemet? –Det ved vi ikke. Løsning –Problematikken skal drøftes i MED- regi for at undersøge ovenstående.

6 Undervisning

7 Man føler at man skal arbejde meget hurtigt og under tidspres. Årsag –Arbejdet fordeles på 209 dage. –Mange opgaver er sæsonbetonet. Løsning –Drøftes med det pæd. personale i forbindelse med skoleårets planlægning. Opfølgning –Undersøge om evt. tiltag har virket efter hensigten ved skoleårets afslutning 2010/2011

8 SFO

9 Undervisning

10 De udad- reagerende elever. Problem: –Høje følelsesmæssige krav. –Børn der slår. –Grimt og krænkende sprogbrug. Årsag: –Krav til skolens rummelighed –Den ”nye” børnekultur –Historisk har synet på, hvad der er godt for børn, og hvad god opdragelse er ændret sig markant. I industrisamfundet var det autoriteter – magt – at skabe lydige børn. I dag er forældrerollen at skabe mere ligeværdig relation, hvor man lytter til børnene og inddrager deres synspunkter med henblik på at fremme deres personlige og sociale udvikling, og samtidig naturligt også at sige nej på de rigtige tidspunkter. –For nogle forældre går dette rigtig godt, men for andre er det en meget vanskelig opgave, da de selv er opdraget ud fra autoriteter og derfor ikke har nogen at spejle sig i – ikke kan arbejde ud fra egne erfaringer. –Sproget i det offentlige rum har ændret sig og overskrider ofte vore grænser. –Det vil sige, at vi i skolen skal definere en ”ny” magt/rolle, da den magt vi kender/ den vi er uddannet i - har vi mistet – børnene er ikke opdraget til autoriteter.

11 Løsning –Følgende områder arbejdes der med eller påbegyndes i skoleåret 2010/2011: –Struktur i indskolingen Hvordan kan der laves strukturer og beredskaber, så den enkelte lærer/pædagog ikke kommer i situationer, hvor hun/han føler sig magtesløs. –Frikvarterer – hvordan er tilsynet, hvilke aktiviteter er der til rådighed (indskolingen har en arbejdsgruppe, der arbejder med dette) –Spec. pæd. team arbejder med en støttefunktion. –Hele skolen skal i 2010/2011 arbejde med ”Den gode undervisning”

12 SFO

13 Undervisning

14 Støv på vandrette flader Årsag –Manglende oprydning på borde, katedre og gulve Løsning –Alle tænker over oprydning. –Flader der skal rengøres tømmes for materialer.

15 Undervisning

16 Skiftende temperaturer/ træk Årsag –Manglende ventilationssystem Løsning –Ventilationssystem eller andet i forbindelse med renovering. –Der er lavet termografiske undersøgelser af lokalerne og teknisk afdeling er bekendt med problematikken.

17 Rengøring

18 Tunge løft og arbejdsstillinger Årsag –Skal undersøges Løsning –Sikkerhedsgruppen holder møde i februar med rengørings- og servicepersonalet for at undersøge problemets omfang.


Download ppt "APV Lindved Skole Januar 2010. Rengøring SFO Undervisning."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google