Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

bliver et andet menneske…

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "bliver et andet menneske…"— Præsentationens transcript:

1 bliver et andet menneske…
2010 Et menneske der lærer, bliver et andet menneske…

2 Scor din rygpatient

3 Worst case ? First case

4 Hold fingrene fra rygpatienten
AV MIN RYG Det accellererede rygforløb Det accellererende rygforløb Robert Pind Low back pain

5 CV Vend ikke ryggen ryggen 94/03 3 prospektive undersøgelser
Den typiske rygpatient 1997/8 Prediktive indikatorer 2003/4 Pinds Lumbal Back Pain Scale 2007/8 Panel MTV-rapport 2010 Robert Pind Low back pain

6 CT 1992 WONCA Robert Pind Low back pain

7 +/- radiculære symptomer SAMME GODE PROGNOSE
Min pointe vedr. LBP Akutte / subakutte +/- radiculære symptomer SAMME GODE PROGNOSE skal blot fortsætte vanlige aktiviteter Jeres opgave: beroligende info - ellers sygemeldingsramt Robert Pind Low back pain

8 Sådan opfatter vi normalt ryggen
85 % er tilbage arbejde efter 3 mdr 20 % har en specifik diagnose Robert Pind Low back pain

9 Hold fingrene fra rygpatienten Færre sygemeldte / kortere tid
Vi kan ændre os Færre rtg.us Vi kan ændre ptt. Færre sengeliggende Færre sygemeldte / kortere tid Robert Pind Low back pain

10 Hold fingrene fra rygpatienten
Modstande Mod ændringer Gamle handlemåder… Hvordan ændre ??? Mentalt – emotionelt : sårbare Forsvarsreaktioner passive / aggressive Robert Pind Low back pain

11 Hold fingrene fra rygpatienten
Hvad mister vi ? Hurtigere rask pt Kortere ventetid suppl us Dvs.: længere tids sygemelding og længere ventetider Robert Pind Low back pain

12 Hold fingrene fra rygpatienten
Hvilke problemer er der med rygptt. ? Har nogen af jer brug for at ændre vaner ? Afstemning Hvilke vaner ? Klar til et sporskifte? Robert Pind Low back pain

13 Hold fingrene fra rygpatienten
Telefonkonsultation Smerte Neurologi Sygemeldt Robert Pind Low back pain

14 Hold fingrene fra rygpatienten
Konsultation Forventninger Forestillinger Pt/læge Frygt Gør folk syge Robert Pind Low back pain

15 Hold fingrene fra rygpatienten
Konsultation Smerte Hårdt arbejde Sygemeldt Robert Pind Low back pain

16 Hold fingrene fra rygpatienten
Konsultation Smerte Robert Pind Low back pain

17 Hold fingrene fra rygpatienten
Konsultation Smerte Hårdt arbejde Robert Pind Low back pain

18 Thomas Bjørn – ude med rygskade
Robert Pind Low back pain

19 Opståelsesmåden (MPL: R.Pind 2002, N = 88) Robert Pind Low back pain

20 Størst hyppighed i alderen 30 – 60 år
Symptomvarighed v. 1. lægekontakt Ingen kønsforskelle Størst hyppighed i alderen 30 – 60 år Robert Pind Low back pain

21 Aldersforskelle (MPL: R.Pind 2002, N = 88) Robert Pind Low back pain

22 Hold fingrene fra rygpatienten
Konsultation Smerte Hårdt arbejde Sygemeldt Robert Pind Low back pain

23 Hvem sygemelder ? Robert Pind Low back pain

24 Smerte Sygemeldt Robert Pind Low back pain

25 Sygemeldings- ramt Arbejderbevægelsens Erhversråd (AE) 2005
2007: 14 mia kr Robert Pind Low back pain

26 Påvirkning af livskvalitet
Robert Pind Low back pain

27 Hold fingrene fra rygpatienten
Konsultation FGA SBL Robert Pind Low back pain

28 Hold fingrene fra rygpatienten
QTF og hyppigheder for et dansk materiale QTF 1 LBP - without radiating pain 62 % QTF 2 LBP – with radiating pain max to the knee 23 % QTF 3 LBP – with radiating pain below the knee 7 % QTF 4 LBP – with radiating pain and neurological signs 8 % R. Pind 2002 Quebec Task Force Classification 1987 Robert Pind Low back pain

