Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1. Semester rapporter Det skal fremgå af rapporten at man kan planlægge implementere afprøve dokumentere middelstore programmeringsopgaver.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1. Semester rapporter Det skal fremgå af rapporten at man kan planlægge implementere afprøve dokumentere middelstore programmeringsopgaver."— Præsentationens transcript:

1 1. Semester rapporter Det skal fremgå af rapporten at man kan planlægge implementere afprøve dokumentere middelstore programmeringsopgaver

2 Faser i programmering Ikke tidsmæssigt separate faser: Analyse og design –Afklar hvad der skal laves Programmering Indkøring (test) –Find fejl Afprøvning –Dokumenter programmets pålidelighed

3 Standarddisposition Indledning – forord – resume Indledning Problemanalyse Programbeskrivelse Brugervejledning Afprøvning Konklusion Litteraturliste Bilag – programtekst - kørselsudskrifter

4 Indledning mm. Kortfattet Hvem, hvad, hvor, hvorfor, hvordan,.. Rapportens baggrund, emnekreds, centrale konklusioner Status af arbejdet – virker programmet? Eller i hvilket omfang virker det? Overblik over rapportens indhold

5 Analyse Introducer emnet, særlig notation, begreber etc. Afklar problemstilling, f.eks. som en kort problemformulering eller som en kravspecifikation – en projektbeskrivelse Designovervejelser. Hvordan kan det gøres som program. Diskuter uden at blive for kodespecifik. Find de centrale valg. Overvej (beskriv/diskuter) alternative valg.

6 Programbeskrivelse Hjælp til at forstå programmet. F.eks. Diagram for visse klassehierarkier Tegning af systemet Beskrivelse af nogle centrale datastrukturer

7 Brugervejledning Hvad skal en person vide for at kunne starte og bruge jeres program. Må gerne kunne bruges uafhængigt af resten af rapporten

8 Afprøvning Formål: at overbevise læseren om at programmet virker (eller vise i hvilket omfang det virker Udvælg eksempler på inddata og vis hvad programmet gør. Gør det struktureret så man bliver overbevist om at det virker for et spektrum af inddata. (dvs. lav f.eks. en ekstern afprøvning)

9 Konklusion Nåede man det man ville? Hvilke erfaringer har man høstet?

10 Bilag Det der ikke hører med i en almindelig gennemlæsning af en rapport Program udskrift Udskrift fra testkørsler el.lign. Særlige diagrammer etc.

11 Mulige læsere Forord, resume, indholdsfortegnelse: nogle der vil finde ud af om de skal læse rapporten Indledning, analyse, konklusion nogle der skal løse et lignende problem. måske er jeres fravalgte løsningsideer det interessante Programbeskrivelse, afprøvning vedligeholdelsesprogrammør


Download ppt "1. Semester rapporter Det skal fremgå af rapporten at man kan planlægge implementere afprøve dokumentere middelstore programmeringsopgaver."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google