Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fremtiden for dansk svineproduktion

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fremtiden for dansk svineproduktion"— Præsentationens transcript:

1 Fremtiden for dansk svineproduktion
Hans Aarestrup, direktør, Landsforeningen af Danske Svineproducenter Johannes Møllehave sagde en gang at han havde 2 foredrag og 75 titler. Det kender jeg godt, men da jeg skal lidt på turne i den kommende tid har jeg faktisk været i gang med at lave nye overheads. Brancheforeningen Danske Svineproducenter

2 Emneoversigt I Danmark er jeg født – men det er 99,93% af jordens befolkning ikke. Mindst 3 problemer pr. sekund I lort til halsen – i gennemsnit er vi døde. Tyskerne bestemmer alt. Smågrise og gener , - en sund forretning. Slagtesvin, - udviklingen kan vendes hvis vi tør.

3 China Backyard 2012 Mio. tons EU 27 22,646 China (intensive) 11,400
40,000 North America 13,725 South America 4,051 Russia & Ukraine 3,302 Japan & S.Korea 2,342 China Backyard Looking at the world in a greater perspective In Africa nothing of importance to pig production happens, which grants me the space to show you som numbers. China backyard production is massive, but is not a normal player in the competition. Kina er pga af deres massive problemer med diverse svinesygdomme svært forudsigelige MARKUS: tabellen skal opdateres med tal fra hæftet side 10

4 The North European power house
DK = 20 % Af mængden 5 mio. søer 125 mio. slagtesvin Radius 700 km Centrum Hannover The North European power house Nærmarkedet Denmark is part of the North European power house of swineproduction. This area has the same production as the US, but more concentrated.

5 Hvis grisene skulle fodres på en gang ved et langt trug ville det nå fra Kiruna til Rom
3 problemer pr sekund

6 Brancheforeningen Danske Svineproducenter

7 Jyllandsposten 20/

8 Eksportudvikling smågrise
+ 11,1 % + 4,0 % + 15,0 % + 7,0 % + 6,7 % + 33,4 % + 37,7 % + 7,3 % Brancheforeningen Danske Svineproducenter

9 Smågrisdestinationer
Brancheforeningen Danske Svineproducenter

10 Tyskland Med hensyn til dyrevelfærd er vi den 17 tyske delstat, og
den 6. største målt på indbyg- gertal. Brancheforeningen Danske Svineproducenter

11 ”Grønne landbrugsminister”:
- Baden-Württemberg - Hessen - Niedersachsen - Nordrhein-Westfalen - Rheinland-Pfalz - Schleswig-Holstein - (Thüringen) Erster linker Ministerpräsident: Thüringen steuert auf Rot-Rot-Grün zu Brancheforeningen Danske Svineproducenter

12 Tysklands nye dyrevelfærdsprogram Initiative Tierwohl
Til smågriseproducenter (lignende findes til slagtesvineproducenter) Blok A Blok B Blok C Basis krav QS-deltagelse Årlige kontrolbesøg Medicinregnskab Klimatjek Vandkvalitetstjek 1.5% vinduesareal Grovfoder 0,9€ Mere plads 1,4-2,4€ UK løbeafd. 1,4€ 4 ugers frav. 1€ Org. beskæftigel. 1,15€ Løsdr. farest. 2€ + mange andre Tillæg ”Lange haler” Fast basisbonus 500 € pr. bedrift Individuel Bonus Mindst. 2 € pr. smågris Skal deles med slagtesvineprod. 6 € pr. dyr I Tyskland tager man konsekvensen af at forbrugerne ikke vil betale ekstra for dyrevelfærd, samtidig med at politikere og interesseorganisationer forlanger det. Detailhandlen, de toneangivende slagterier samt alle landbrugsorganisationer har besluttet og forpligtet sig til Iniative tierwohl. Det går i korte træk ud på at detailhandlen vil opkræve en afgift på al fersk kød. De forventede 100 millioner € der kommer ud af det skal anvendes til at kompensere de svine og fjerkræproducenter som gør noget ekstra for dyrevelfærden. Man regner med at komme i gang så slagtesvineproducenter kan begynde at modtage kompensation 1. januar 2015 og smågriseproducenter fra medio Det der gør initaitivet relevant for forsamlingen her er at der på grund af EU’s indre marked ikke kan gøres forskel på tyske og danske producenter, og en smågriseproducent som leverer smågrise til Tyskland kan derfor opnå et ekstra tillæg afhængig af hvordan han indretter sin stald. Nogle af kravene opfyldes allerede i dag af mange producenter, som vil kunne samle et tillæg på et par Euro op helt gratis, hvis man vælger at eksportere til Tyskland. Det er tilladt at være skeptisk, men tyskerne er selv overbeviste om at planen lykkes, så dem der skal renovere eller udvide bør nok lige overveje et ekstra vindue eller hvad der nu skal til. De tyske slagtesvineproducenter kan også opnå tilskud. Blandt andet får de 20 kr for at sænke belægningen 10%, og med de nye gylleregler i mente tror jeg faktisk det kan få et vidst omfang. Bonus til smågrisproducenten Brancheforeningen Danske Svineproducenter