29 Lokalisation gennem årene
Robert Pind Low back pain

30 Hold fingrene fra rygpatienten
Konsultation Forventninger Forestillinger Frygt Robert Pind Low back pain

31 Hvilke diagnoser tænker vi / pt. på ? Læsioner som følger af ulykker
Diskusprolaps Spinalstenose Kompressionsfractur Osteoporose Inflammation Cancer Læsioner som følger af ulykker Diskogene smerter Facetledssmerter Robert Pind Low back pain

32 Diagnoser (MPL: R.Pind 2002, N = 88) Robert Pind Low back pain

33 Babylonisk konfusion Lumbago Myosis dorsi Dolores dorsi Facetsyndrom
ETC Lændehold Slid i ryggen Muskelspænding (”Sugarcoating”) Robert Pind Low back pain

34 Henvist til Robert Pind Low back pain

35 Forskel mellem YL og PLO
(MPL: R.Pind 2002, N = 88) Robert Pind Low back pain

36 Røntgen Robert Pind Low back pain

37 MR-scanning ? 246 patienter er MR-scannet i det akutte forløb
Delt op i 2 grupper, hvor den ene har fået svaret på undersøgelsen. Efter 6 ugers konservativ behandling ingen forskel på de 2 grupper Konklusion: MR-scanning tidligt i forløbet kan ikke bruges til noget (Modic nov 2005) Robert Pind Low back pain

38 Rutine radiologiske us ?
Lancet Stor metaanalyse m 1800 ptt. Ved kroniske ryg-sm er umiddelbare Rtg, MR eller CT uden værdi. Trods disse resultater bestilles der fortsat us. For en sikkerhedsskyld eller ptt presser på Robert Pind Low back pain

39 Hvad er det ? Robert Pind Low back pain

40 Rad sympt distalt for knæ
Robert Pind Low back pain

41 Èn operationskrævende
Robert Pind Low back pain

42 Behandling 1/100 Robert Pind Low back pain

43 Behandling Robert Pind Low back pain

44 Behandling Malmivaara Robert Pind Low back pain

45 Hold fingrene fra rygpatienten
Behandling Robert Pind Low back pain

46 Hold fingrene fra rygpatienten
Behandling Musklerne bliver svagere Ryggen bliver stiv Knoglerne mister styrke Den fysiske form forsvinder Smerten føles værre Det bliver sværere at komme i gang igen Der opstår depression Robert Pind Low back pain

47 Hold fingrene fra rygpatienten
Behandling Robert Pind Low back pain

48 Pt tilfredshed m lægeinfo ved 1. kons.
Robert Pind Low back pain

49 Pinds LBP scale Uddele spørgeskemaer
INSIGHT: sudden unexpected solution to a problem that one has worked on for a long time… Robert Pind Low back pain

50 Det accelererede rygforløb
Pinds LBP scale Info kan modvirke frygt / korrigere bekymring / angst Rad sympt hos 38 % – ligegyldigt. < 8 % har neurologiske udfald Stærke smerter angives af alle som årsag til sygemelding Hårdt arbejde af 60% FGA > 40 cm og SBL < 30 grader Robert Pind Low back pain

51 Pinds LBP scale 25 % 5-6 dage i sengen
Unødvendige henv til både suppl us og beh Godt ½ delen er allerede sygemeldte inden 1. lægekontakt Alle specielle sygdomme er meget sjældne Jo længere sygemelding, jo værre efter 1 år Robert Pind Low back pain

52 Pinds LBP scale 1 Smerte VAS 0-10 2 Tungt arbejde 0-10 3 FGA 0-10 4
SBL 0-10 5 Sengeleje tilrådet 0/10 6 Henv til behandling 0/5 7 Henvist til suppl us 0/10 8 Pt.s forventning til sygemelding 0/20 9 Lægens forventning til sygemelding 0/20 10 Pt tilfredshed om prognosen 0-10 Pinds LBP Rating scale Ialt Robert Pind Low back pain

53 Pinds LBP scale -24 500 -80 930 -31 500 2003/4 Difference
2007/8 2003/4 Difference I alt sygemeldte % % Sengeliggende % % Rtg us % % I alt henviste % % LBP om året Robert Pind Low back pain

