Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Personalemøde den 4. juni 2008 Koncern Økonomi: Værdier - og handlinger Personalemøde den 4. juni 2008.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Personalemøde den 4. juni 2008 Koncern Økonomi: Værdier - og handlinger Personalemøde den 4. juni 2008."— Præsentationens transcript:

1 Personalemøde den 4. juni 2008 Koncern Økonomi: Værdier - og handlinger Personalemøde den 4. juni 2008

2 Værdier - proces Personalemøde den 19. februar – gav input til den videre proces med 5 x 4 udsagn om værdier MED-udvalget holdt 1/1 dags seminar den 21. maj og drøftede værdier – og producerede: To sæt af fire værdier 16 personlige ”yndlingsværdier” Mini-arbejdsgruppe nedsat og drøftede de foreliggende bidrag – og endte med formulering

3 Personalemøde den 4. juni 2008 Værdier – hvad er det? Noget der giver en retning for vores omgang med hinanden og vores samarbejdspartnere Ikke kun varm luft … Ikke postulater, men handlingsanvisninger Noget der også kan bruges til at korrigere adfærd Ikke en definitiv facitliste, men her hvor vi er nu Noget som kan udvikles yderligere

4 Personalemøde den 4. juni 2008 Fire kerneværdier Respekt Ansvarlighed Professionalisme Lydhørhed

5 Personalemøde den 4. juni 2008 Værdi -> handling Respekt -> Vi viser respekt Ansvarlighed -> Vi tager ansvar Professionalisme -> Vi arbejder professionelt Lydhørhed -> Vi viser lydhørhed

6 Personalemøde den 4. juni 2008 Værdi -> handling -> eksempler Respekt -> Vi viser respekt Det betyder fx, at vi indadtil viser respekt over for hinanden som kolleger ved at omgås og kommunikere på en respektfuld måde, og ved at anerkende hinandens … Ansvarlighed -> Vi tager ansvar Det betyder fx, at vi i samarbejdet internt og eksternt påtager os de opgaver, vi kan bidrage konstruktivt til løsningen af, og vi i vores samarbejde er vedholdende … Professionalisme -> Vi arbejder professionelt Det betyder fx, at vi ønsker at bruge de forskellige fagligheder vi besidder i et kompetent samspil, så vi når et højt kvalitetsniveau i vores arbejde. I samarbejdet er videndeling et … Lydhørhed -> Vi viser lydhørhed Det betyder fx, at vi såvel internt som eksternt vil optræde venligt og åbent, og – hvor det er passende – også med humor. Lydhørhed …

7 Personalemøde den 4. juni 2008 Respekt Ansvar- lighed Profes- sionalisme Lydhørhed Værdi Vi arbejder professionelt Vi tager ansvar Vi viser respekt Vi viser lydhørhed Helhed Loyalitet Samarbejde Vedholdenhed Tager opgaven Faglighed Kompetence Kvalitet Engagement Videndeling Udfordrer Teamwork Kollegialt Venlighed Hjælpsomhed Åbenhed Humor Hinanden Samarbejds- partnere Forskellighed Ledelser

8 Personalemøde den 4. juni 2008 Opfølgning (drejebog) I hverdagen vil vi være opmærksomme Drøfte i hver enkelt enhed Drøfte i MED hvordan vi forpligter hinanden på at handle i overensstemmelse med værdierne Tale i ledergruppen om hvordan vi understøtter Publicere på intranettet Logo Orientere vores kollega-stabe Bruge ved ansættelser Lave happenings? Fortælle historier om gode eksempler (KØK-net!) Forpligte hinanden på opfølgning i løbet af efteråret (dels i MED, dels på personalemøde)


Download ppt "Personalemøde den 4. juni 2008 Koncern Økonomi: Værdier - og handlinger Personalemøde den 4. juni 2008."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google