13 Eksempel søer 10% ekstra plads = 1,40 € 4 ugers fravænning = 1,00 €
UK løbeafdeling = 1,40 € Org. Beskæftigelsesmat. = 1,40 € I alt = 5,2 € excl. Moms I alt = 43 kr. incl moms

14 Polsk svineproduktion
Mere end svineproducenter Cirka 50 svin i gennemsnit

15 Polens svineproduktion
Antal slagtninger 18 Millioner Importerede grise 4,5 Eksporterede smågrise 0,1 Producerede smågrise 14 Antal søer 1 Grise pr. årsso Stk. Brancheforeningen Danske Svineproducenter

16 Strukturen i Polens sohold
2011 2015 Progn. Antal søer (1000 stk) 1 178 100% 1 000 < 4 søer 304 26% 200 20% < 20 søer 340 29% 250 25% < 100 søer 251 21% < 200 søer 51 4% 50 5% > 200 søer 232

17 Hvorfor danske grise? Supermar-keder Efterspørger ens varer Slagterier Efterspørger store hold grise af ensartet kvalitet Svineprodu-center Efterspørger store kvanti med ens genetik og sundhedsstatus Brancheforeningen Danske Svineproducenter

18 Stigende efterspørgsel efter danske grise
Supermarkedernes markedsandel er kraftigt stigende Svinekødsforbruget forventes at stige knap 20% før 2030 Stabile politiske forhold Støtte til de små familiebrug – politisk basis. Blokering af nye projekter over 1000 søer. Negativ offentlig oppinion overfor store bedrifter. Vertikal integration Brancheforeningen Danske Svineproducenter

19 Konklusion Tyskland Polen Samlet set jævnt stigende eksport
Lille fald sidst på året. Politisk udfordret Polen Stigende efterspørgsel på lang sigt. ASF kan give bøvl på kort sigt. Samlet set jævnt stigende eksport Brancheforeningen Danske Svineproducenter

20 Styrk - slagtesvineproduktionen
Brancheforeningen Danske Svineproducenter

21 11 år tilbage gennemsnitligt DB 81 kr.
På det lavpraktiske område har Danish Crown og Tican hævet vægtgrænserne, men hvis fornyelsen skal være en fordel for alle, skal selskaberne opretholde et bredt basisinterval. Fastholdes ønsket om at hæve den nedre vægtgrænse, skal alle der ikke har frihed i deres miljøgodkendelse forandre deres produktion. Der skal bruges færre griseliv for at producere den samme mængde kød, og det er naturligt, at man som andelshaver ønsker at levere så store grise som muligt. Men grise i intervallet 70 til 74 kg er vel ikke lige pludselig blevet mindre værd? Vis os nu tillid og bevar det nuværende brede vægtinterval! Over de seneste 12 måneder har den beregnede notering for en 30-kilos gris været 406 kroner. I samme periode har puljenoteringen været 433 kroner, altså en forskel på 27 kroner, og hertil kommer tillæg for store og ensartede hold med god sundhedsstatus. Det er ikke svært at forstå, at dem der eksporterer grise, har kronede dage, og jeg er helt sikker på, at endnu flere grise vil blive eksporteret de kommende år, hvis vores egne slagterier ikke kan hæve noteringen, så der bliver balance mellem puljenoteringen og den beregnede notering. (sammenligning på sl.svin og smågrise i samme periode) Dækningsbidraget for et slagtesvin har de seneste 10 år ligget på gennemsnitligt 81 kroner, og det er endda, når smågrisene er indkøbt til beregnet notering uden tillæg. 81 kr. er en ren underskudsforretning. Der skal mindst 130 kr til før forretningen går i nul + der skal være plads til at betale et tillæg for smågrisen. Jeg kan derfor fuldt ud tilslutte mig VSP’s melding om, at alt under 150 kroner i DB1 er utilfredsstillende. Brancheforeningen Danske Svineproducenter

