Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ukrudtsbekæmpelse Jens Erik Jensen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ukrudtsbekæmpelse Jens Erik Jensen"— Præsentationens transcript:

1 Ukrudtsbekæmpelse Jens Erik Jensen
Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

2 Nye afgifter Næppe i kraft før juli 2013
Forventede priser: Oversigten side 463 ALS-hæmmere (SU m.fl.) billigere Resistensbrydere som Boxer, Stomp, Oxitril, MCPA, glyphosat-midler dyrere DFF, Starane 180, Command, græsmidler cirka uændret Ingen store forskelle på netto med gammel og ny pris (oftest <1 hkg/ha) Fokusér på resistensforebyggelse

3 Vindaks, 6 forsøg 2012 Biomasse Strå pr. m2 ved høst
*Cossack ikke godkendt, svarer til blanding Hussar+Atlantis Biomasse Strå pr. m2 ved høst 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Ubehandlet 1 Flight Xtra + 1 Boxer 0,75 Boxer + 0,03 DFF 110 Broadway 1 Stomp P. + 0,8 Boxer + 0,05 DFF + 5 Lexus 1 Boxer + 7,5 Lexus + 0,06 DFF 1,5 Boxer + 0,04 DFF + 0,2 Oxitril 0,6 Cossack OD* + 0,05 DFF Oversigten side 69

4 Vindaks, 6 forsøg 2012 K1N NB K1NB N B Netto, hkg/ha Brutto, hkg/ha 10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Ubehandlet 1 Flight Xtra + 1 Boxer 0,75 Boxer + 0,03 DFF 110 Broadway 1 Stomp P. + 0,8 Boxer + 0,05 DFF + 5 Lexus 1 Boxer + 7,5 Lexus + 0,06 DFF 1,5 Boxer + 0,04 DFF + 0,2 Oxitril 0,6 Cossack OD + 0,05 DFF K1N NB K1NB N B Oversigten side 69

5 Vindaks i vinterhvede 6 forsøg 2012
Fleksible muligheder Efterårsbehandling Forårsbekæmpelse Kombination efterår+forår Størst renhed ved behandling forår Bedst resistensforebyggelse ved kombination Boxer skal med fra efteråret, behovsbaseret opfølgning forår Oversigten side 69

6 Rajgræs i vinterhvede 5 forsøg 2012

7 Ital. rajgræs 3 forsøg 2012 Biomasse Strå pr. m2 ved høst
*) +0,75 CDQ st. 24 25 50 75 100 125 Ubehandlet 1,5 Boxer + 0,04 DFF + 0,12 Oxitril 0,075 Hussar OD st. 24 1,5 Boxer + 0,03 DFF 165 Broadway st. 24 0,6 Othello + 1 Boxer* 0,6 Othello + 1 Boxer* 0,5 Grasp 40 SC st 2 Boxer + 0,04 DFF + 0,12 Oxitril 0,2 Topik* 0,04 DFF + 0,12 Oxitril 0,75 Cossack OD st 3 Boxer + 0,04 DFF + 0,12 Oxitril 0,05 Hussar OD st Oversigten side 66

8 Ital. rajgræs 3 forsøg 2012 NB (N)B (N)BA NA B Netto, hkg/ha
Brutto, hkg/ha Netto, hkg/ha *) +0,75 CDQ st. 24 15 30 45 60 75 90 Ubehandlet NB (N)BA B (N)B NA 1,5 Boxer + 0,04 DFF + 0,12 Oxitril 0,075 Hussar OD st. 24 1,5 Boxer + 0,03 DFF 165 Broadway st. 24 0,6 Othello + 1 Boxer* 0,6 Othello + 1 Boxer* 0,5 Grasp 40 SC st 2 Boxer + 0,04 DFF + 0,12 Oxitril 0,2 Topik* 0,04 DFF + 0,12 Oxitril 0,75 Cossack OD st 3 Boxer + 0,04 DFF + 0,12 Oxitril 0,05 Hussar OD st Oversigten side 66

9 Agerrævehale i sprøjtevindue

10 Delvis resistent agerrævehale
Integreret Plantebeskyttelse (IPM) Sædskifte er nøglen IPM-værktøjer Konkurrencestærk sort Udsædsmængde Forsinket såning Kemiske behandlinger

