Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Almen praksis Kronisk sygdom Konference kronisk sygdom - Region Hovedstaden 15. Januar 2007 Lars Rytter, almen praksis Albertslund Praksiskoordinator,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Almen praksis Kronisk sygdom Konference kronisk sygdom - Region Hovedstaden 15. Januar 2007 Lars Rytter, almen praksis Albertslund Praksiskoordinator,"— Præsentationens transcript:

1 Almen praksis Kronisk sygdom Konference kronisk sygdom - Region Hovedstaden 15. Januar 2007 Lars Rytter, almen praksis Albertslund Praksiskoordinator, Glostrup Hospital DAK projektet

2 Kronikermodellen er et puslespil Almen praksis har flere brikker

3 Nationalt perspektiv Sundhedsstyrelsens rapport ”Kronisk sygdom” (2005): Almen praksis er gennemgående tovholder Ny overenskomst 2006 i forlængelse af Sundhedsstyrelsens rapport –Nye Forebyggelsesydelser –Ydelse til Opsøgende hjemmebesøg hos ældre –Ny Forløbsydelse (honorar f. 1 år (1100kr) OG: Risikostratificering Data indberetning via datafangstmodul. –NY - Proaktiv rolle Praksispersonale kan arbejde under overenskomstens ydelser (forrige overenskomst)

4 DAK projektets input Link modul. –Direkte opkobling til vejledning på Sundhed.dk fra diagnose i egen journal. Sundhed.dk er vores ”instruksbog” Datafangstmodul –Indberetning af kvalitetsdata til almen medicinsk database. –Retur til lægen m. risikostratificering og benchmarking. –Implementering pågår i alle 10 praksis IT systemer –Start 1. maj 2007. Feedback ult. 2007 m. benchmarking.

5 Udviklet indikatorer og risikostratificering Udvikling i tværfaglige/ grupper –Styregruppe for risikostratificering: Anne Frølich, Ole Snorgaard, Jørgen Sten Andersen (DGMA), Poul Brix (DAK) og Lars Rytter (DAK) Type 2 diabetes Under test i Region Hovedstaden: Projekt Teambuilding. –81 praksis m. personale. –3-4000 pt. indgår. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom Under test i Region Syd og Region Midt.

6 Demo feedback datafangst diabetes http://sentinel.finnsen.dk/diabetes_tilbagemelding/

7

8 Det videre nationale arbejde.. Gå på 2 ben A. Arbejde med implementering –Personale inddragelse –Proaktiv rolle B. Videreudvikling for flere kroniske sygdomme (kvalitetsindikatorer/risikostratificering - tværfaglig arbejdsgruppe) –De næste? De ”andre” forkalkningssygdomme (Apopleksi, AMI/Ballon mm, Claudicatio) Astma Demens? Hjerteinsufficiens? Kronisk smerter/bevægeapparat? Den overlevende kræft patient? Almen praksis organisering. ”Er almen praksis under administreret?” –DK: 0,7 ansat/læge, udlandet ca 2,5.

9 Lokalt perspektiv

10

11 Hvad kan vi tilbyde? Implementering i eget fag (PKO/KVU) Deltagelse i undervisning (m. speciallægerne) –Fælles skolebænk for praksispersonale og kommunalt personale? Erfaringer fra demens, diabetes, inkontinens, KOL.. Etablering af fælles præsentation af forløbsbeskrivelser –PKO-NYT (tidl. HAPS, Klinik-NYT mm.) –Alt på Sundhed.dk m. aftalte disposition

12 Tilbud omkring organisering Deltagelse i planlægningsarbejde –Region – SFR (sker allerede) –Deltage i udfærdigelse af konkrete forløbsbeskrivelser –Lokale samordningsudvalg Praksisudvalget arbejder på etablering af lokale ”lægeselskaber” –Almen praksis skal lokalt være til at få i tale –Deltagelse i kontaktudvalg

13 Kommunale praksiskonsulenter Nødvendigt med grundlæggende kulturarbejde - ganske som på sygehusene Behov for en fælles organisering for ALLE praksiskonsulenter –Forslag: Indgår i PKO team v. det lokale sygehus –Bygge på erfaringerne i praksiskonsulentordningen –Praksiskoordinator repræsenterer ALLE konsulenterne i samordningsudvalg Praksiskoordinatorernes konstituering –Generelt ansvarsområde –Fagspecifikt ansvarsområde –Evt. særligt ressortområde: kommunale konsulenter

14 Praksiskoordinatorernes generelle ressortområder Kontakt Region/PU:Yves Sales, Hans Rønne, Lars Rytter, Jan Værnet Praksisinformation: Bjørn Perrild, Thomas Saxild, Helge Ralov Hans Rønne KVU kontakt: Lars Rytter, Lisbeth Boss, Jan Værnet Landskoordinations- udvalg:Søren Pilgaard, Lisbeth Boss UTH:Thomas Saxild IT:Steen Kristiansen, Yves Sales

15 Praksiskoordinatorernes fagspecifikke ressortområder Medicin (demens, geriatri, neurologi) Lars Rytter Medicin (diabetes, kardiologi) Thomas Saxild Medicin (reumatologi,, KOL) Hans Rønne Billeddiagnostik Yves Sales Kirurgi Søren Pilgaard Palliativ terapi Helge Ralov Pædiatri, gyn-obs, dermatologi, ønh Bjørn Perrild Klinisk biokemi, mikrobiologi, patologisk anatomi, psykiatri Jan Værnet AkutbetjeningSteen Kristiansen

16 Hvad kan vi ønske os? Forbedret IT kommunikation –Ambulante notater (mange kronisk syge) sendes OG det gøres elektronisk FAX / papir er passe… Mgl. oplysninger årsag til kvalitetssvigt, jf. UTH Implementering af elektronisk kommunikation med kommunerne Medicin lister Almindelig korrespondance Anvende MedCom standard – TAK Kommunale tilbud på Sundhed.dk –Vi har pt. i mange kommuner og papir er ikke til at finde

17 Hjælp til lokaler.. Mange mangler plads –Til mere praksispersonale –Til undervisning –Etablering af lægehuse MEN det er meget vanskeligt –Svært at få nedlagt lejemål Gode lokaler til overkommelig pris er en rekrutterings parameter- jf. lægemangel i visse områder

18 Afrunding Almen praksis har flere brikker i spillet… Vi har EPJ – og udnytter det Almen praksis er indstillet på at påtage sig et konkret medansvar Kommunerne skal ”læse vores organisering”. –Praksisudvalg –Praksiskonsulenter Der er (stadig) behov for et grundlæggende kulturarbejde – lære hinanden at kende Men selvfølgelig også konkrete løsninger..


Download ppt "Almen praksis Kronisk sygdom Konference kronisk sygdom - Region Hovedstaden 15. Januar 2007 Lars Rytter, almen praksis Albertslund Praksiskoordinator,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google