22 Scenarier - faktorer Økonomiske rammevilkår
Politiske Afgifter Miljø Dyrevelfærd Overenskomstmæssige 100 kr. mere i løn pr time i DK betyder stadig 50 kr. pr gris Transport omkostning (Uden returlæs) Smågrise 2 kr. pr times ekstra transport Slagtesvin 8 kr. pr times ekstra transport Brancheforeningen Danske Svineproducenter

23 Diverse rammevilkår hos primær
Manglende protein i korn 24 kr 1,4 – 1,7 DE kr Ufleksible produktionsrettigh. 5 kr Diverse afgifter kr

24 Tysk moms Pris moms Pris + moms Slagtesvin kr. 960,00 10,50%
Pris moms Pris + moms Slagtesvin kr. 960,00 10,50% kr ,80 Foder kr. 411,80 7,00% kr. 440,63 Diverse kr. 50,00 19,00% kr. 59,50 Smågrise kr. 406,00 kr. 434,42 Dækningsbidrag kr. 92,20 kr. 126,25 kr. 34,05 Slagtevægt kg 96 Foderforbrug 2,8 Foderpris 1,6 Smågrisepris beregnet + 50 kr Brancheforeningen Danske Svineproducenter

25 Konklusion Dem der er dygtige nok til at de kan tjene penge på slagtesvineproduktionen, kan ikke nå at bygge så mange stalde at slagtningerne ikke fortsat vil falde. Skal slagtningerne stige skal slagteriet præstere noget de ikke har været i stand til de seneste mere end 10 år. Brancheforeningen Danske Svineproducenter

26 Flere slagtesvin – model 1
Smågrise opkøbes af slagteriet til markedspris Slagtesvineproducenten betaler beregnet notering på slagtedagen for at købe den. Fordele Slagtesvineproducenternes indkøbspris står i forhold til salgspris. Fyldte kæder øger den samlede indtjening. Slagteriet løber ingen risiko Brancheforeningen Danske Svineproducenter

27 Eksempel på DC slagteuge X
Smågris købes for 400 kr. i uge X minus 13 Beregnet notering i uge X er 350 kr. 20% af grisene er købt på den måde. ( stk) Tab pr slagtesvin i ugen = 50 kr. * 20% = 10 kr. Noteringen sænkes derfor 10 kr. / 84 kg = 12 øre ekstra svin øger indtjeningen med 5 ører for alle. Brancheforeningen Danske Svineproducenter

28 Flere slagtesvin – model 2 ”The Game Changer”
Aktierne i Danish Crown anvendes som bonus til dem som leverer slagtesvin fremadrettet. Eksempelvis 90 øre i efterbetaling + 50 øre i aktier de næste 6 – 8 år, så er værdierne fordelt. Det motiverer til fortsat slagtesvineproduktion Aktierne flyttes over til de enkelte svineproducenter, som derved sikres udbytte af investeringer. Brancheforeningen Danske Svineproducenter

29 Er vi på vej i afgrunden? Smågrise og gener skal selvfølgelig løbende optimeres, men der kan vi fortsat sagtens konkurrere. Hvis ikke der kommer andre rammevilkår, bedre afregning og dygtigere producenter er slagtesvine-produktionen halveret om 6 – 8 år. Slagtesvin kræver en ekstraordinær saltvandsindsprøjtning, og så må det briste eller bære.

