Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Det autentiske menneske Autentisk lederskab © Udviklings & Kompetencegivende Coachingforløb.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Det autentiske menneske Autentisk lederskab © Udviklings & Kompetencegivende Coachingforløb."— Præsentationens transcript:

1 Det autentiske menneske Autentisk lederskab © Udviklings & Kompetencegivende Coachingforløb

2 AUTENTISK LEDERSKAB © Udviklings- & Kompetencegivende Coachingforløb Dig & lederrollen! I et typepsykologisk perspektiv Inkl. JTI ® typeprofil Awareness = Empati + konfrontation = ”Træning i autentisk kon- takt & Kommu- nikation” inkl. GTI GestaltType- Indikator Ny adfærd = Ny handling - Fra hvordan! til Sådan! Når indsigt og erkendelse skal omsættes til handling Formål Mening Udbytte Forvent- ninger Forud- sætninger Step 1. - 1½ t. Step 2. - 2 t. Step 3. – 2 t. Step 4. – 2t. Step 5. – 1 t.Step 6. – 1 t. Tidsforløb over ca. 1-3 mdr. Tillid, relation & kontrakt Hvem er jeg? hvad motiver, hvad begrænser. Dit behovs- & handlings- mønster Udviklingsøvelser og udviklings- & handlingsplan Øget kommunikations- & beslutningskompetence Coaching/supervision & Feedback Nye ressourcer sat i spil i forhold til ambitioner, kompetencer, behov og mål Afspænding & stress håndtering Videre handlingsplan, feedback Træning Nu-Situationen -Udviklingsønsker -Temaer -Dilemmaer Dine værdier: sande/falske Øget selvværd & selvtillid

3 step 1. Dialog/Oplæg Formål Mening Udbytte Forvent- ninger Forud- sætninger Hvad er dit behov? Dit tema/dilemma? Formålet defineres ”hvad vil jeg/vi gerne opnå”? Indhold skal give mening! Hvordan, hvorfor, Hvornår? Udbyttet skal kunne defineres! Forventninger skal afstemmes! Forudsætninger for succes skal afklares og aftales! Se indstillingspilen*

4 step 2. Formål: Indsigt i egne præferencer & værdier, med det formål at kende udgangspunktet for din psykiske energiers retning. Indhold: 1. Individuel Typecoaching: Udefra tema og behov. 2. JTI Typeprofil. Personlig psykologisk profil 3. Hvem er? Hvad motiver, hvad begrænser. 4. Roller og sande/falske værdier. 5. Dybere kendskab til egne primære drivkræfter. 6. Kortlægning af ubevidste ressourcer. 7. Træning, konfrontation og refleksion. Udbytte: Indsigt og forståelse af sit beslutnings- og handlemønster. Øget forståelse af sig selv indefra/udefra. Udgangspunkt og stifinder for din personlige udvikling. Din typer I et typepsykologisk perspektiv Inkl. JTI® typeprofil & TeamDiamanten©

5 step 3. Awareness* = Konfrontation+Empati ”Træning i autentisk kontakt & Kommunikation” *Awareness-begrebet Betyder ufokuseret ”vågenhed” som sætter mennesker i stand til at ”stille skarpt” på et fænomen (tanker, følelser, ord, handlinger) når det er nødvendigt for situationen. Formål Bevidstgøre og udvikle den enkelte kontakt, kommunikations og handlemønster, så relevante behov for kreativitet, begejstring, konflikthåndtering udvikles. Indhold Træning og feedback i præcis kommunikation. og kontakt med terapeutiske værktøjer som GTI GestaltType-Indikator m.m. Udbytte Større integritet, færre blokeringer og mere autensitet hos den enkelte! Autentisk selvtillid. Bedre selvværd og relationer. Større gennemslagskraft. Øget livskvalitet og arbejdsglæde.

6 step 4. Formål At forøge den enkeltes koncentration, kreativitet og mentale ressourcer gennem fantasi, male, meditations, afspændings- og kropsøvelser. Indhold Afspændings- og meditationsøvelser til oparbejdelse af mental kondition og mindske stress niveauet. ”Dit klareste udtryk” i mandala/tegning/maling, storrytelling på lærred – Nu og fremtid. Udbytte Øget mental kondition & mindre stress. Øget bevidsthed om dine indre ressourcer. Større kreativitet, vilje, mod og fantasi i livet! Evnen til med din vilje at dirigere energier i en hvilken som helst retning og på en måde, som det specifikke formål, hensigten og behovene kræver. Ny adfærd = ny handling - Fra hvordan? Til sådan! Når indsigt og erkendelse skal omsættes til handling - Nye ressourcer = nye muligheder Eks. Mandala

7 step 5 Formål Opfølgning, afklaring, støtte og rådgivning & videre fokus på proces. Indhold Coaching & supervision. Udbytte Cementering, fastholdelse og udnyttelse af øgede kompetencer. 1. opfølgning

8 step 6. Formål Opfølgning, afklaring, støtte og rådgivning & videre fokus på proces. Indhold Coaching & supervision. Udbytte Cementering, fastholdelse og udnyttelse af øgede kompetencer 2. opfølgning

9 INDSTILLINGSPILEN Indstillingspilen viser at det rette engagement, der skabes fra starten, vil være skabende for processen og udbyttet. Gennem tillid og forståelse for den enkeltes individuelle behov og parathed i udviklings- og forandringsprocesser, kan det rette engagement kun skabes. Det giver mening og formål og har en varig betydning for den nuværende og kommende succes.


Download ppt "Det autentiske menneske Autentisk lederskab © Udviklings & Kompetencegivende Coachingforløb."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google