54 -24 500 -80 930 -31 500 Pinds LBP Scale Antal rtg us Viborg 2004-8
2007/8 2003/4 Difference I alt sygemeldte % % Sengeliggende % % Rtg us % % I alt henviste % % Robert Pind Low back pain

55 Sygefravær Viborg Kommune 2007 Langtidssygemeldte Robert Pind
Low back pain

56 Essensen Sygefravær v smerte < 5 efter 1. lægekontakt: pjæk.
Det drejer sig om 20% Dernæst: Pt s forventninger overskygger alt Dernæst lægens forventninger Ved uenighed overtrumfer patientens forventninger i forhold til lægens Ved få dages fravær rammer patienten 80% rigtigt - lægen rammer 77,5%. Robert Pind Low back pain

57 Essensen Smerter er en væsentlig markør
Fortsat smerter > 5 kan forlænge sygefraværet . Dernæst vil tungt arbejde kunne influere på fraværet idet > 5 vil forøge antallet af sygemeldte med 10 % Af objektive tegn er SBL mere entydig end FGA. Ved SBL > 60 grader er ½ delen sygemeldte, ved 30 – 60 grader er 69 % sygemeldte og ved < 30 grader er 89 % sygemeldte. FGA < 10 cm giver sygefravær hos 34,5 10 cm giver fravær hos 60% FGA > 25 cm stiger varigheden af sygefraværet. Robert Pind Low back pain

58 Konklusion: Et nyt paradigme for LBP-management
Akutte og subakutte LBP er som en almindelig forkølelse. De fleste patienter kan forblive på deres normale arbejde og beholde deres daglige aktivitet, uden at lægge sig i seng eller blive sygemeldte. Selv om 38 % har radierende symptomer – så gør det ikke noget = ingen forskel på ukomplicerede og komplicerede tilfælde Efter 2 uger er mindre end 10 % sygemeldte, og kun 1 % bliver opereret for diskusprolaps – kun en patient per læge pr år. Fortæl om den gode prognose. Robert Pind Low back pain

59 Konklusion: Et nyt paradigme for LBP-management
Information om SCBES Summere normale fund i positive termer Erkende at der symptomer - men ingen diagnose Forklare den onde cirkel baseret på SCBES Robert Pind Low back pain

60 Gate-control teorier De psykologiske komponenter er ikke kun en reaktion på smertefulde stimuli som f.eks. lænderygsmerter, men de er også en integreret del af selve smerteoplevelsen. Det udløser en funktionsnedsættelse, der inkluderer både emotionelle, kognitive og adfærdsmæssige faktorer. Vrede i forhold til smerten kan give problemer i forhold til behandleren, arbejdspladsen og familien. Robert Pind Low back pain

61 Psykologiske faktorer
Fear-avoidance Katastrofetænking Mestringsstrategier (aktiv/passiv) Kognitive terapi Adfærdsmæssige forandringer Robert Pind Low back pain

62 Fearavoidance Hvilke diagnoser tænker patienten / vi på ?
Diskusprolaps Spinalstenose Kompressionsfractur Osteoporose Inflammation Cancer Læsioner som følger af ulykker Diskogene smerter Facetledssmerter er der tegn til nogle af disse ? Ellers er det blot en spændingstilstand ( = ”sugarcoating”) Henne i forløbet er kroniske patienter præget af Angst 91 % Depression 72 % Robert Pind Low back pain

63 Hvordan kan du komme videre?
Komme i kontakt med pt. Hvordan kan du komme videre? Beskriv forløbet ? Hvad er sværest ? Hvad føler du ? Robert Pind Low back pain

64 ACT Acceptance and commitment theory
Formålet er ikke at reducere symptomer, men at ændre indstilling (mindfullnes) - som en sidegevinst reduceres symptomer Robert Pind Low back pain

65 Prædiktive indikatorer Patientens forventninger
Smerten Tungt arbejde SBL / FGA Patientens forventninger Lægens forventninger Henvisning til fysioterapi > 2uger 7/11:64% Robert Pind Low back pain

66 CASES Robert Pind Low back pain

67 Snydebevægelser KOrS-lagte Armes Klub Robert Pind Low back pain

68 Robert Pind Low back pain

69 Robert Pind Low back pain

70 Magiske tricks ? 28 år Sidst ondt for 1 år siden
Sygemeldt sig dagen før FGA 20->10 ”Formentlig rask nu” Robert Pind Low back pain