30 Hvordan bevarer vi konkurrencedygtighed
Vi skal udnytte vores unikke muligheder for en højere sundhedsstatus. Det sikrer salg af gener Det sikrer salg af smågrise Det sikrer salg af svinekød Det sænker vores antibiotikaforbrug Det øger vores produktivitet. Øger dyrevelfærd Forbedrer miljøet Vi kan blive meget, meget bedre. Brancheforeningen Danske Svineproducenter

31 Tak for opmærksomheden
Brancheforeningen Danske Svineproducenter

32 Eksempel slagtesvin 10% ekstra plads 2,80 €
Luftkøling/overbrusning á la DK 0,20€ Organisk rode/beskæftigelse á la DK 1,00€ I alt = 4 € excl moms I alt = 33 kr inklusiv moms

33 Udfordringer - dyrevelfærd
TÜV-Godkendelse af nyt inventar Kompetenzkreiz – Tierwohl (Delstater) Initiative Tierwohl – Branchen Tierwohl – Landbrugsministeren Initiative - Eine Frage der Haltung Kompetenzkreiz – Tierwohl Meget skinger tone i debatten Brancheforeningen Danske Svineproducenter

34 Tidsplan til ”Initiative Tierwohl”
Oktober 2014 Grundlæggelsen af selskabet, som står for administrationen af ”Initiative Tierwohl” Begyndelsen af november 2014 Offentliggørelsen af de endelige kriterier og præmier i konceptet Fra januar 2015 Tysk detailhandel indbetaler et beløb pr. kg svinekød solgt til en fond Januar 2015 – 4 ugers tilmeldingsfrist Svineproducenter, der gerne vil deltage i konceptet skal tilmelde sig hos deres QS-rådgiver (QS svarer til DANISH) Forår 2015 Start af konceptet vedrørende slagtesvineproduktion Efterår 2015 Start af konceptet vedrørende smågriseproduktion Brancheforeningen Danske Svineproducenter

35 Brancheforeningen Danske Svineproducenter

36 Prisportal Destination Mean N Danmark kr. 415 171 Polen kr. 455 185
Tyskland kr 409 Total kr 797 Antal grise GNS N Under 400 kr 179 kr 340 Over 600 kr 278 Total kr 797 Vi har i årets løb fået et nyt redskab som vi stiller til rådighed for alle købere og sælgere. Prisportalen. Den har til formål at skabe mere gennemskuelighed. Hvis man taster sine afregninger eller fakturaer ind får man adgang til data fra de uger man har tastet ind. Jo flere der taster ind jo mere nøjagtige analyser kan man få lov til at lave. Vi håber at mange vil både soholdere og slagtesvineproducenter vil få gavn af det når de skal til at forhandle priser. Vi håber også at kendskabet til det faktiske prisniveau kan hjælpe til at smågriseaftaler bliver mere holdbare, da forventninger bliver mere realistiske. Det eneste det kræver er at man selv taster ind. Eksempelvis kan konstatere at det gennemsnitlige tillæg i for dem, som har afregnet efter 100% tysk notering har været 3,5 € i uge Brancheforeningen Danske Svineproducenter

37 Prisportal Køber/sælger GNS N Køber kr. 420 60 Sælger kr. 439 797
Total kr 857 Brancheforeningen Danske Svineproducenter

38 Brancheforeningen Danske Svineproducenter

39 Prognose: Smågrisenoteringer
Prognose år 2014/2015 4 kv. 2014 1 kv. 2015 2 kv. 3 kv. GNS Puljenotering* 315 400 405 330 340 369 Beregnet notering basis i kr. 341 319 351 Nord-West notering (omregn. 30 kg - i kr.) 320 395 387 343 335 365 (original 25 kg - i Euro) 38,00 48,00 47,00 41,00 40,00 44,00 Status: uge 42, 2014 *SPF region 2/3 – ½ PRRS positiv, ½ PRRS negativ - i kr. Konklusionen på det hele kan ses her. Det som kan rykke i prognosen ud over naturligvis afregningspris og foderpris er, hvis nedgangen i soantallet sker væsentligt før 1/1 – Indtil det sker og under forudsætning af en konkurrencedygtig dansk slagtesvinenotering vil vi se de helt normale sæsonudsving på smågrisepriser. Brancheforeningen Danske Svineproducenter

40 Danish Pork - Global Market
UK Japan Italy Sweden UK France Germany China Germany Russia Eastern Europe Japan USA (ribs) China China China Vores divercificering betyder at vi skal op fylde alle krav fra alle markeder i en gris. China

41 Russisk importstop for svinekød fra EU
Dette års udfordringer for smågriseeksporten ses på denne planche. Dårligt vejr plus slagteriernes såkaldte ”huspriser” -> Start af den sæsonmæssige nedtur Markedet kommer i selvsving. Brancheforeningen Danske Svineproducenter

42


Download ppt "Fremtiden for dansk svineproduktion"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google