11 Agerrævehale, forsøg nr. 1, 2012
Normal såtid, normal udsæd, lav konkurrenceevne Normal såtid, normal udsæd, høj konkurrenceevne Normal såtid, +20% udsæd, høj konkurrenceevne Senere såtid, +20% udsæd, høj konkurrenceevne Ubehandlet IPM-strategi Kemisk bekæmpelse, løsning Oversigten side 72

12 Agerrævehale, forsøg nr. 1, 2012
0,75 Atlantis + 0,05 DFF + 0,15 Oxitril, 0,3 Topik 2 Boxer + 0,05 DFF, 0,2 Topik, 220 Broadway 2 Boxer, 60 Absolute 5, 0,2 Topik 4 Boxer + 0,1 DFF 2 Boxer + 60 Absolute 5 Ubehandlet 4 Boxer + 0,1 DFF 2 Boxer, 60 Absolute 5 Ubehandlet IPM-strategi Kemisk bekæmpelse, løsning Oversigten side 72

13 Agerrævehale, forsøg nr. 1, 2012
Antal agerrævehaleaks pr. m2, juli Ubehandlet IPM-strategi Kemisk bekæmpelse, løsning Oversigten side 72

14 Agerrævehale, forsøg nr. 1, 2012
Udbytte, hkg pr. ha Ubehandlet IPM-strategi Kemisk bekæmpelse, løsning Oversigten side 72

15 Kamille i vinterraps

16 Kamille i vinterraps, 9 forsøg 2010-12
20 40 60 80 100 Ubehandlet 0,3 Galera 0,225 Galera 0,15 Galera 0,11 Matrigon 72 SG Biomasse Oversigten side 184

17 Galera – effektiv – men er den sikker?
Galera har i 9 landsforsøg vist en mere effektiv bekæmpelse af kamille end Matrigon Galera har i forsøgene 2012 ikke givet anledning til skader eller udsat modning Skader observeret en del steder i 2011, få rapporter fra 2012 Fortsat ikke muligt at give klar anvisning på sikker anvendelse Timing er vigtig – tjek rapsens udviklingstrin

18 Tokimbladet ukrudt i vårbyg

19 Ukrudt i vårbyg 5 forsøg 2012 Biomasse, tokimbl. 20 40 60 80 100
20 40 60 80 100 Ubehandlet 1 Express ST 0,15 Briotril 5 Nuance WG 0,3 Lodin 75 Zoom 0,2 Oxitril 0,2 Mustang forte 0,02 DFF 30 Accurate Delta 0,3 Lodin 0,025 Hussar OD 0,05 DFF 5 Trimmer 50 SG 0,05 Legacy 500 SC 0,15 Tomahawk

20 Ukrudt i vårbyg C3+MB OB C3+MOB F1OB F1B 5 forsøg 2012
Biomasse, tokimbl. Nettoudbytte, hkg/ha 20 40 60 80 100 Ubehandlet 1 Express ST 0,15 Briotril C3+MB OB C3+MOB F1OB F1B 5 Nuance WG 0,3 Lodin 75 Zoom 0,2 Oxitril 0,2 Mustang forte 0,02 DFF 30 Accurate Delta 0,3 Lodin 0,025 Hussar OD 0,05 DFF 5 Trimmer 50 SG 0,05 Legacy 500 SC 0,15 Tomahawk LSD=ns

21 Ukrudt i vårbyg 5 forsøg 2012, 11 forsøg 2011-12
Alle løsninger kombinerer flere virkemekanismer Prøvede løsninger jævnbyrdige mht. effekt og nettoudbytte Finjustér løsning til aktuel ukrudtsbestand Vårsæd – sanerer græsukrudt – gode muligheder for resistensforebyggelse Oversigten side 123

22 Jordrøg i vårbyg

23 Jordrøg i vårbyg, 3 forsøg 2012
Ulovlig komb. Ulovlig dosis Oversigten side 124

24 Jordrøg i vårbyg Løsninger med Express har bedst effekt
Ikke for tidlig behandling To behandlinger ofte nødvendige i praksis Sekvens med Briotril, Mustang forte eller MCPA Husk fremover kun én behandling med SU-middel pr. sæson Læs etiketten grundigt! Oversigten side 124

25 Hvor blev majsen af? Session 13 kl. 14:00!!


Download ppt "Ukrudtsbekæmpelse Jens Erik Jensen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google