Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

CSC Proprietary 1/11/2015 3:39:14 AM 008_5849_ER_RED[1] 1 Møde vedr. e-TL test for eksterne interessenter. 11. januar 2007.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "CSC Proprietary 1/11/2015 3:39:14 AM 008_5849_ER_RED[1] 1 Møde vedr. e-TL test for eksterne interessenter. 11. januar 2007."— Præsentationens transcript:

1 CSC Proprietary 1/11/2015 3:39:14 AM 008_5849_ER_RED[1] 1 Møde vedr. e-TL test for eksterne interessenter. 11. januar 2007

2 CSC Proprietary 1/11/2015 3:39:14 AM 008_5849_ER_RED[1] 2 Agenda – 11/1 2007  De eksterne interessenters test og fællestest  Kort drøftelse af scope, plan og mål  Test drejebøger  Drøftelse af omfang, fordeling og hvordan de bedst skabes  Kerne- og individuelle testdata  Definere forskel og behov  Testmiljø  Definere set-up  Release plan  CSC anbefaler release-frekvens med 14 dages interval  Fejlhåndtering  Definere procedure  Eventuelt  Herunder fastsættelse mødebehov og eventuel næste mødedato

3 CSC Proprietary 1/11/2015 3:39:14 AM 008_5849_ER_RED[1] 3 Formål med de eksterne interessenters test og fælles test  Kommunikationstest har til formål at afprøve at specifikationen for en anvendte kommikationsprotokol overholdes  Meddelelsestest har til formål at afprøve, om meddelelsernes indhold stemmer overens med specifikationerne. I Meddelelsestesten skal de enkle aktører generere eksempler på, hvordan de enkle meddelelser er opbygget  Eksterne funktionstest har til formål at afprøve samspillet mellem aktørens IT systemer og Tinglysningsmotorens funktioner fungerer

4 CSC Proprietary 1/11/2015 3:39:14 AM 008_5849_ER_RED[1] 4 De eksterne interessenters test og fælles test - Udkast til overordnet tidsplan 1/1 07 1/2 Plan 1/31/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/12 1/11 1/1 08 Eksterneinteressenter CSC Plan Testdata Drejebøger Miljø Kom. test Medd. Test Ekst. funk test Drejebøger Data M test K test Ekst funk. test Eksterne interessenters test – reduceret antal ekspeditionstyper Integrationstest /fællestest – fuld funktionalitet Ekst. systemer klar 01-03 01-06 31-07 21-05 30-11 01-03 21-12 11-01 26-11 01-04 02-04 01-08 03-09 01-10 Integrationstest / Fælles test De eksterne interessenters test 03-12 01-08 Fejl rettelse

5 CSC Proprietary 1/11/2015 3:39:14 AM 008_5849_ER_RED[1] 5 Testdrejebøger  Drøftelse

6 CSC Proprietary 1/11/2015 3:39:14 AM 008_5849_ER_RED[1] 6 Kerne- og individuelle testdata  Kernedata:  Individuelle data:

7 CSC Proprietary 1/11/2015 3:39:14 AM 008_5849_ER_RED[1] 7 Testmiljø  Alle tests gennemføres i de eksterne interessenters testmiljø

8 CSC Proprietary 1/11/2015 3:39:14 AM 008_5849_ER_RED[1] 8 Releaseplan  Der laves en releaseplan som beskriver forløb med 14- dages opdaterings intervaller

9 CSC Proprietary 1/11/2015 3:39:14 AM 008_5849_ER_RED[1] 9 Håndtering af fejl – part 1  Alle fejl rapporteres direkte til CSC ved anvendelse af skabelon for fejlrapporter (defineres i teststrategi)  Alle fejlrapporter registreres i TestDirector med status NY  CSC vurderer alle nye fejlrapporter. Dette kan give to udfald:  Afvist. Det vurderes at det ikke er en fejl  Tilegnet. Fejlrapport tilegnes relevant udvikler som ansvarlig for fejlrettelse. Desuden kategoriseres hver fejl i alvorlighedsgrad – kritisk til kosmetisk  CSC retter fejl. Ved fejlrettelsens begyndelse skifter fejlrapport status til: Åbn. Ved endt fejl rettelse oplyses hvilken release rettelsen medtages i og fejlrapport skifter status til: Re-test

10 CSC Proprietary 1/11/2015 3:39:14 AM 008_5849_ER_RED[1] 10 Håndtering af fejl som findes under de eksterne interessenters test – part 2  Rettede fejl medtages i først kommende release jf. releaseplan. Er fejl blokerende for testens videre forløb, kan der gennemføres ekstraordinær release indeholdende rettelse  Testcases som fandt fejl skal køres igen. Besked om ok sendes til CSC og fejlrapport skifter status til Lukket. Er fejlen ikke rettet, gives besked til CSC som foretager ny rettelse  Under hele test forløbet opdaterer CSC fejllog med aktuel status på hver enkelt fejlrapport på fælles hjemmeside

11 CSC Proprietary 1/11/2015 3:39:14 AM 008_5849_ER_RED[1] 11 Eventuelt


Download ppt "CSC Proprietary 1/11/2015 3:39:14 AM 008_5849_ER_RED[1] 1 Møde vedr. e-TL test for eksterne interessenter. 11. januar 2007."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google