71 Glad for det ikke var en diskusprolaps
Frygt 34 år Nytilflytter 4 år m næsten konstante rygsm Rtg us for 1 år siden – u særlige forandr Kører som inseminør km årligt Radierende sm i øjeblikket ve balle Norm neuro Fik sædv komb beh Lært øvelser Kontrol 2 uger senere Ikke haft det så godt de sidste 4 år Glad for det ikke var en diskusprolaps Robert Pind Low back pain

72 Kolleger har ændret opfattelse:
Sygemelding: % er tilbage på arbejde efter 3 mdr Nej % efter 7 uger Diagnose: Kun 20 % har en specifik diagnose Nej - kun 1 % har en specifik diagnose Red flags: Se efter dem Nej - bottom-up : se efter green flags – og husk at informere om red flags Robert Pind Low back pain

73 Sygemelding Robert Pind Low back pain

74 Sengeleje Robert Pind Low back pain

75 Behandlinger Robert Pind Low back pain

76 Sygemelding Sengeleje Undersøgelser Behandlinger Robert Pind
Low back pain

77 +/- radiculære symptomer SAMME GODE PROGNOSE
Min pointe vedr. LBP Akutte / subakutte +/- radiculære symptomer SAMME GODE PROGNOSE skal blot fortsætte vanlige aktiviteter Jeres opgave: beroligende info - ellers sygemeldingsramt Robert Pind Low back pain

78 Frygten gør folk rygsyge
/ Hønen eller ægget ? Robert Pind Low back pain

79 Vend ikke ryggen ryggen 94/03 Vend ikke ryggen ryggen 2008->
CV Vend ikke ryggen ryggen 94/03 Vend ikke ryggen ryggen 2008-> Robert Pind Low back pain

80 Resume Robert Pind Low back pain

81 Hvorfor skal vi ændre mening om LBP ?
Sygemelding: % er tilbage på arbejde efter 3 mdr Nej % efter 7 uger Diagnose: Kun 20 % har en specifik diagnose Nej - kun 1 % har en specifik diagnose Robert Pind Low back pain

82 Hold fingrene fra rygpatienten
Babylonisk konfusion Muskelspænding (”Sugarcoating”) Robert Pind Low back pain

83 Sygemeldingsramt - og hvad så ? Af ROBERT PIND Offentliggjort 14.10.07
Mange faktorer spiller ind på sygefraværsstatistikken. Det giver flere angrebsvinkler. ARBEJDSLØSHEDEN ER historisk lav, men samtidig overgås de arbejdslediges tal af de sygemeldtes. Risikoen for at miste jobbet øges, jo længere en sygemelding har varet. Inden det kommer så langt, bliver man sygemeldingsramt. Tilstanden er indtruffet, når der optræder stigende angst og depression, medicinmisbrug, sociale og økonomiske problemer og oveni måske et alkoholmisbrug. Varer tilstanden længe nok, sker der en udstødning af arbejdsmarkedet. Nye tal viser således, at allerede efter tre ugers sygefravær bliver hver syvende på et senere tidspunkt udstødt, og efter 13 ugers sygemelding ender 43 pct. ved at miste jobbet.. Med mere end sygemeldt pr. år og i øjeblikket sygemeldte er de store tal, der tales om. De kommunale og statslige udgifter til sygedagpenge forventes i 2007 at ligge på 14 milliarder kr., samtidigt med at der vil være et produktionstab på 36 milliarder kr. pr år.

84 The End Robert Pind Low back pain

85 Robert Pind Low back pain

86 “Fyrsten” HVAD SÅ MED RYGGEN ?
Machiavelli ( ) “Fyrsten” Fx er tuberculose i begyndelsen let at helbrede og vanskelig at erkende, men når den hverken er blevet opdaget i tide eller behandlet på rette vis, bliver den senere let at erkende og vanskelig at helbrede. (Han bruger også denne sygdomsmetafor om statens affærer – hvor manglende forudseenhed medfører, at problemerne vokser til en sådan højde, at der ikke længere findes et lægemiddel) HVAD SÅ MED RYGGEN ? Robert Pind Low back pain

87 Columna totalis Cervicalis 158 Thoracalis 105 Lumbalis 72 Robert Pind
Low back pain


Download ppt "bliver et andet menneske…"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google